Hoe kan ik een klacht indienen over mijn behandeling in het KNO Medisch Centrum?

We proberen u zo goed mogelijk te behandelen. Indien u toch niet tevreden bent over onze behandeling, kunt u een klacht indienen door een mail te sturen naar info@knomc.nl. De betreffende KNO-arts zal dan zo snel mogelijk contact met u opnemen om dit met u te bespreken. U kunt zich ook wenden tot een onafhankelijke klachtencommissie of de Geschillencommissie Zorg. Klik hier voor meer informatie