wat is een piep in het oor?

uitleg

Bij een piep in het oor (oorsuizen ofwel tinnitus) kan zich uiten in een pieptoon, maar ook een bromtoon, suistoon, metalig geluid of ruis. Bij ongeveer 2 miljoen Nederlanders komt een piep in de oren voor en in ongeveer 10% van de mensen kan dit dusdanige klachten geven dat aanvullende behandeling nodig is. 

piep in het oor

wat is de oorzaak van een piep in het oor?

oorzaak

Een piep in de oren is moeilijk vast te stellen. We kunnen deze piep namelijk niet meten. Door uitgebreider onderzoek kunnen we een piepend geluid proberen te verklaren. Een piepend geluid in het oor kan ontstaan door heel veel verschillende oorzaken:

Wat te doen tegen een piep in het oor?

oplossing

Als een piep in het oor een bijverschijnsel is, zal deze kunnen verdwijnen als de oorzaak of de onderliggende ziekte behandeld is. Uw KNO-arts zal dus eerst kijken of de onderliggende oorzaak behandeld kan worden. Als dit niet het geval is zijn er nog steeds behandelmogelijkheden.

Hoewel we in veel gevallen de piep in het oor niet helemaal kunnen laten verdwijnen, kan in 95% van de mensen de piep in het oor afnemen naar een acceptabel niveau. Hiertoe hebben we in het tinnitus expertisecentrum van het KNO Medisch Centrum de volgende mogelijkheden:

Uitsluiten van een ernstige oorzaak

Veel mensen hebben een angst dat er meer aan de hand is als ze last hebben van een geluid in het oor. Vaak wordt er gevreesd voor een hersentumor. Hierdoor blijft men gefocust op de pieptoon. Door het juiste onderzoek, kunnen ernstige oorzaken worden uitgesloten. Door geruststelling vermindert de focus op de klachten, waardoor de piep uiteindelijk naar de achtergrond verdwijnt.

Begeleiding in de acceptatie

Als de piep in het oor na verloop van tijd niet vanzelf verdwijnt, is het mogelijk door middel van goede begeleiding deze naar de achtergrond te doen verdwijnen. In het KNO Medisch Centrum is een tinnitustherapie ontwikkeld waarbij door middel van psycho-educatie in combinatie met cognitieve gedragstherapie een gewenningsproces wordt opgestart. Ook een onderliggende psychische oorzaken zoals, stress, angst of depressie wordt onderzocht. Dit is een wetenschappelijk aangetoonde effectieve methode, waarmee de meeste patiënten in korte tijd goed geholpen kunnen worden.

Actief onderdrukken van de piep in het oor door geluidsverrijking

Geluidsverrijking vergemakkelijkt het gewenningsproces: er wordt extra geluid aangeboden zodat het geluid in het oor wat wordt onderdrukt. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Zo kan het voldoende zijn om wat zachte muziek op te zetten in stille periodes of ’s nachts een eenvoudig geluidstoestelletje op het nachttafeltje te plaatsen. In sommige andere gevallen kan een draagbare geluidsgenerator (= een apparaatje dat in het oor gedragen wordt en een zachte ruis voortbrengt) overwogen worden.  Ook is het mogelijk een hoofdkussen met speakerfunctie te gebruiken.

hoortoestel met maskeergeluid

Allereerst worden de geluiden van buitenaf door het hoortoestel versterkt, waardoor het geluid in het oor kan worden overstemd. Maar ook kan het toestel zelf een geluid produceren, dat niet door omstanders wordt gehoord, maar wel het oorsuizen kan overstemmen. Helaas leidt een maskeertoestel niet altijd tot het gewenste resultaat. Dit wordt dus als een van de laatste opties gebruikt. 

Preventie van gehoorverlies door lawaai

Veel mensen met een piep in het oor hebben vaak te maken (gehad) met lawaai. Denk daarbij aan het luisteren van harde muziek door een koptelefoon, werken in lawaai of een concertbezoek. Helaas is schade die ontstaat aan het gehoororgaan onomkeerbaar. Het is dus erg belangrijk deze lawaaischade te voorkomen. Door goede gehoorbescherming te dragen kan lawaaischade in de meeste gevallen worden voorkomen. In het KNO Medisch Centrum worden diverse manieren van gehoorbescherming aangeboden. Zie hiervoor de pagina gehoorbescherming.

.

.

Welk medicijn helpen tegen een piep in het oor?

medicijn

Er bestaat geen werkzaam medicijn tegen een piepend geluid in het oor. Wel kunnen medicijnen ondersteuning bieden als er ook sprake is van slaapproblemen, depressieve klachten en gevoelens van angst. 

Welke mogelijke aandoeningen kunnen een piep in het oor veroorzaken?

aandoeningen

Wanneer contact opnemen?

contact

Als u zich ongerust maakt over de piep in uw oor of als uw klachten dusdanig zijn dat u er in het dagelijks leven veel hinder van ondervindt, kan het raadzaam zijn om een afspraak te maken bij een KNO-arts. Deze kan mogelijke aandoeningen uitsluiten en u goed adviseren over uw gehoor en prognose van de piep in het oor.

Meer informatie

Informatie van de Nederlandse vereniging voor KNO-keelkunde

Oorsuizen

Richtlijnen

tinnitus

Patientenvereniging

Stichting hoormij

links

tinnitusloket

Facebook

Leven met tinnitus