WAAROM MOET IK VOOR MIJN HOORTOESTEL NAAR DE KNO-ARTS?

Waarom

Wanneer we ouder worden, verslechtert ons gehoor helaas. Als het gehoor te slecht wordt, kan dit problemen geven met het verstaan van uw familie en vrienden. Ook in achtergrondgeluid is het dan vaak erg lastig mensen te verstaan. Wanneer u vermoedt dat u slechter hoort, kunt u tegenwoordig vaak direct naar een audicien. Deze kan na een gehooronderzoek vaststellen of een hoortoestelaanpassing nodig is. 

Er kunnen toch redenen zijn om u eerst door te verwijzen naar een KNO-arts:
  • De doofheid is plots ontstaan.
  • U bent jonger dan 65 jaar. 
  • Er is een verschil tussen beide oren.
  • U heeft in toenemende mate last van oorsuizen heeft, of klachten van duizeligheid.
  • Het hoortoestel voldoet niet goed aan uw wensen.
  • Er is behoefte aan aanvullende hooroplossingen.

Daarnaast hebben veel mensen behoefte aan een onafhankelijk advies ten aanzien van het voorschrijven en aanpassen van een hoortoestel. Aanpassen van een hoortoestel is vaak een lastig karwei en een onafhankelijk advies kan hierbij van meerwaarde zijn. In dat geval kunt u snel bij ons terecht.

wat houdt de hoortoestelaanpassing in?

voorbereiding

Tijdens uw afspraak controleert de KNO-arts of er een medische oorzaak is voor uw gehoorverlies. Eventueel kan er aanvullend onderzoek worden afgesproken of een behandeling worden geadviseerd.

Als het medische traject is afgesloten, kunnen we u adviseren u over de mogelijkheden van een hoortoestel. Het is ook mogelijk direct de meerwaarde van een hoortoestel te ervaren in onze experience ruimte. 

Ook kunnen we u gemakkelijk en snel doorverwijzen naar de audicien voor de aanpassing van het hoortoestel.

Wordt een hoortoestelaanpassing vergoed?

vergoeding

Uw KNO-arts of audicien kan met u bespreken of een hoortoestel vergoed wordt. Meestal vergoedt de zorgverzekeraar een bepaald bedrag per hoortoestel. 

De hoortoestellen verschillen sterk in prijsklasse en kunnen variëren van een lage tot hoge eigen bijdrage per apparaat. Afhankelijk van uw wensen heeft een hoortoestel meer of minder mogelijkheden. Hoortoestellen met meer mogelijkheden zullen in een duurdere prijsklasse vallen. 

Daarnaast is het mogelijk om hoortoestellen aan te schaffen van de buitencategorie. Deze toestellen hebben de nieuwste technieken, maar worden doorgaans niet vergoed. 

Vraag goed na bij uw zorgverzekeraar of en met welke audiciens zij afspraken hebben gemaakt.

Op www.hoorwijzer.nl kunt u zien of de audicien in uw buurt beschikt over het StAr-keurmerk.

Hoe kan ik contact opnemen?

contact

U kunt eenvoudig een afspraak maken via ons telefoonnummer 085-7602728.

Meer informatie

Klik op onderstaande links voor meer informatie

Informatie van de Nederlandse vereniging voor KNO-heelkunde

Hoortoestellen
Plotselinge doofheid

Richtlijnen

Perceptieve slechthorendheid
Otitis media
NHG-richtlijn slechthorendheid
NOAH-4 protocol

links

Website van de NVVS om te helpen met de keuze van hoortoestellen op basis van onafhankelijk voorlichting en ervaringsgegevens.

Patientenverenigingen

Stichting Hoormij
Stichting plotsdoven
Veiligheid.nl

Facebook

Stichting plotsdoven

Online hoortest

Oorcheck.nl
Kinderhoortest.nl

Deze informatie voor patiënten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. © KNO Medisch Centrum / www.knomc.nl