Behandeling van huidkanker in het hoofd hals gebied

behandeling van huidkanker in het hoofd hals gebied

zorgstap

Sinds mei 2023 hebben wij in het KNO Medisch Centrum de mogelijkheid om huidkanker in het hoofd hals gebied te behandelen. Meerdere kno-artsen hebben zich verder gespecialiseerd in de behandeling van huidkanker. Als huisartsen patiënten verwijzen kunnen we dus ook een behandeling op zeer korte termijn garanderen.  

Huisartsen kunnen alle patiënten met (verdenking op) basaalcelcarcinomen en plaveicelcelcarcinomen verwijzen naar het KNO Medisch Centrum. Melanomen behandelen wij niet. Indien er sprake is van huidkanker in het hoofdhals gebied, is het belangrijk de behandeling zo snel mogelijk te starten. Patiënten kunnen binnen enkele dagen bij ons terecht.  

Natuurlijk kunnen we patiënten nog sneller inplannen voor de operatie als door de huisarts zelf al een punch biopt is afgenomen en het histologisch verslag wordt meegestuurd (liefst met foto). Mocht de huisarts die mogelijkheid niet hebben, dan wordt eerst een biopt in ons centrum gedaan.

Onze chirurgen beschikken over ruime ervaring met de behandeling van huidkanker en zijn zelfs gecertificeerd plastisch en reconstructief aangezichtschirurg. Hierdoor kunnen we een uitstekende kwaliteit van de behandeling garanderen.

Huidkanker

Huidkanker ontstaat doordat huidcellen kwaadaardig worden en zich ongeremd gaan delen. Bij de behandeling van huidkanker is het van belang om al deze cellen te verwijderen. Soms ontstaat dan een groot defect, bijvoorbeeld in het gezicht. Door innovaties binnen de plastisch reconstructieve chirurgie zijn wij steeds meer in staat om grote defecten die ontstaan door huidkanker zo functioneel en esthetisch verantwoord te herstellen.

Werkwijze kno medisch centrum

We werken volgens de bestaande richtlijnen. Voorafgaand aan de operatie heeft de patiënt altijd binnen enkele dagen een afspraak met de kno-arts die zich heeft gespecialiseerd in verwijdering van huidkanker van het gezicht, de schedel of de hals. Deze bespreekt het operatieve plan, het te verwachten resultaat en mogelijke complicaties. Daarnaast wordt er, indien dit nog niet door de huisarts is gedaan, een klein biopt genomen om duidelijkheid te krijgen over het type huidkanker. Dit bepaalt met hoeveel marge er huid rondom de huidtumor moet worden verwijderd.

De operaties voor huidkanker vinden in het KNO Medisch Centrum plaats onder lokale verdoving. De patiënt mag voorafgaand aan de ingreep dan gewoon eten en drinken. Ook kunnen bloedverdunners worden door gebruikt.

Zodra de uitslag van het biopt bekend is wordt de operatie gepland. Dit is altijd binnen 2 weken. Indien de huisarts al een biopt genomen heeft kan het eerste gesprek met de patiënt telefonisch plaatsvinden en hoeft de patiënt slechts 2 keer naar het KNO MC te komen. Eenmaal voor de operatie en eenmaal voor de wondcontrole).

Bij de operatie wordt de huidtumor weg gesneden. De wond kan op verschillende manieren worden gesloten. Soms lukt dit met hechtingen alleen, maar meestal is de wond te groot en wordt er gekozen voor een huidtransplantaat. Dit transplantaat wordt tijdens de operatie uit een huidplooi in de hals weggehaald. 

Aangezien de behandeling onder lokale verdoving plaatsvindt, mag de patiënt na de operatie weer naar huis. Er moet wel iemand meekomen die kan rijden.

Ongeveer 1 tot 2 weken na de operatie volgt een wondcontrole en wordt de uitslag van het weefselonderzoek met patiënt besproken. Dan hoort de patiënt of de huidkanker volledig is verwijderd.

Mogelijke complicaties

Zelfs als een behandeling helemaal goed is gegaan, kunnen er problemen ontstaan. Zulke problemen noemen we complicaties.

Na een operatie voor huidkanker kunnen wondgenezingsstoornissen optreden. Daarnaast kan het zijn dat de huidkanker niet geheel is verwijderd. Dan moet er nogmaals een stukje worden weggehaald.

Resultaat

Het belangrijkste is dat de huidkanker volledig is weggehaald. Daarnaast streven wij naar een zo fraai mogelijk resultaat.