wat is benigne recidiverende vertigo?

uitleg

Bij benigne recidiverende vertigo (goedaardige terugkerende duizeligheid) is sprake van herhaaldelijke aanvallen van draaiduizeligheid, die meestal enkele uren duren. De aanvallen wisselen in duur en in ernst. De aandoening wordt ook wel ‘recurrent vestibulopathy’ genoemd.

Benigne recidiverende vertigo

Welke symptomen horen bij benigne recidiverende vertigo?

symptomen

Hoewel er sprake is van goedaardige duizeligheid, kunnen de aanvallen voor u heel vervelend zijn. De klachten kenmerken zich door aanvalsgewijze duizeligheid zonder bijkomende klachten zoals gehoorverlies, oorsuizen of hoofdpijn.

Hoe wordt de diagnose benigne recidiverende vertigo gesteld?

Met name uw verhaal is van belang om betrouwbaar de diagnose te kunnen stellen. Soms is een gehoortest, evenwichtsonderzoek of beeldvorming van de hersenen nodig.

wat is de oorzaak van benigne recidiverende vertigo?

oorzaak

De oorzaak van de aandoening is helaas niet bekend. Het ziektebeeld is herkend, doordat KNO-artsen in de loop der tijd een grote groep mensen zagen, waarbij alleen sprake was van aanvalsgewijze duizeligheid die uiteindelijk vanzelf verdween. Sommige artsen menen dat er een relatie bestaat met migraine.

Wat te doen tegen benigne recidiverende vertigo?

oplossing

Een behandeling is vaak niet nodig omdat we weten dat de klachten bij ongeveer 55-70% van de mensen spontaan verdwijnen. Bij heftige klachten kan behandeld worden met medicijnen.

Welk medicijn helpen bij recurrent vestibulopathie?

medicijn

Er kunnen medicijnen genomen worden om de heftigheid van de duizeligheid te verminderen: 

  • Tijdens de aanval, is het mogelijk medicijnen te nemen om de duizeligheid te verminderen. Ook is het mogelijk zetpillen tegen de misselijkheid en braken te nemen.
  • Soms kan medicatie tegen migraine worden gegeven.
Benigne recidiverende vertigo

Welke mogelijke behandelingen bij benigne recidiverende vertigo?

behandelingen

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de klachten bij ongeveer 55-70% van de mensen spontaan verdwijnen. In 10-20% van de mensen kan de aandoening uiteindelijk toch overgaan in de Ziekte van Meniére.

Een behandeling is dus vaak niet nodig. Wel kunnen medicijnen gegeven worden om de heftigheid van de klachten te verminderen.

Wanneer contact opnemen?

contact

Als u in hoge mate last heeft van aanvallen van duizeligheid, is het verstandig contact op te nemen met een KNO-arts, zodat de juiste diagnose en behandeling gestart kan worden. Veel klachten van duizeligheid zijn goed te behandelen, maar dit vergt wel een gespecialiseerde aanpak. 

Meer informatie

Informatie van de Nederlandse vereniging voor KNO heelkunde

Duizeligheid

Wetenschappelijke artikelen

Https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6969834/
https://www.kenniscentrumduizeligheid.nl/internet/KC%20Duizeligheid/tnn_2004_105-4-155-8.pdf

Richtlijnen

Duizeligheid bij ouderen
BPPD
NHG standaard duizeligheid

Overige websites

Dizziness and balance
Facebook

Deze informatie voor patiënten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. © KNO Medisch Centrum / www.knomc.nl