wat is een gehooronderzoek?

uitleg

Met een gehooronderzoek kan de KNO-arts nagaan hoe goed of hoe slecht u hoort. Ook kan men zien of uw gehoorklachten te maken hebben met een stoornis van het gehoororgaan of middenoor. 

KNO Medisch Centrum gehooronderzoek

Waarom een gehooronderzoek?

waarom

Met een gehooronderzoek is het mogelijk om te onderzoeken of er sprake is van gehoorverlies. Daarnaast kan gekeken worden in welke mate het gehoor verslechterd is en welke onderdelen van het gehoororgaan minder goed functioneren (het slakkenhuis, of het middenoor met de gehoorbeentjes). Ook kan onderzocht worden wat de functie van het trommelvlies is en van de trilhaartjes in het gehoororgaan.

Hoe bereid ik me voor op het gehooronderzoek?

voorbereiding

Het is verstandig geen grote oorbellen te dragen, aangezien u een hoofdtelefoon op het de oren geplaatst krijgt.

wat gebeurt er tijdens het gehooronderzoek?

tijdens het onderzoek

De volgende onderzoeken kunnen worden verricht:

Toonaudiometrie 

Via een koptelefoon of een beengeleider laten we u geluiden horen. U hebt een apparaatje in de hand met een drukknop. We vragen u op de knop te drukken wanneer u door de koptelefoon een pieptoon hoort. We gaan op zoek naar het zachtste geluid dat u per toonhoogte kunt horen. Afwisselend laten we u zowel harde als zachte tonen horen. We noteren welke geluiden u wel en niet hoort. Op deze manier kunnen we uw gehoordrempel bepalen. Bij kinderen die een koptelefoon op kunnen, doen we dit in spelvorm. 

Observatie audiometrie 

Bij patiënten die niet zelf kunnen aangeven of zij een geluid gehoord hebben kijken we hoe ze reageren op de aangeboden geluiden. Dit is bijvoorbeeld bij baby’s, kleine kinderen of verstandelijk beperkte mensen. 

Spraakaudiometrie 

Met dit onderzoek kijken we hoe goed u spraak kunt verstaan. U krijgt via de koptelefoon een serie losse woorden te horen. We vragen u om deze zo goed mogelijk na te zeggen. Deze woorden worden steeds zachter gemaakt, net zo lang tot deze bijna niet meer te verstaan zijn. In een grafiek wordt het percentage goed nagezegde woorden aangegeven. 

Tympanometrie 

Bij dit onderzoek meten we de beweeglijkheid van het trommelvlies. We plaatsen een dopje in de gehoorgang waarmee de gehoorgang luchtdicht wordt afgesloten. Daarna veranderen we luchtdruk in de gehoorgang steeds, terwijl u een brommend geluid hoort. Als uw trommelvlies goed werkt, dan beweegt het bij het veranderen van de luchtdruk. De beweeglijkheid van het trommelvlies wordt in een grafiek aangegeven. 

OAE (Oto Akoestische Emissies) 

Met dit onderzoek kan zonder de directe medewerking van de patiënt bepaald worden of het gehoororgaan op dit moment wel of niet goed functioneert. Dit onderzoek geeft meer informatie over het gehoor en de functie van bepaalde trilhaartjes in het slakkenhuis.

.

.

wat gebeurt er na het onderzoek?

na het onderzoek

Na het gehooronderzoek bespreekt de KNO-arts de uitslag met u.

Wanneer contact opnemen?

contact

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via ons telefoonnummer 085-7602728. Of mail naar info@knomc.nl

Deze informatie voor patiënten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. © KNO Medisch Centrum / www.knomc.nl