U heeft zojuist via uw KNO-arts het advies gekregen om een proef met hoortoestellen te gaan starten. Deze proef duurt ongeveer 2-3 maanden. In deze periode kunt u een hoortoestel uitproberen en eventueel diverse hoortoestellen beoordelen en vergelijken.

hoortoestel uitproberen KNO Medisch Centrum

Een hoortoestel uitproberen; Hoe verloopt de proefperiode?

proefperiode 

U krijgt een recept voor hoortoestellen en een kopie van het gehooronderzoek mee. Hiermee gaat u naar een audicien. Dit is iemand die hoortoestellen verkoopt. U kunt zelf beslissen naar welke audicien u gaat. U kunt zich door meerdere audiciens laten voorlichten over hun werkwijze. Voor ervaringen van andere klanten bij audiciens kunt u kijken op: www.hoorwijzer.nl/ audiciens. 

Informeer vooraf bij de audicien van uw keuze of er een contract is met uw zorgverzekeraar. 

Welke hoortoestellen zijn er? 

Er zijn verschillende soorten hoortoestellen. Er zijn toestellen die u in het oor kunt dragen en toestellen die u achter het oor draagt. Daarnaast zijn er verschillende merken met elk een eigen klank. Het type hoortoestel is ook afhankelijk van uw gehoorverlies. 

De audicien kijkt samen met u welke hoortoestellen uw klachten kunnen verbeteren. Vertel de audicien uw wensen. Waar heeft u de toestellen voor nodig? Wat voor soort toestel spreekt u het meest aan? Hoe ziet uw dagelijks leven eruit? Vragen die belangrijk zijn om een goede keuze te maken. U krijgt toestellen te leen, dus zonder kosten, mee naar huis om uit te proberen. 

Wennen aan een hoortoestel kost tijd. U hoort weer geluiden die u lange tijd niet meer heeft gehoord. Het duurt een aantal weken voordat uw hersenen daar weer aan gewend zijn. In het begin kan het geluid wat hard of scherp klinken. Als u de toestellen meteen de hele dag draagt, raakt u er het snelst aan gewend. 

Het geluid gaat dan weer prettiger klinken. Ook verstaat u mensen steeds beter. 

Heeft u tijdens de proefperiode vragen of klachten over het hoortoestel of het oorstukje? Bespreek dit met uw audicien. Deze kan de instellingen veranderen of u een ander toestel laten uitproberen. 

Wat mag u verwachten van de hoortoestellen? 

Vaak kunnen hoortoestellen uw gehoor helaas niet herstellen tot normaal niveau. Dit is de reden dat we gaan starten met een hoortoestel uitproberen.

Als u uw hoortoestellen draagt

proberen 

 • Moet u wel beter kunnen horen en verstaan in een rustige omgeving.
 • Is het normaal dat u in een situatie met achtergrond geluiden minder goed verstaat.
 • Moet u in een drukke omgeving in ieder geval met de mensen naast u een gesprek kunnen voeren.
 • Mag u geen last hebben van de oorstukjes/hoortoestellen, zoals pijn, irritatie of jeuk.
 • Moet na de periode van gewenning zachte spraak hoorbaar zijn en normale spraak prettig klinken. 
 • Luide spraak moet hard klinken, maar mag niet vervelend hard zijn.
 • Moet uw eigen stem prettig klinken – niet hol of hard.
 • Mag u geen hard fluitend geluid horen als de toestellen goed in uw oren zitten.

Hoe gaat het in moeilijke luistersituaties? 

proberen

Soms blijft het ook met hoortoestellen moeilijk om in bepaalde situaties goed te kunnen verstaan. Bijvoorbeeld tijdens een feestje of een vergadering. Ook verstaan van de tv of mensen op het podium in een theater kan soms lastig blijven. Op veel hoortoestellen kunnen aparte programma’s voor deze situaties worden gezet. Bijvoorbeeld een programma om in rumoerige situaties wat minder last te hebben van alle bijgeluiden. Ook heeft een toestel soms extra functies, zoals ruisonderdrukking. De audicien kan u hierover uitleg geven. Wat voor u nodig of prettig is, hangt af van uw gehoorverlies en de activiteiten in uw dagelijks leven. In de proefperiode kunt u uitproberen of een bepaalde functie u bevalt. Er bestaan aanvullende hulpmiddelen om beter te kunnen verstaan tijdens tv kijken, vergaderen of schouwburgbezoek (ringleiding, solo-apparatuur). De audicien kan u hier meer informatie over geven. 

Wat doet het KNO Medisch centrum voor u?

hulp 

Voordat u de hoortoestellen aanschaft, kunnen wij een objectieve eindcontrole doen. Dit gebeurt op het KNO Medisch Centrum. Wij kijken dan met u mee of de toestellen voldoende verbetering geven en of u er tevreden over bent. 

Als het resultaat nog niet goed is, nemen we contact op met uw audicien. We geven dan advies om de instellingen te verbeteren. De proeftijd wordt dan iets verlengd. 

Ervaart u nog andere problemen als gevolg van uw slechthorendheid? Zoals problemen met verstaan op het werk, of verstaan van de tv? Dan bespreken we met u hoe dit verbeterd kan worden. De eindcontrole is niet altijd meer verplicht vanuit de zorgverzekeraar. U mag altijd een afspraak maken. Zeker als u nog twijfels heeft of als de proef niet goed verloopt. De controle wordt vergoed door uw zorgverzekering. 

Wat wordt bij het hoortoestel uitproberen vergoed?

vergoeding 

U krijgt vanuit de zorgverzekering 75% van de kosten van hoortoestel, oorstukjes, service en nazorg vergoed. Dit geldt alleen als u naar een audicien gaat waar uw verzekeraar een contract mee heeft afgesloten. De resterende 25% is een eigen bijdrage. Heeft u een aanvullende verzekering? Dan kan het zijn dat u deze bijdrage vergoed krijgt. 

Heeft uw audicien geen contract met uw zorgverzekeraar? Overleg dan met uw audicien wat u vergoed krijgt. 

Buiten de verzekerde hoortoestellen, heeft de audicien ook de mogelijkheid om nog betere hoortoestellen aan te passen. 
 • Dit zijn de toestellen met de beste technologie.
 • Hierdoor zijn deze toestellen beter in te stellen.
 • Op afstand is het hoortoestel in te stellen, zodat u juist in bepaalde situaties (vergadering, restaurant, school) optimaal kunt horen.
Daarnaast beschikken dit type hoortoestellen over extra functies:
 • Meerdere instellingen vaak gemakkelijk via een smartphone te gebruiken.
 • Batterij-loos opladen van de hoortoestellen.
 • Kleiner en compacter dan de gebruikelijke toestellen.
 • Hoogwaardiger materiaal.

Deze hoortoestellen kunnen mogelijk beter aan uw wensen voldoen, maar zijn erg kostbaar en worden niet vergoed. Het is wel mogelijk om ook dit type hoortoestel kosteloos uit te proberen.

meer informatie

Klik op onderstaande links voor meer informatie

Hoorwijzer: informatie over hoorhulpmiddelen, hoorzorg, vergoedingen, ervaringen bij audiciens
Zo hoort dat: informatie over de proefperiode
Nederlandse vereniging voor slechthorenden

Deze informatie voor patiënten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. © KNO medisch centrum / www.knomc.nl