Tinnitus expertise centrum

Tinnitus expertise centrum

onze zorgstappen

In het tinnitus expertise centrum kunt u terecht voor de behandeling van tinnitus (oorsuizen). Tinnitus is een veel voorkomende klacht. Ongeveer 2 miljoen Nederlanders hebben last van tinnitus. Vaak krijgt iemand de boodschap dat aan tinnitus niets te doen is. En dat je er mee moet leren leven. Hoewel er geen medicijn tegen oorsuizen is, is een goede behandeling toch wel goed mogelijk.

In het tinnitus expertise centrum wordt gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde behandeling. Bij ons werken KNO-artsen, tinnituscoaches, GZ-psychologen en audiciëns. In veel gevallen kunnen we de tinnitus niet helemaal laten verdwijnen. Maar door onze gecombineerde aanpak kunnen we 90% van de mensen goed helpen. Hierbij neemt de tinnitus naar een acceptabel niveau. Hierdoor kan iemand doorgaans heel goed leven met de tinnitus.

De tinnitusbehandeling is bevat op de volgende onderdelen:
 • Uitgebreid onderzoek door een KNO-arts
 • Tinnitus therapie
 • Geluidsverrijking
 • Hoortoestel met actieve ruisonderdrukking
 • Preventie
tinnitus expertise centrum

Uitgebreid medisch onderzoek

Tijdens een consult door de KNO-arts wordt een uitgebreid medisch onderzoek verricht. Dit bestaat uit:
 • een KNO-onderzoek
 • uitgebreid gehooronderzoek
 • het afnemen van vragenlijsten om de ernst van het oorsuizen in kaart te brengen.
 • Soms een hersenscan

Soms kunnen medische oorzaken voor het oorsuizen worden gevonden. Ook kunnen ernstige oorzaken van tinnitus worden uitgesloten.

Tinnitus kan ontstaan door heel veel verschillende oorzaken:
 • Plotselinge doofheid
 • Gehoorverlies door ouderdom of lawaai
 • Afsluiting van de gehoorgang door bijvoorbeeld water, oorsmeer of een watje
 • Oorontsteking
 • Beschadiging van het oor door een ongeval
 • Hoge bloeddruk
 • Medicijnen
 • Tandenknarsen/klemmen
 • Ziekte van Menière
 • Otosclerose
 • Hersentumor
 • Ontsteking van hersenen of hersenvliezen (meningitis)

Hierdoor kunnen we mensen gericht behandelen en bij geen afwijkingen geruststellen. Daardoor vermindert de nadruk op de klachten en verdwijnt de tinnitus uiteindelijk naar de achtergrond.

tinnitus therapie

Als de tinnitus na verloop van tijd niet vanzelf verdwijnt, is het mogelijk door middel van psychologische begeleiding de tinnitus naar de achtergrond te doen verdwijnen. In het KNO Medisch Centrum is in samenwerking met Psychologenpraktijk Zeist een therapie ontwikkeld. Hierbij wordt door middel van psycho-educatie in combinatie met cognitieve gedragstherapie en blootstelling de onbewuste reactie op tinnitus verbeterd. Ook wordt er gekeken naar psychische klachten die vaak samengaan met tinnitus zoals, stress, angst of depressie.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat deze methode werkt. Hiermee kunnen de meest patiënten in korte tijd goed geholpen worden. De behandeling is opgebouwd uit diverse modules afhankelijk van de ernst van de klachten.

Tijdens een intake gesprek wordt de ernst van de klachten besproken. Ook wordt een voorstel voor een behandeltraject besproken.

Behandelmodules

Er zijn 3 modules die aangeboden worden: 

Module kort

Bij de module Kort krijgt u uitleg (psycho-educatie) over tinnitus. Aan de orde komt: Hoe ontstaat tinnitus? Welke psychische factoren spelen een rol bij het ontstaan en in stand houden of verergeren van tinnitus in het algemeen en bij mij in het bijzonder? Hoe kan ik daar invloed op uitoefenen?  

Module midden

Bij de module Midden is er naast de psycho-educatie ook aandacht voor stress-reductie. Aan de orde komt: het leren herkennen van stress-signalen en oplopende spanning voorafgaand aan of in reactie op tinnitus. Samen met u wordt een individueel stress-reductieplan opgesteld met maatregelen die ingezet kunnen worden, zoals mindfulness, ontspanningsoefeningen etc. 

Module intensief

Bij de module Intensief wordt er naast de psycho-educatie en stress-reductie ook cognitieve gedragstherapie en exposure ingezet. Hiermee leert u niet-helpende gedachten en gedragingen ten aanzien van de tinnitus te herkennen en te corrigeren. 

Er wordt altijd afgesloten met het opstellen van een terugvalpreventieplan: Hoe kan ik het geleerde goed blijven inzetten? Wat kan ik in de toekomst doen bij een eventuele toename van klachten?

Wordt de behandeling vergoed?

De behandeling wordt volledig vergoed als u een restitutiepolis heeft. Als u een naturapolis heeft, kan er een eigen bijdrage gelden. De therapeut zal u hier in een intakegesprek over informeren.

geluidsverrijking

De meeste patiënten ervaren een forse klachtenafname na de tinnitus therapie. Deze therapie is erop gestoeld om zo min mogelijk gebruik te maken van hulpmiddelen. Echter soms kan het gewenningsproces toch verstoord worden door een vervelende aanwezigheid van tinnitus. Vooral in een stille omgeving, komt de tinnitus gemakkelijk naar de voorgrond. In deze gevallen kan gekozen worden voor geluidsverrijking, waardoor de tinnitus actief wordt onderdrukt.

Mogelijkheden hiervoor zijn;
 • Opzetten van zachte muziek in stille periodes
 • een geluidstoestelletje naast het bed
 • Een hoofdkussen met speakerfunctie

In het KNO Medisch Centrum kunnen we u adviseren over deze opties.

Hoortoestel met actieve ruisonderdrukking

Allereerst worden de natuurlijke geluiden van buitenaf door het hoortoestel versterkt. Hierdoor kan de tinnitus worden overstemd. Ook is het mogelijk het toestel zelf een geluid te laten produceren. Een heel zacht geluid, dat niet door omstanders wordt gehoord, kan al voldoende zijn om het oorsuizen te overstemmen. Niet iedereen heeft hier echter baat bij. Vervanging van het eigen suizen door een ander geluid van buitenaf wordt soms nog hinderlijker gevonden dan het eigen oorsuizen. Helaas leidt een maskeertoestel niet altijd tot het gewenste resultaat. Dit wordt dus als een van de laatste opties gebruikt. 

Preventie van gehoorverlies

Tinnitus ontstaat vaak als een resultaat van gehoorbeschadiging door lawaai. Denk daarbij aan concert- of discotheekbezoek. Maar ook werken in een lawaaiige omgeving of het luisteren van harde muziek door een koptelefoon. De schade die ontstaat aan het gehoororgaan als gevolg van lawaai is helaas niet meer terug te draaien. Het is dus erg belangrijk deze lawaaischade te voorkomen. Door goede gehoorbescherming te dragen kan lawaaischade in de meeste gevallen worden voorkomen. In het KNO Medisch Centrum hebben we diverse manieren van gehoorbescherming. Zie hiervoor de pagina gehoorbescherming