wat is een gehoorverbeterende ooroperatie?

uitleg

Een gehoorverbeterende ooroperatie wordt uitgevoerd als er een verdenking is op een verminderde voortgeleiding van het geluid via de gehoorbeentjes. De gehoorbeenketen kan aangetast zijn, of verlittekend, waardoor het gehoor minder is. Door middel van een kijkoperatie probeert de KNO-arts de oorzaak van het gehoorverlies op te sporen het tegelijkertijd het gehoor te herstellen.

Waarom een gehoorverbeterende ooroperatie?

waarom

Door acute of chronische oorontstekingen of intrekkingen in het trommelvlies kunnen de gehoorbeentjes zijn beschadigd. De gehoorbeentjes vormen dan geen keten meer. Het geluid kan dan niet meer worden doorgegeven van het trommelvlies naar het slakkenhuis. Het aambeeld (incus) en de stijgbeugel (stapes) zijn het meest kwetsbaar en zijn vaak aangetast. Door middel van een gehoorverbeterende ooroperatie kan dit mogelijk verholpen worden.

Otosclerose

Ook kan er sprake zijn van otosclerose, waarbij er sprake is van een vastgegroeide (verkalkte) stijgbeugel. Dit is een proces dat geleidelijk aan zorg voor een verminderd gehoor. 

Hoe bereid u zich voor?

voorbereiding

De gehoorverbeterende operatie vindt meestal plaats onder algehele narcose. Hiervoor krijgt u een intakegesprek bij de anesthesist. 

Gebruikt u medicijnen? Bent u overgevoelig voor verdovingsvloeistof, pleisters of andere stoffen, meld dit dan aan de arts of assistente. Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Dan kan het zijn dat u deze tijdelijk moet stoppen. De arts heeft dit dan met u besproken. 

Wat neemt u mee? 
 • Een geldig legitimatiebewijs.
 • Een Actueel Medicatie Overzicht(AMO).
 • Het is voor uw arts belangrijk te weten welke medicijnen u thuis gebruikt. Uw apotheek kan dit overzicht voor u uitprinten. 

Wat gebeurt er tijdens de gehoorverbeterende operatie?

tijdens de behandeling

De operatie gebeurt met een operatiemicroscoop. De arts maakt in de gehoorgang, bij het trommelvlies, een klein sneetje. Het trommelvlies wordt ‘omgeklapt’ en het middenoor kan zo van binnen worden bekeken. De arts kijkt of er sprake is van aantasting van de gehoorbeentjes. Als dit het geval is wordt er een gehoorbeenprothese geplaatst, of wordt de onderbroken gehoorbeenketen hersteld. Ook kijkt de KNO-arts of de stijgbeugel daadwerkelijk vast zit. Als dit het geval is, wordt de vastzittende stijgbeugel gedeeltelijk verwijderd. In de bodem van de stijgbeugel wordt vervolgens een gaatje gemaakt waarin een kunststof prothese wordt geplaatst. Deze prothese is verbonden met het aambeeld, het middelste gehoorbeentje. De functie van de stijgbeugel kan op deze manier (gedeeltelijk) worden overgenomen.

Welk gebeurt er na de operatie?

na de behandeling

Vlak na de operatie heeft u weinig pijnklachten. Bij pijnklachten kunt u eventueel een pijnstiller nemen. Na de operatie heeft u een tampon in het oor met daarover pleister.

Wanneer mag ik naar huis

U mag vaak dezelfde dag weer naar huis. U kunt thuis na een paar dagen zelf het pleisterverband verwijderen. Na de operatie kan er nog een aantal dagen (bloederig) vocht uit het oor komen. De KNO-arts kan dit behandelen met oordruppels of een antibioticakuur.

Waar moet ik thuis rekening mee houden

Uw oor heeft tijd nodig om te genezen. Onderstaande adviezen zijn goed voor de genezing en verminderen de kans op complicaties: 

 • Om druk op het oor te voorkomen, mag u 4 weken niet tillen, persen en uw neus snuiten. Probeer niet te hoesten, niet te bukken en geen onverwachte bewegingen te maken met uw hoofd. 
 • U kunt iedere dag het verband van de oorschelp verschonen. 
 • U mag 4x per dag twee tabletten paracetamol 500 mg gebruiken. 
 • Wees voorzichtig met douchen! Er mag geen water in het geopereerde oor komen. 
 • U mag uw haren wassen als de oortampon is verwijderd. 
 • Gebruik dan nog wel een oordop of een bekertje over het oor.
 • De eerste 3 weken doet u het rustig aan; wel bewegen, niet sporten.
 • U mag 4 weken niet zwemmen. 
 • U mag 6 weken niet vliegen. 
 • Wij adviseren u niet te werken tot aan uw eerste controleafspraak.
Wanneer moet ik op controle komen?

U komt na een week weer op controle. Tijdens deze afspraak worden eventuele hechtingen en het gaasje in de gehoorgang verwijderd. Na 6-8 weken na de operatie komt u terug voor een gehoortest. 

Welke mogelijke risico’s zijn er bij een gehoorverbeterende operatie?

Risico’s

Bij iedere operatie is er een mogelijkheid dat er complicaties optreden. Bij de sanerende ooroperatie is de kans hierop zeer klein. 

Doofheid

Bij elke gehoorverbeterende ooroperatie is er een zeer gering risico op blijvend gehoorverlies door schade van het slakkenhuis. 

Duizeligheid

Omdat het evenwichtsorgaan in het operatiegebied ligt, kunnen evenwichtsstoornissen optreden, maar deze zullen meestal in de loop van de tijd geleidelijk verdwijnen. 

Verlamd aangezicht

Er bestaat ook een minimale kans op een beschadiging van de aangezichtszenuw. Deze loopt door het middenoor. Het gevolg kan een halfzijdige aangezichtsverlamming zijn. De kans hierop is zeldzaam klein.

Smaakverlies

Bij operaties in het middenoor kan de smaakzenuw gedeeltelijk of geheel worden beschadigd. Er kan bij een gedeeltelijke beschadiging een tijdelijke smaakstoornis ontstaan. Dit herstelt binnen enkele weken. Wanneer de smaakzenuw in zijn geheel beschadigd is, gaat dit ook bijna altijd geleidelijk (tot na 6 maanden) weer over. 

Tegenvallend resultaat

Hoewel een tympanoplastiek vaak zonder problemen verloopt, blijft het milimeterwerk en blijft de KNO-arts afhankelijk van een goede genezing van het oor. Het gehoor verbetert vaak goed na de operatie, maar toch kan er een lichte mate van gehoorverlies blijven bestaan.

Wanneer contact opnemen?

contact

Als u vóór uw controleafspraak meer pijn krijgt of koorts boven de 38,5˚C? Dan is het verstandig contact op te nemen. Tijdens kantoortijden belt u naar het KNO Medisch Centrum, telefoonnummer: 085-7602728. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, telefoonnummer: (073) 553 27 00.