wat is hyperacusis?

uitleg

Hyperacusis is een aandoening, waarbij iemand overgevoelig is voor gewone geluiden. Deze kunnen als zeer hinderlijk, irritant of zelfs pijnlijk worden ervaren. Naaldhakken op parket, gekletter van bestek, geritsel van kranten, schreeuwende kinderen of achtergrondmuziek in een restaurant kunnen als heel vervelend worden ervaren. 

Hyperacusis

Wat zijn symptomen vAN hyperacusis?

symptomen

Het belangrijkste symptoom is overgevoeligheid voor normale geluiden. De ernst en mate van hyperacusis verschilt per persoon. Hyperacusis komt voor bij alle leeftijden, is meestal chronisch en kan vaak gepaard gaan met oorsuizen en gehoorverlies. 

wat is de oorzaak van hyeracusis?

oorzaak

De oren van mensen met geluidsovergevoeligheid hebben een beperking in de flexibiliteit van hun gehoor; het dynamisch bereik. Het dynamisch bereik van het gehoor is het vermogen van onze oren om zich snel aan te passen aan wisselende geluidssterkten. Snelle veranderingen in geluid kunnen door mensen die overgevoelig zijn voor geluid moeilijker worden verwerkt, waardoor de geluiden te luid of te scherp binnenkomen. Vaak wordt hyperacusis gezien in combinatie met de volgende aandoeningen:

Gehoorbeschadiging 
We vermoeden dat geluidsovergevoeligheid wordt veroorzaakt door gehoorschade. De trilhaartjes in het slakkenhuis lijken een rol te hebben in de verwerking van hard geluid. Als deze trilhaartjes beschadigd zijn, kan de flexibiliteit van het gehoor afnemen. 

Ooroperaties 
Bij een ooroperatie bestaat het risico om een overgevoelig gehoor te krijgen. Dat geldt met name voor een operatie in het middenoor. Hoe dit gebeurt, is niet precies bekend.  

Hersenbeschadiging 
Ook een hersenbeschadiging kan een oorzaak zijn van geluidsovergevoeligheid. Oorzaak kan ook een verstoorde communicatie zijn tussen het gehoororgaan en de hersenen die de geluidsprikkels verwerken. 

Medicijnen 
Sommige medicijnen hebben hyperacusis als bijwerking. 

Psychische klachten
Psychische klachten zoals stress, depressie (mogelijk vanwege een te laag serotoninegehalte) angstklachten of een posttraumatisch stressstoornis kunnen hyperacusis veroorzaken. 

Hoe wordt de diagnose hyperacusis gesteld?

De KNO-arts kan door middel van een specifiek gehooronderzoek onderzoeken of er inderdaad sprake is van overgevoeligheid voor geluid. Soms kan een KNO-arts een specifieke oorzaak vaststellen. Toch wordt een exacte oorzaak in de meeste situaties niet gevonden.

Wat te doen tegen hyperacusis?

oplossing

Het is erg belangrijk voor mensen met hyperacusis om harde geluiden niet uit de weg te gaan. De meest voor de hand liggende oplossing voor geluidsovergevoeligheid is het vermijden van geluid en het gebruik van oordoppen of oorkappen. Deze methoden werken echter averechts, omdat de hersenen hierdoor nog minder gewend raken aan geluiden en de klachten alleen maar verergeren. Het is dus belangrijk om geleidelijk aan te wennen aan de geluiden waar u last van heeft. 

Welk medicijn helpt tegen hyperacusis?

medicijn

Medicijnen tegen hyperacusis bestaan niet. Sommige medicijnen kunnen echter wel geluidsovergevoeligheid veroorzaken of verergeren.

Welke mogelijke behandelingen bij hyperacusis?

behandelingen

Uitleg en geruststelling

Het is als patiënt belangrijk dat u zich realiseert, dat de harde geluiden geen kwaad kunnen. Ook is het belangrijk dat ernstige aandoeningen worden uitgesloten en iemand wordt gerustgesteld. Dit maakt het gemakkelijker om met hyperacusis om te gaan. 

Cognitieve gedragstherapie

Met cognitieve gedragstherapie leert u verschillende technieken aan die u kunt inzetten bij geluidsovergevoeligheid. Het doel hiervan is de cirkel van “overgevoeligheid -> vermijden -> overgevoeligheid” te doorbreken. In het tinnitus expertise centrum van het KNO Medisch Centrum kan deze behandeling gegeven worden.  

Wanneer contact opnemen?

contact

Wanneer u erg veel last heeft van harde geluiden en u merkt dat dit uw dagelijks leven begint te beheersen is het belangrijk om een afspraak te maken bij de KNO-arts. Deze kan dan onderzoeken of er sprake is van hyperacusis en eventueel een behandeling starten. In ons tinnitus expertise centrum hebben we ruime ervaring met de behandeling van hyperacusis.

Meer informatie

Klik op onderstaande links voor meer informatie

Informatie van de Nederlandse vereniging voor KNO-heelkunde

Informatie over overgevoeligheid voor geluid

Patientenvereniging

Stichting Hoormij

Overige links

Beter Horen

Deze informatie voor patiënten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. © KNO Medisch Centrum / www.knomc.nl