Gehoorrevalidatie

Gehoorrevalidatie

zorgstap

In het KNO Medisch Centrum werken we nauw samen met een kwaliteitsaudicien. Hierdoor kunnen we de zorgstappen voor uw gehoorrevalidatie en hoortoestelaanpassing nog efficiënter inrichten. Doordat we nauw betrokken blijven bij het proces van gehoorrevalidatie, kunnen we de patiënt en de audicien blijven voorzien van onze kennis. Dit leidt tot een hogere tevredenheid.

Daarnaast kunnen ook andere audiciens uit de regio gebruik maken van de expertise van het KNO MC. Zij kunnen patiënten doorverwijzen voor een KNO-consult en advies over het hoortoestel. Uiteraard wordt de vrije keuze van de patiënt voor hoorzorg gerespecteerd.

Gehoorrevalidatie bestaat uit de volgende focusgebieden:

Een nieuw hoortoestel

focusgebied

Tijdens uw afspraak controleert de KNO-arts of er een medische oorzaak is voor uw gehoorverlies. Indien nodig kan aanvullend onderzoek worden afgesproken of behandeling worden geadviseerd. Wanneer het medische traject is afgerond, kunnen wij u adviseren over de mogelijkheden van een hoortoestel. Ook is het mogelijk om in onze belevingsruimte direct de meerwaarde van verschillende hoortoestellen naast elkaar te ervaren. Ook voor het afstellen van het hoortoestel kunnen wij u eenvoudig en snel doorverwijzen naar de audicien.

Klik hier voor meer informatie over een nieuw hoortoestel

Hoortoestel beter instellen.

focusgebied

Het correct instellen van een hoortoestel is vaak lastig. Dit kan ertoe leiden dat mensen het hoortoestel minder vaak dragen. Vaak is het goed mogelijk om de hoortoestellen beter af te stellen. Vaak kunnen andere oorstukjes worden geprobeerd en instellingen worden gewijzigd. Soms kan een ander hoortoestel geadviseerd worden of kunnen aanvullende hulpmiddelen zoals een tv-oplossing of solo-apparatuur worden voorgeschreven. Het is daarom zeker de moeite waard om hiervoor een afspraak te maken.

Klik hier voor meer informatie over het beter instellen van een hoortoestel.

Second opinion hoortoestel

focusgebied

Als u op het punt staat een hoortoestel aan te schaffen, maar niet zeker weet of het gekozen hoortoestel de beste oplossing voor u is, kan het raadzaam zijn om een second opinion aan te vragen. Alvorens de hoortoestellen aan te schaffen is het mogelijk om een objectieve eindcontrole te doen bij het KNO MC. Wij beoordelen dan of de toestellen voldoende verbetering geven en of u er tevreden over bent.

Klik hier voor meer informatie over een second opinion van uw hoortoestel

Wetenschappelijk onderzoek

focusgebied

Door wetenschappelijk onderzoek te doen proberen we de gehoorrevalidatie nog verder te verbeteren. Zo onderzoeken we verder hoe we gehoorverlies in het dagelijks leven in kaart kunnen brengen en welke gehoorrevalidatie in welke situaties het beste past.