wat is slechthorendheid?

uitleg

Bij slechthorendheid hoort komen geluiden niet goed binnen. Vaak is dit een proces wat geleidelijk verloopt. Mensen met slechthorendheid krijgen vaak de eerste klachten in situaties met achtergrondgeluid (een receptie of restaurant). Ook kan het lastiger zijn om buitenlandse taal goed te verstaan. Uiteindelijk, als de slechthorendheid toeneemt, moet ook de televisie wat harder gezet worden. Ook wordt het ook lastiger om gesprekken te voeren.

KNO MC slechthorendheid

wat is de oorzaak van slechthorendheid?

oorzaak

Bij slechthorendheid wordt het geluid niet goed doorgegeven naar de hersenen. Dat kan komen doordat het gehoororgaan (slakkenhuis) minder goed werkt. Ook kan er een blokkade zijn in de gehoorgang of het middenoor (met de gehoorbeentjes), waardoor het gehoor slechter wordt.

Wat te doen tegen slechthorendheid?

oplossing

Als slechthorende
 • Vertel uw gesprekspartner in over uw doofheid en wat de ander kan doen om het u wat makkelijker te maken.
 • Probeer te weten waar het gesprek over gaat. Dat beperkt het aantal mogelijkheden.
 • Probeer op de hoogte te blijven van waar mensen veel over spreken. Bijvoorbeeld over wat er gebeurt in de wereld. Als u al iets van het onderwerp van een gesprek weet, kunt u het gesprek vaak beter volgen. De krant lezen kan hierbij bijvoorbeeld helpen.
 • Geef zelf het goede voorbeeld en spreek rustig en duidelijk.
 • Let ook op de mimiek en houding. Daaruit kunt u bijvoorbeeld zien of het om een vraag gaat of om iets vrolijks.
Als goedhorende:
 • Als u iets tegen een slechthorende wilt zeggen, zorg dan dat u eerst zijn of haar aandacht heeft. Tik bijvoorbeeld even op de schouder of zeg de naam. 
 • Spreek niet van een grote afstand of vanuit een andere kamer. 
 • Praat niet te snel, maar ook niet te langzaam. Behoud het natuurlijke ritme van de zin.
 • Ga niet schreeuwen.
 • Gebruik geen moeilijke woorden.
 • Maak korte zinnen.
 • Probeer een andere eenvoudigere zin te gebruiken als iemand u niet verstaat. Bijvoorbeeld: ‘Het is koud vandaag’ in plaats van ‘Het is fris buiten’.
 • Besef dat een slechthorende moeilijker verstaat in een omgeving met veel achtergrondgeluiden (verkeerslawaai, radio en televisie, mensen die door elkaar praten)
 • Zorg dat het licht op uw gezicht valt, zodat de slechthorende uw lippen en gezichtsuitdrukking goed kan zien. Ga dus niet met uw rug naar het raam zitten.
 • Articuleer duidelijk, maar niet overdreven. Overdreven articulatie vervormt de spraak en maakt het spraakafzien moeilijker.
 • Spreek niet met iets in de mond. 

.

.

Welk medicijn helpt tegen slechthorendheid?

medicijn

Er zijn helaas geen medicijnen tegen slechthorendheid. 

Welke mogelijke aandoeningen kunnen slechthorendheid veroorzaken?

aandoeningen

Slechthorendheid kan zeer veel verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende oorzaken zijn:

Wanneer contact opnemen?

contact

Wanneer u vermoedt dat u slechter hoort, kunt u tegenwoordig vaak direct naar een audicien. Deze kan na een gehooronderzoek vaststellen of een hoortoestel aanpassing nodig is. Er kunnen toch redenen zijn om u eerst door te verwijzen naar een KNO-arts:

Daarnaast hebben veel mensen behoefte aan een onafhankelijk advies ten aanzien van het voorschrijven en aanpassen van een hoortoestel. Aanpassen van een hoortoestel is vaak een lastig karwei en een onafhankelijk advies kan hierbij van meerwaarde zijn. In dat geval kunt u snel bij ons terecht.

Meer informatie

Informatie van de Nederlandse vereniging voor KNO-heelkunde

Hoortoestellen
Plotselinge doofheid

Richtlijnen

Perceptieve slechthorendheid
Otitis media
NHG-richtlijn slechthorendheid
NOAH-4 protocol

links

Website van de NVVS om te helpen met de keuze van hoortoestellen op basis van onafhankelijk voorlichting en ervaringsgegevens.

Patientenverenigingen

Stichting Hoormij
Stichting plotsdoven
Veiligheid.nl

Facebook

Stichting plotsdoven

Online hoortest

Oorcheck.nl
Kinderhoortest.nl

Deze informatie voor patiënten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
© KNO Medisch Centrum / www.knomc.nl