opvragen van uw dossier

werkwijze

U kunt uw dossier opvragen door gebruik te maken van onderstaand formulier. U kunt dit downloaden en invullen.

Vul de voorkant van het formulier zo volledig mogelijk in. Daarmee helpt u ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy. De door u ingevulde gegevens behandelen wij strikt vertrouwelijk.

U stuurt het aanvraagformulier samen met een kopie van uw legitimatiebewijs op naar:
KNO Medisch Centrum
Koeweistraat 6b
4181 CD Waardenburg

U kunt de betreffende documenten ook inscannen en mailen naar info@knomc.nl

Wij adviseren u een kopie te maken van de voor- en achterkant van dit formulier, voor uw eigen administratie. Nadat wij het ingevulde formulier van u hebben ontvangen, wordt een kopie van uw medisch dossier gemaakt en naar u toe gestuurd. Het KNO Medisch Centrum is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging.

Hieronder leest u hoe u de kopie van uw legitimatiebewijs het beste kunt aanleveren.

Veilige kopie identiteitsbewijs

Help dan misbruik van uw identiteitsgegevens voorkomen. U moet bijvoorbeeld uw Burgerservicenummer afdekken of doorstrepen. Een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maakt u zo:

  • Maak in de kopie uw Burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.
  • Schrijf in de kopie dat het een kopie is.
  • Schrijf in de kopie dat de kopie voor de aanvraag inzage of kopie patiëntendossier is, t.b.v. het KNO Medisch Centrum.
  • Schrijf in de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.

Opvragen medische gegevens overleden patiënt

Het verstrekken van medische gegevens is alleen toegestaan:

  • Als er vooraf door de overledene schriftelijke toestemming is gegeven of als er een levenstestament is. Daaruit moet dan blijken dat de overledene er geen bezwaar tegen heeft dat er informatie aan nabestaanden wordt gegeven.
  • Bij zwaarwegende belangen. Een zwaarwegend belang is bijvoorbeeld als iemand informatie wil verkrijgen over een erfelijke aandoening, maar ook als iemand een klacht tegen een zorgverlener wil indienen. Aan de medisch specialist vragen we of hij/zij de zwijgplicht wenst te doorbreken. Graag in een begeleidende brief uw verzoek toelichten. De tijd tussen de aanvraag en verstrekking van de gegevens is ongeveer 6 weken.

Gegevens patiënt
Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. Op enkele uitzonderingen na moet de patiënt altijd zelf de aanvraag ondertekenen.

Kinderen / jongeren

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGO) beschouwt een patiënt vanaf 16 jaar meerderjarig. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage / afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen en ondertekenen. Bij een aanvraag van medische gegevens van kinderen tussen de 12 en 16 jaar oud, moeten zowel het kind als de ouder(s) het aanvraagformulier ondertekenen. Voeg ook van beiden een kopie van een geldig legitimatiebewijs toe.

Voor kinderen jonger dan 12 jaar kan een van de ouders de aanvraag indienen.

inzage in uw dossier

U heeft het recht om uw medisch dossier in te zien. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden.

Verzoek tot vernietiging van uw dossier

Als patiënt heeft u het recht uw dossier te laten vernietigen. Graag in een begeleidende brief uw verzoek toelichten. Binnen 3 maanden na uw verzoek ontvangt u bericht of aan het verzoek kan worden voldaan. Als het verzoek wordt afgewezen krijgt u daar uitleg over. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die niet gebaseerd is op feiten. De
arts neemt hierin een beslissing samen met Juridische Zaken.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen? Bel dan naar het KNO Medisch centrum via nummer 085-7602728. U kunt uw vraag ook mailen naar info@knomc.nl.