BENT U GEÏNTERESSEERD IN EXPERIMENTELE BEHANDELINGEN VAN TINNITUS?

Dan wijzen we u graag op onderstaand symposium. 

KNO MC in de landelijke pers

Onlangs werd KNO-arts Bas Op de Coul gevraagd naar de toename in het gebruik van verkoudheidsneusspray. Als deze de stof xylometazoline bevat is het verstandig deze niet langer dan een week te gebruiken. Langer gebruik kan de neusklachten in de regel alleen maar verergeren. In een informatieve video legt hij uit hoe je eventueel van een neussprayverslaving af kunt komen.

Klik hier voor de volledige video

allergiedag in het KNO MC

INformatiedag een groot succes

Op zaterdag 21 mei vond de eerste allergiedag plaats in het KNO Medisch Centrum. Mensen met allergieklachten konden op deze dag kosteloos een allergietest laten verrichten om hiermee vast te stellen of een luchtwegallergie ten grondslag lag aan de klachten. Indien er sprake was van een allergie werd door een van de KNO-artsen een advies gegeven over welke behandelingen er op dit moment voorhanden zijn om de allergie daadwerkelijk te behandelen. Met dit advies kan de patient vervolgens in gesprek gaan met zijn/haar huisarts en daadwerkelijk behandeld worden. Allergie komt steeds vaker voor en door middel van deze allergiedag probeert het KNO Medisch Centrum meer ruchtbaarheid te geven aan dit fenomeen in de hoop dat meer patiënten van de klachten af kunnen komen.

KNO MC in het financieele dagblad

een smakelijk artikel over eten op grote hoogte

Pas geleden verscheen een artikel in het Financieel Dagblad over de bereiding van maaltijden in de luchtvaartindustrie. Omdat de reuk en smaak op grote hoogte anders is dan op de lucht wordt er tegenwoordig een volledige keukenbrigade ingeschakeld om de juiste smaken samen te stellen. KNO-arts Mark Aarts legt uit waarom onze reuk en smaak verandert tijdens een vliegreis.

Klik op deze link voor het volledige artikel

KNO MC in de linda

de zin en onzin van knoflooktenen

Onlangs werd er een artikel in de Linda geschreven over het gebruik van knoflooktenen bij klachten van een snotneus. Een vermakelijk stuk waarin onze KNO-arts Ingrid van Rooy ingaat op de zin en onzin van deze onconventionele behandeling

Klik hier voor het artikel

alles over de zangstem

KNO MC in filharmonie zuidnederland

Onlangs verscheen een artikel in filharmonie Zuid-Nederland over de zangstem. Dokter Op de Coul legt uit wat belangrijk is voor een goede zangstem en op welke manier het KNO Medisch Centrum kan bijdragen aan het fit houden van je zangstem.
Meer lezen, klik op deze link. scroll door naar pagina 12-13

Innovatie stembehandeling

ons Bezoek aan het Medical VOICE Center Hamburg

Op 3 en 4 december brachten KNO-artsen Mark Aarts en Bas Op de Coul een bezoek aan de stemkliniek van professor Markus Hess. Tijdens dit bezoek hebben zij zich verder verdiept in de nieuwste behandelingstechnieken van stembandafwijkingen. In het KNO Medisch Centrum zijn we als een van de weinige klinieken in Nederland in staat om de behandeling van de stembanden veelal onder plaatselijke verdoving te verrichten. Hierdoor hoeven patiënten niet meer onder algehele narcose en wandelen ze direct na de behandeling weer naar buiten. Kijk hieronder voor een impressie van dit bezoek.

Logopedisch stemnetwerk van start

1e bijeenkomst in het kNO Medisch centrum

Op 17 mei vond de eerste bijeenkomst plaats van het logopedisch stemnetwerk van het KNO Medisch Centrum. Om de logopedische zorg goed te organiseren is het netwerk opgericht. Het doel van het netwerk is om de logopedische behandelingen beter te stroomlijnen en te uniformeren. Dit komt de kwaliteit van de zorg ten goede. Tijdens een informele avond werden kennis en ideeën uitgewisseld. Alle deelnemers kijken terug op een zeer geslaagde avond.

KNO Medisch Centrum bij RTL Nieuws

keelpijn en de relatie met droge lucht

Onlangs verscheen een een artikel in RTL Nieuws over het ontstaan van keelpijnklachten als gevolg van de droge lucht van de afgelopen weken. In dit artikel wordt ook dokter Op de Coul van het KNO Medisch Centrum gevraagd naar de diverse oorzaken van keelpijn. Klik hier voor het volledige artikel.

KNO MC in metro nieuws

bewustwording voor de gevaren van lawaai

Onlangs verscheen een artikel in Metro Nieuws over gehoorschade onder jongeren. In dit artikel wordt ook dokter Op de Coul van het KNO Medisch Centrum gevraagd naar de gevaren van uitgaanslawaai bij jongeren. Gehoorschade onder jongeren is een groot probleem dat nog maar weinig wordt onderkend. Dat is een gemiste kans aangezien er vandaag de dag gehoorbescherming te kust en te keur voorhanden is. Dit kan variëren van eenvoudige oordoppen, tot geavanceerde custom-made gehoorbescherming met lawaaireductie. Mede door dit artikel hoopt het KNO Medisch Centrum bij te dragen aan het verhogen van de bewustwording en dragen van goede gehoorbescherming. Klik hier voor het volledige artikel

In actie tegen hooikoorts

Campagne allergie behandeling van start

Met een mooie video zijn we ook dit jaar weer de strijd aangegaan om zoveel mogelijk patiënten met hooikoorts zo vroeg mogelijk in het seizoen te waarschuwen voor de effecten van hun allergie. Door in het najaar te starten met immunotherapie, kunnen de klachten tijdens het hooikoorts seizoen structureel worden aangepakt. Veel mensen komen pas in actie als de eerste hooikoorts klachten zich aandienen. Door echter tijdig te starten, ben je het komend voorjaar beter beschermd tegen hinderlijke klachten. Bijkomend voordeel is dat je door minder neusklachten, ook minder vaak op corona hoeft te testen.

behandeling KNO MC in DOQ

behandeling stembanden onder plaatselijke verdoving

In DOQ, een online platform voor artsen, is KNO-arts Bas Op de Coul aan het woord over de behandeling van stembandproblemen onder plaatselijke verdoving. Waar men in de meeste ziekenhuizen nog steeds onder algehele narcose behandeld wordt aan afwijkingen van de stembanden, is dat in het KNO Medisch Centrum meestal mogelijk onder plaatselijke verdoving. Dit scheelt een ziekenhuisopname. Direct na de behandeling verlaat u direct het KNO MC. Klik hier voor het volledige artikel.

Uitbreiding spreekuur op dinsdag

KNO-arts Luuk van de Rijt per 12 oktober van start

In verband met een toename van het aantal verwijzingen heeft het KNO Medisch Centrum per 12 oktober ook op dinsdag de deuren geopend. Om dit te kunnen bewerkstelligen is KNO-arts Luuk van de Rijt het team komen versterken. Luuk heeft zijn opleiding tot KNO-arts gevolgd in het Radboud UMC. Hij is erg breed georiënteerd en heeft zich onder andere in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis en het Jeroen Bosch ziekenhuis verdiept in de oorheelkunde. Volgens medisch manager Bas op de Coul komt de uitbreiding op een goed moment. “Het is ons streven om bij een verwijzing door de huisarts binnen 2 dagen een afspraak te kunnen inplannen. Met de komst van collega Van de Rijt hebben we er een zeer kundige en prettige collega bij en kunnen we dit de komende tijd blijven doen!”, aldus Op de Coul. Ook Van de Rijt is erg blij met deze stap: “Ik heb destijds in het JBZ erg prettig met alle KNO-artsen samengewerkt en het is heel erg leuk om op deze manier wederom iets moois op te bouwen!” Daarnaast is het erg fijn om in dit prachtige centrum te kunnen werken!”

Logopedisch stemnetwerk van start

Op weg naar een verdere kwaliteitsverbetering van de stemzorg

stemnetwerk KNO Medisch Centrum

Per 10 oktober is het KNO Medisch Centrum een samenwerking aangegaan met logopediste Jill op ‘t Hoog. Hiermee werd het startschot gegeven voor het logopedisch stemnetwerk. Het uiteindelijke doel van het stemnetwerk is beter stroomlijnen van het behandeltraject en daarnaast het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de stemzorg in de regio. Volgens KNO-arts Mark Aarts is dit goed nieuws voor alle patiënten met stemklachten; “We zijn nu in staat om in het KNO Medisch Centrum in slechts één consult direct de oorzaak van de stemklachten te achterhalen en ook meteen een logopedisch onderzoek en behandelvoorstel te doen! Als er een indicatie is voor logopedie wordt de patiënt naar een van de logopedisten uit ons netwerk verwezen voor de behandeling.” Volgens Jill op ‘t Hoog is het de bedoeling dat hiermee de kwaliteit van zorg wordt verbeterd: “Doordat alle logopedisten uit het netwerk op dezelfde manier werken en de KNO-artsen de behandeling in de gaten blijven houden, kunnen we garant staan voor een goede kwaliteit van de logopedische stemzorg!”

EErste KNO mC ‘update’ gepubliceerd

In de UPDATE van het KNO Medisch Centrum worden diverse onderwerpen besproken aansluitend bij veel voorkomende klachten of de actualiteit. In deze eerste uitgave wordt behandeling van allergie door middel van immunotherapie besproken

NaSCHOLINGSCYCLUS 2021 VAN START

Op 6 juli is de nascholingscyclus voor huisartsen, doktersassistentes en praktijkondersteuners van start gegaan. Tijdens een 5-tal nascholingsavonden wordt de kennis over allergie, Slaapapneu en gehoor bijgespijkerd en is er ruimte voor casuistiekbespreking. De eerste avonden zijn inmiddels achter de rug en werden enthousiast ontvangen. Op 20 juli, 7 en 14 september zijn nog enkele plekken vrij. Huisartsen, doktersassistentes en praktijkondersteuners kunnen zich inschrijven via deze link.

Nascholing KNO Medisch centrum

Eerste patiënten behandeld in het slaapcentrum

Per 31 mei is het slaapcentrum in het KNO Medisch Centrum in gebruik genomen. Hier is het mogelijk om patiënten met snurken, apneu of slaapgerelateerde klachten snel te onderzoeken. Deze onderzoeken worden uitgevoerd in samenwerking met thuisziekenhuis Nederland. Na een verwijzing door de huisarts is het mogelijk u binnen 2 weken in te plannen voor een slaaponderzoek in uw eigen thuissituatie. Hierdoor krijgt de KNO-arts een goed beeld over uw slaappatroon en kan snel een behandeling worden gestart. Meer hierover leest u op de pagina van ons slaapcentrum.

De eerste patiënt is inmiddels behandeld in het slaapcentrum van het KNO Medisch Centrum

Experience center beter horen krijgt verder vorm

Sindskort is het mogelijk om diverse hoortoestellen uit te proberen in de experience room van Beter Horen. We spraken met Mark Jan van Meerveld van Beter Horen: “Doordat men nu diverse hoortoestellen naast elkaar kan beluisteren in een speciale onderzoeksopstelling, is het gemakkelijker voor de patiënt om een keuze te maken welk hoortoestel het beste bij hem of haar past.” Volgens de medewerker van beter horen is dit een nieuwe stap in de verdere verbetering van de tevredenheid over hoortoestellen. Het is mogelijk een afspraak te maken voor deze ervaring. Dit is een van de redenen waarom het KNO Medisch Centrum een samenwerking met Beter Horen is gestart.

Het nieuwe experience center van Beter Horen in het KNO Medisch Centrum

Tweede spreekkamer KNO MC geïnstalleerd

Op 15 juni j.l. werd de laatste hand gelegd aan de tweede spreekkamer in het KNO Medisch Centrum. We spraken medisch Manager Bas op de Coul hierover: “We zien dat het aantal patiënten dat verwezen wordt naar het KNO Medisch Centrum steeds verder toeneemt. Door de installatie van een tweede spreekkamer hebben nu nog meer mogelijkheden om mensen die verwezen zijn op korte termijn bij ons te ontvangen. We blijven streven naar een zo kort mogelijke wachttijd en dat kunnen we door de komst van een tweede kamer nu ook op de langere termijn blijven doen!” aldus Op de Coul.

KNO-arts Ingrid van Rooy is in haar nopjes met de nieuwe spreekkamer

Voorbereiding nascholing huisartsen in volle gang

Naast de directe behandeling van patiënten met KNO klachten zet het KNO Medisch Centrum zich ook in voor nascholingen voor huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistentes. Door middel van deze nascholingsavonden hoopt het KNO Medisch Centrum bij te dragen aan kennisverbetering, toename van de kwaliteit van zorg en een nog nauwere samenwerking met de huisartsen in de regio. Daarnaast is het een goed moment om het KNO Medisch Centrum eens te bezoeken. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het nascholingsprogramma zomer 2021.

De flyer voor de nascholingscyclus zomer 2021