wat te doen bij klachten?

neem contact op

U kunt contact opnemen met uw KNO-arts. Die plant dan een gesprek met u in om de oorzaak van uw klacht met u te bespreken. In een open gesprek kan dan gekeken worden hoe de ontevredenheid over de behandeling is ontstaan en wat er gedaan kan worden om deze ontevredenheid weg te nemen. De ervaring heeft geleerd dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen kan worden.

Klachten

Indien u uw klacht niet met de KNO-arts kunt of wilt bespreken, kunt u zich wenden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze onafhankelijke klachtenfunctionaris zal proberen de klacht op te lossen tussen u en de behandelend arts. Mocht u ondanks de tussenkomst van de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet tot een goede afhandeling komen van uw klacht dan kunt u zich wenden tot De Geschillencommissie Zorg.

Meer informatie over de werkwijze van de onafhankelijke klachtenfunctionaris Klachtconsult en De Geschillencommissie Zorg kunt u vinden op de desbetreffende websites.

Indien u exact wilt weten wat de reglementen zijn, verwijzen wij u naar de WKKGz