wat is ernstige doofheid?

uitleg

Bij ernstige doofheid wordt het geluid niet goed doorgegeven naar de hersenen. Vaak is dit een proces wat geleidelijk verloopt. Doofheid wordt ook wel aangeduid als ernstige slechthorendheid of doof zijn.

doofheid

Welke symptomen horen bij ernstige doofheid?

symptomen

Vaak krijgen mensen voor het eerst last van doofheid in situaties met achtergrondgeluid (een receptie of restaurant). Ook kan het moeilijker zijn om een buitenlandse taal goed te verstaan. Als de doofheid toeneemt, moet vaak te televisie wat harder gezet worden. Op den duur wordt het ook lastiger om gesprekken te voeren. 

wat is de oorzaak van doofheid?

oorzaak

Bij doofheid wordt het geluid niet goed doorgegeven naar het brein. Dat kan komen doordat het slakkenhuis (gehoororgaan) minder goed werkt. Ook kan er een blokkade zijn in de gehoorgang of rondom de gehoorbeentjes in het middenoor, waardoor het gehoor slechter wordt, dit kan uiteindelijk leiden tot doof zijn.

Doofheid kan zeer veel verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende oorzaken zijn:

Wat te doen tegen doofheid?

oplossing

Wat kunt u doen als u zelf slechthorend bent?
 • Licht uw gesprekspartner in over uw doofheid.
 • Vertel wat de ander kan doen om het u wat makkelijker te maken.
 • Probeer op de hoogte te blijven van waar mensen veel over spreken.
 • Spreek zelf rustig en duidelijk.
 • Probeer eerst te weten te komen waar het gesprek over gaat.
 • Let ook op de lichaamstaal of gelaatsuitdrukkingen (mimiek).
Wat kunt u doen als u iemand kent die slechthorend is?
 • Ga niet schreeuwen.
 • Spreek niet vanuit een andere kamer of van een grote afstand.
 • Als u iets tegen een doof iemand wilt zeggen, zorg dan dat u eerst zijn of haar aandacht heeft.
 • Tik bijvoorbeeld even op de schouder of zeg de naam. 
 • Spreek rustig en niet te snel, maar ook niet te langzaam. 
 • Gebruik geen moeilijke woorden.
 • Maak korte zinnen.
 • Als een doof iemand u niet goed begrijpt of verstaat, probeer dan een andere zin te gebruiken.
 • Bijvoorbeeld: ‘Het regent in plaats van ‘het is erg slecht weer’.
 • Zorg dat het licht op uw gezicht valt, zodat de persoon die doof is uw lippen en gezichtsuitdrukking goed kan zien.
 • Luisteren in een omgeving met veel achtergrondgeluiden moeilijk is voor een slechthorende. Probeer daar rekening mee te houden.
 • Ga dus niet met uw rug naar het raam zitten.
 • Articuleer duidelijk, maar niet overdreven.
 • Spreek niet met iets in de mond.

.

Welk medicijn helpt tegen ernstige doofheid?

medicijn

Tegen doofheid zijn helaas geen medicijnen. Wel kan het geluid worden versterkt met behulp van een hoortoestel. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij onze audicien in het KNO Medisch Centrum.

Welke mogelijke behandelingen helpen bij ernstige doofheid?

behandelingen

Ooroperatie

Als de doofheid in het middenoor of gehoorgang gelegen is kan het gehoor soms verbeterd worden door middel van een operatie. De kans van slagen van een operatie is weer afhankelijk van de oorzaak van de doofheid.

Hoortoestel

Als de doofheid ontstaat door een verminderd functioneren van het slakkenhuis, kan een hoortoestel een oplossing zijn. In het KNO Medisch Centrum is het mogelijk een hoortoestel op proef uit te proberen.

Cochleair implantaat

Als het oor zeer doof is, is een cochleair implantaat nog een laatste oplossing. Hiermee is het vaak weer mogelijk om gesprekken te voeren. Een cochleair implantaat wordt in een academisch ziekenhuis geplaatst. Uw KNO-arts van het KNO Medisch Centrum kan u hierover informeren en verwijzen.

Wanneer contact opnemen?

contact

Het is verstandig om contact met een KNO-arts op te nemen als uw doofheidsklachten leiden tot problemen in het dagelijks leven.

Wanneer u vermoedt dat u doof aan het worden bent, kunt u tegenwoordig naar een audicien. Deze kan na een gehooronderzoek vaststellen of een hoortoestelaanpassing nodig is. 

Er kunnen toch redenen zijn om u eerst door te verwijzen naar een KNO-arts:
 • U bent jonger dan 65 jaar.
 • De doofheid is plots ontstaan.
 • Het hoortoestel voldoet niet goed aan uw wensen.
 • Er is een verschil tussen beide oren.
 • U heeft in toenemende mate last van oorsuizen heeft, of klachten van duizeligheid.
 • Er is behoefte aan aanvullende hooroplossingen.

Daarnaast hebben veel mensen behoefte aan een onafhankelijk advies ten aanzien van het voorschrijven en aanpassen van een hoortoestel, omdat het aanpassen ervan een lastig karwei is. In dat geval kunt u snel bij ons terecht.

Meer informatie

Klik op onderstaande links voor meer informatie

Informatie van de Nederlandse vereniging voor KNO-heelkunde

Hoortoestellen
Plotselinge doofheid

Richtlijnen

Perceptieve slechthorendheid
Otitis media
NHG-richtlijn slechthorendheid
NOAH-4 protocol

links

Website van de NVVS om te helpen met de keuze van hoortoestellen op basis van onafhankelijk voorlichting en ervaringsgegevens.

Patientenverenigingen

Stichting Hoormij
Stichting plotsdoven
Veiligheid.nl

Facebook

Stichting plotsdoven

Online hoortest

Oorcheck.nl
Kinderhoortest.nl

Deze informatie voor patiënten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. © KNO Medisch Centrum / www.knomc.nl