wat zijn trommelvliesbuisjes?

uitleg

De trommelvliesbuisjes zijn buisjes, meestal gemaakt van kunststof. De doorsnede is ongeveer 1,5 mm en de lengte varieert van 3 mm tot 12 mm. Er zijn verschillende typen, die in vorm, afmeting en kleur kunnen variëren. Een veelgebruikt type is hieronder afgebeeld. Trommelvliesbuisjes kunnen uitstekend onder plaatselijke verdoving worden geplaatst.

Trommelvliesbuisjes bij kinderen

Het plaatsen van buisjes bij kinderen vindt doorgaans plaats onder algehele narcose. In het KNO Medisch Centrum worden geen buisjes bij jonge kinderen geplaatst, maar kunt u wel snel terecht voor het stellen van de juiste diagnose. Indien er een indicatie is voor het plaatsen van buisjes bij uw kind, verwijzen we naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis of naar het ziekenhuis van uw keuze.

trommelvliesbuisjes

Waarom trommelvliesbuisjes?

waarom de behandeling

Trommelvliesbuisjes kunnen worden geplaatst als er sprake is van:
  • Vocht achter het trommelvlies.
  • Een sterk ingetrokken trommelvlies.
  • Niet goed functioneren van de buis van Eustachius.

Hoe bereid u zich voor?

voorbereiding

Voor het plaatsen van trommelvliesbuisjes zijn geen specifieke voorbereidingsmaatregelen nodig.

Wat gebeurt er tijdens het plaatsen van buisjes?

tijdens de behandeling

Bij (jong) volwassenen kunnen trommelvliesbuisjes poliklinisch worden geplaatst onder plaatselijke verdoving.

Verdoving

Eerst zal het trommelvlies worden verdoofd. Dit kan door middel van een injectie in de gehoorgang of het aanbrengen van verdovende vloeistof of gel tegen het trommelvlies. Een injectie is vaak wat pijnlijker, maar werkt direct en het meest effectief. Het aanbrengen van de verdovende vloeistof is minder pijnlijk, maar heeft wat tijd nodig om in te werken en werkt minder goed dan een injectie. In overleg met uw KNO-arts kunt u de gewenste manier van verdoving kiezen.

Tijdens de ingreep

Nadat het oor verdoofd is, wordt een kleine snede (3mm) gemaakt in het trommelvlies. Dit gebeurt met behulp van een microscoop. Nadat zo nodig het vocht uit het middenoor is weggezogen, wordt het trommelvliesbuisje als een boordenknoopje in het sneetje van het trommelvlies geplaatst; het ene uiteinde steekt in het middenoor, terwijl het andere uiteinde zich in de gehoorgang bevindt.

Wat gebeurt er na de behandeling?

na de behandeling

Oorpijn na de ingreep is niet gebruikelijk, pijnstilling is dan ook zelden nodig. Meteen na de behandeling zijn de meeste klachten verdwenen. De eerste dagen na de ingreep kan er soms nog wat vocht uit de gehoorgang komen. Het is beter om geen watje of gaasje in het oor dragen. Dit kan de genezing vertragen.

Hoe lang moet een trommelvliesbuisje blijven zitten?

Trommelvliesbuisjes blijven enkele maanden tot soms wel enige jaren in het trommelvlies zitten. Het buisje wordt na die periode spontaan door het trommelvlies naar de gehoorgang uitgestoten, waarna het gaatje in het trommelvlies zich, op een enkele uitzondering na, vanzelf sluit. Bij een groot deel van de mensen is het plaatsen van een trommelvliesbuisje slechts éénmaal nodig. Soms moet de procedure enkele malen herhaald worden, omdat de functie van de buis van Eustachius nog niet hersteld is. 

Waar moet ik na het plaatsen van trommelvliesbuisjes rekening mee houden?

Loopoor
Na het plaatsen van een trommelvliesbuisje kan een “loopoor” ontstaan. Meestal geneest dit loopoor spontaan binnen enkele dagen tot een week. Indien het oor na 2 dagen nog niet droog is, kunnen oordruppels en/of antibiotica worden voorgeschreven.

Water in de oren
Zwemmen en douchen zonder bescherming is toegestaan, maar onder water zwemmen wordt ontraden. Het gebruik van vette watten of het dragen van oordoppen is niet per sé noodzakelijk. De eerste 10 dagen na het plaatsen van de trommelvliesbuisjes wordt aangeraden nog niet te gaan zwemmen, omdat de trommelvliesbuisjes die tijd nodig hebben om goed vast te gaan zitten.

Vliegen
Iemand met trommelvliesbuisjes mag gewoon vliegen. 

Wanneer vindt controle op de polikliniek plaats?

Meestal wordt na 8 weken een controle op de polikliniek gemaakt om te controleren of het vocht is verdwenen en het gehoor is verbeterd. 

Welke mogelijke risico’s zijn er bij trommelvliesbuisjes?

Risico’s

Het directe risico van het plaatsen van trommelvliesbuisjes is gehoorverlies, maar de kans hierop is nagenoeg nihil. Andere complicaties zijn:

Wat zijn alternatieven voor trommelvliesbuisjes?

Er zijn eigenlijk geen goede alternatieven. U kunt ervoor kiezen om af te wachten tot de klachten vanzelf over gaan. Eventueel kunt u doorgaan met een onstekingsremmende neusspray.

Wanneer contact opnemen?

contact

Als u klachten houdt van een loopoor is het verstandig contact op te nemen. Ook bij oorpijnklachten, heftige duizeligheid of een aanhoudend gehoorverlies is het verstandig even te bellen. U kunt ons bereiken op het volgende nummer: 085-7602728 of stuur een mail naar info@knomc.nl

Meer informatie

Klik op onderstaande links voor meer informatie

Informatie van de Nederlandse vereniging voor KNO-heelkunde.

Informatie over buisjes

Richtlijnen

Richtlijn otitis media

Deze informatie voor patiënten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. © KNO Medisch Centrum / www.knomc.nl