Kliniek voor stemklachten

Kliniek voor stemklachten

In de kliniek voor stemklachten van het KNO Medisch Centrum zijn we gespecialiseerd om snel en eenvoudig duidelijkheid te krijgen over uw stemklachten. Door middel van onze geavanceerde minimaal invasieve apparatuur kunnen we in één bezoek onderzoeken waar de klachten vandaan komen. Ook kunnen we u een gepast behandelvoorstel doen. Mocht behandeling mogelijk zijn, dan kunnen we dit eenvoudig op korte termijn voor u organiseren.

Altijd de nieuwste technieken

In het KNO Medisch Centrum behandelen we als een van de weinige klinieken in Nederland veel stemklachten poliklinisch. Daar waar in veel ziekenhuizen de stembanden nog onder algehele narcose moet worden behandeld. In het KNO Medisch Centrum beschikken we over de nieuwste technieken om de behandeling in de meeste gevallen onder plaatselijke verdoving te behandelen. Om onze techniek te blijven verbeteren bezoeken we regelmatig andere expertise centra. Zo blijven we altijd up-to-date en vooroplopen in innovatie.

Kijk hier voor ons bezoek aan het Medical Voice Center in Hamburg.

Onderzoek

Onderzoek van de keel en stembanden

Een keelonderzoek van de neus wordt ook wel flexibele scopie of fiberscopie genoemd. Bij een fiberscopie onderzoekt de KNO-arts uw keel met een buigbaar kijkertje (fiberscoop). Een fiberscoop is een buigbaar slangetje van enkele millimeters dik. Hiermee kan worden onderzocht of er afwijkingen op de stembanden zijn, waardoor u stemklachten heeft. Klik hier voor meer informatie.

Stroboscopisch onderzoek

Als u stemklachten heeft, voeren we een gedetailleerd stembandonderzoek uit. Een stembandonderzoek heet een stroboscopie. Dit is een onderzoek naar de trilling van uw stembanden met een stroboscoop. Dit apparaat maakt lichtflitsen waardoor de stembandtrilling zichtbaar wordt gemaakt. Hiermee kan de functie van de stembanden goed onderzocht worden. Klik hier voor meer informatie over een stroboscopie.

We combineren beide behandelingen tijdens het eerste bezoek, waardoor u hier niet voor terug hoeft te komen.

Kliniek voor stemklachten KNO Medisch Centrum

USB service

In het KNO Medisch Centrum proberen we van aanvullende waarde te zijn voor de logopedist. Vaak zijn mensen met hun stemklachten bij de logopedist geweest en is er behoefte om de stembanden te laten onderzoeken. Hiervoor hebben we een speciale USB service ontwikkeld.

Na het stembandonderzoek worden de opnames van de stembanden inclusief het stroboscopisch onderzoek opgeslagen op een USB stick die de patiënt mee naar huis krijgt. Hierdoor is het mogelijk voor de logopedist om op eenvoudige wijze het stembandonderzoek na te kijken met de patiënt en het behandelplan te bespreken.

Ook voor de patiënt is het uiteraard mogelijk in de kliniek voor stemklachten een kopie van de stembandopname aan te vragen.

USB stick KNO Medisch Centrum

Logopedisch onderzoek

In het KNO Medisch Centrum wordt er ook een onderzoek gedaan door een logopedist. Direct aansluitend aan het consult door de KNO-arts kijkt de logopedist naar de manier waarop de stem en de keel wordt gebruikt tijdens praten, slikken en ademen. Dit is een belangrijk onderzoek, omdat veel stemklachten worden veroorzaakt door een verkeerd stemgebruik. Afhankelijk van dit onderzoek kan worden gekeken of het zinvol is om te starten met logopedie en wordt ook een gericht behandelvoorstel gemaakt.

LOGOPEDISCH STEMNETWERK

Als er een indicatie is voor logopedische behandeling streven we ernaar deze behandeling te laten uitvoeren door een logopedist uit ons logopedisch stemnetwerk. Het logopedisch stemnetwerk bestaat uit ongeveer 25 logopedie praktijken die een hoge mate van kwaliteit van de logopedie nastreven. Door de behandeling op dezelfde wijze uit te voeren en laagdrempelig terugkoppeling te krijgen over de behandeling wordt een verbetering van kwaliteit van zorg nagestreefd. We streven ernaar u te verwijzen naar een logopedist uit het stemnetwerk in uw eigen regio.

Behandeling binnen 1 week in de kliniek voor stemklachten

direct na het eerste bezoek

In de kliniek voor stemklachten in het KNO Medisch Centrum maken we gebruik van minimaal invasieve technieken om afwijkingen op de stembanden te behandelen. Dit kan in de meeste gevallen onder plaatselijke verdoving en we organiseren dit binnen een week na het eerste bezoek. Hierdoor heeft u snel duidelijkheid over de aard van uw stemklachten, hoeft u niet onder narcose en verliezen we geen onnodige tijd. De volgende behandelingen zijn mogelijk in het KNO Medisch Centrum:

Stembandbiopt

Als er sprake is van een onduidelijke afwijking op de stemband(en), is het verstandig weefsel af te nemen voor onderzoek. Na verdoving van de keel is het mogelijk door middel van een pakkertje via de fiberscoop om stukjes weefsel van de stemband te nemen en op te sturen voor onderzoek.

Verwijdering van stembandafwijkingen

Vaak ontstaat heesheid door kleine afwijkingen op de stemband(en). In veel ziekenhuizen worden deze afwijkingen onder algehele narcose verwijderd. In het KNO Medisch Centrum is het vaak mogelijk deze afwijkingen poliklinisch te verwijderen, waardoor narcose niet niet meer nodig is. Klik hier voor meer informatie.