Uw veiligheid

We vinden het erg belangrijk dat u als patiënt op een goede en veilige manier wordt behandeld. Om zorg van de beste kwaliteit te leveren, hanteren we de volgende kwaliteitscriteria. 

VEILIGHEIDSMANAGEMENT SYSTEEM

Het KNO Medisch Centrum maakt gebruik van een ‘Veiligheidsmanagement systeem’. Dit betekent onder meer dat wij actief nagaan of er sprake is van onveilige situaties in het centrum. Voorkomen is immers beter dan genezen. Iedereen draagt hier actief aan bij. Zo blijven we werken aan onze cultuur van openheid en transparantie. In zo’n cultuur is het melden van incidenten en onveilige situaties vanzelfsprekend.

Kwaliteitskeurmerk

Ons veiligheidsmanagementsysteem en onze werkwijze op de polikliniek worden jaarlijks getoetst op strenge criteria. Sinds oktober 2022 beschikken wij over het kwaliteitskeurmerk van Zelfstandige Klinieken Nederland als bewijs dat onze zorg van de hoogste kwaliteit is. Om dit keurmerk te behouden moeten we jaarlijks aantonen dat onze zorg op deze hoge kwaliteit blijft.

Uw privacy

Uiteraard voldoet het KNO Medisch Centrum aan de wettelijke eisen die aan een instelling worden gesteld ten aanzien van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bovendien hebben al onze medewerkers in hun contract een clausule ondertekend waarin staat dat zij zich houden aan de regels met betrekking tot de geheimhoudingsplicht van patiëntgegevens.

Erkenning

Het KNO Medisch Centrum is een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkend behandelcentrum. Dat betekent dat we voldoen aan alle officiële eisen voor zelfstandige behandelcentra in Nederland.

Visitatie

Alle medisch specialisten in Nederland worden iedere vijf jaar door hun collega’s gevisiteerd. Dat wil zeggen dat hun praktijk gedurende één of twee dagen wordt doorgelicht door collega’s uit hetzelfde vakgebied.

Daarnaast nemen alle KNO-artsen deel aan het programma Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS), waarbij ze een spiegel wordt voorgehouden over hun functioneren en het functioneren van hun praktijk.

Apparatuur

Onze apparatuur wordt jaarlijks gecontroleerd op veiligheid en goed functioneren. Dit gebeurt door een onafhankelijke organisatie. Medische instrumenten worden professioneel gesteriliseerd.

Uw mening

We nemen uw mening serieus. Daarom vragen we patiënten regelmatig om ons te beoordelen op zorgkaart Nederland.

HYGIËNE

In het KNO Medisch Centrum zijn alle mogelijke maatregelen genomen om eventuele infecties te voorkomen. Alle medewerkers die met patiënten, patiënten-materiaal, geneesmiddelen en andere voor patiënten bestemde zaken omgaan, zijn hiervan op de hoogte en hebben verklaard zich aan de hygiënemaatregelen te houden. We worden jaarlijks gecontroleerd door een deskundige infectiepreventie. Hierdoor zijn onze hygiëneprotocollen altijd actueel.