Vergoeding

Als u verwezen bent door uw huisarts of medisch specialist, worden alle behandelingen in het KNO Medisch Centrum vergoed door uw zorgverzekeraar. Uiteraard dient u wel rekening te houden met het wettelijk eigen risico. Mocht uw verzekeraar een deel niet vergoeden (buiten het wettelijk eigen risico), zullen wij dit deel, om u te ontzorgen, op ons nemen en later verrekenen met uw verzekeraar. Buiten uw eigen risico hoeft u dus nooit bij te betalen.

Hoe gaat de facturatie in zijn werk?

U ontvangt via Infomedics een rekening van het KNO Medisch Centrum. Dien zelf uw rekening in bij uw zorgverzekering. Gemiddeld beoordeeld uw zorgverzekering de nota binnen 5 werkdagen. Elke zorgverzekering vergoed altijd minimaal 60% ongeacht hoe u verzekerd bent.

U kunt inloggen bij uw zorgverzekering en de declaratie terugvinden. Maak een foto/screenshot van het overzicht. Hierop dient te staan: het totaalbedrag, wat wordt wel/niet vergoed en welk gedeelte valt eventueel onder eigen risico. Dit staat vaak uitgelegd in de vorm van een tabel.

Het niet vergoede gedeelte hoeft u niet te betalen, let op: eigen risico is dus wel voor eigen rekening.

Stuur uw foto/screenshot naar: rekening@knomc.nl

Binnen 1-2 werkdagen ontvangt u een mail terug wat u uiteindelijk dient te betalen.

Krijgt u de nota niet geopend via Infomedics of wenst u de nota per post te ontvangen? Bel dan naar Infomedics: 036-2031900

De kosten van uw behandeling (tarieven DBC)

Het KNO Medisch Centrum brengt de kosten van uw behandeling in rekening aan de hand van een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). De DBC is een administratieve code voor het hele zorgtraject dat een patiënt met een bepaalde diagnose in het ziekenhuis doorloopt. Meer informatie over de DBC’s vindt u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeringen vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg.

Wanneer ontvangt u de factuur?

Het KNO Medisch Centrum maakt voor de facturatie gebruik van de diensten van Infomedics. Infomedics brengt het tarief van de Diagnose Behandel Combinatie (DBC) na afloop van de behandeling in rekening bij de ziektekostenverzekeraar, of bij uzelf. Dit laatste is afhankelijk van de wijze waarop u verzekerd bent.

Een DBC kan maximaal 120 dagen lopen. Na afsluiting van een DBC kan het nog enige weken duren voordat de factuur wordt verstuurd. Dit heeft te maken met de administratieve afwikkeling van een DBC.

Een consult op afstand (telefonisch consult of e-consult)

Sinds 1 januari 2018 mogen ziekenhuizen en behandelcentra ook een telefonische afspraak en een e-consult in rekening brengen bij u of uw zorgverzekeraar. Dit mag als de telefonische afspraak of het e-consult in de plaats komt van een herhaalafspraak in het KNO Medisch Centrum.

Tarieven

De tarieven in het KNO Medisch Centrum zijn gebaseerd op het gemiddelde tarief dat in Nederland wordt gerekend door ziekenhuizen en klinieken voor de betreffende behandeling. Deze tarieven worden gepubliceerd op opendisdata.nl.

Prijslijst DBC KNO Medisch Centrum

Wij geven u hier de volledige standaardprijslijsten die geldt voor behandelingen die zijn gestart op 1 januari 2023 of later. Dit betreft de passantentarieven. Per gecontracteerde zorgverzekeraar kunnen andere tarieven gelden. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten.

.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de tarieven van een behandeling of DBC zorgproduct? Of heeft u een vraag over een factuur die u heeft ontvangen van het KNO Medisch Centrum? Bekijk dan onze veel gestelde vragen. Of stuur een mailtje naar rekening@knomc.nl