wat is slechthorendheid door OUDERDOM?

uitleg

Bij slechthorendheid door ouderdom (presbyacusis) wordt het gehoor als gevolg van de leeftijd steeds slechter. De eerste klachten van slechthorendheid treden vaak pas op oudere leeftijd op. Het gehoorverlies begint vaak in eerste instantie op te vallen in situaties met achtergrondgeluid (een receptie of restaurant). Ook kan het lastiger zijn om buitenlandse taal goed te verstaan. Als de slechthorendheid toeneemt, moet vaak te televisie wat harder gezet worden. Uiteindelijk wordt het ook lastiger om gesprekken te voeren. Als het moeilijk wordt gesprekken te volgen, kan een hoortoestel een oplossing zijn.

slechthorendheid door ouderdom

Welke symptomen horen bij slechthorendheid door ouderdom?

symptomen

 • Minder goed horen.
 • Verminderd spraak verstaan.
 • Oorsuizen.

wat is de oorzaak van ouderdomsslechthorendheid?

oorzaak

Bij slechthorendheid wordt het geluid als gevolg van de leeftijd niet goed doorgegeven naar de hersenen. Vaak is dit een proces wat geleidelijk verloopt en al begint vanaf het 20e levensjaar. Gedurende het leven gaan de trilhaarcellen van het gehoororgaan steeds slechter functioneren waardoor het gehoor verslechtert.

Wat te doen bij slechthorendheid door ouderdom?

WAT KUNT U DOEN ALS U ZELF SLECHTHOREND BENT?

 • Vertel uw gesprekspartner in over uw doofheid en wat de ander kan doen om het u wat makkelijker te maken.
 • Probeer te weten waar het gesprek over gaat. Dat beperkt het aantal mogelijkheden.
 • Probeer op de hoogte te blijven van waar mensen veel over spreken. Bijvoorbeeld over wat er gebeurt in de wereld. Als u al iets van het onderwerp van een gesprek weet, kunt u het gesprek vaak beter volgen. De krant lezen kan hierbij bijvoorbeeld helpen.
 • Geef zelf het goede voorbeeld en spreek rustig en duidelijk.
 • Let ook op de mimiek en houding. Daaruit kunt u bijvoorbeeld zien of het om een vraag gaat of om iets vrolijks.

WAT KUNT U DOEN ALS U IEMAND KENT DIE SLECHTHOREND IS?

 • Als u iets tegen een slechthorende wilt zeggen, zorg dan dat u eerst zijn of haar aandacht heeft. Tik bijvoorbeeld even op de schouder of zeg de naam.
 • Spreek niet van een grote afstand of vanuit een andere kamer.
 • Praat niet te snel, maar ook niet te langzaam. Behoud het natuurlijke ritme van de zin.
 • Ga niet schreeuwen.
 • Gebruik geen moeilijke woorden.
 • Maak korte zinnen.
 • Probeer een andere eenvoudigere zin te gebruiken als iemand u niet verstaat. Bijvoorbeeld: ‘Het is koud vandaag’ in plaats van ‘Het is fris buiten’.
 • Besef dat een slechthorende moeilijker verstaat in een omgeving met veel achtergrondgeluiden (verkeerslawaai, radio en televisie, mensen die door elkaar praten)
 • Zorg dat het licht op uw gezicht valt, zodat de slechthorende uw lippen en gezichtsuitdrukking goed kan zien. Ga dus niet met uw rug naar het raam zitten.
 • Articuleer duidelijk, maar niet overdreven. Overdreven articulatie vervormt de spraak en maakt het spraakafzien moeilijker.
 • Spreek niet met iets in de mond.

.

.

Welk medicijn bij ouderdomsslechthorendheid?

medicijnen

Helaas is de slechthorendheid als gevolg van de leeftijd niet te verbeteren met medicijnen.

Welke mogelijke behandeling bij slechthorendheid door ouderdom?

behandelingen

Hoortoestelaanpassing.

Wanneer contact opnemen?

contact

Wanneer u vermoedt dat u slechter hoort, kunt u tegenwoordig vaak direct naar een audicien. Deze kan na een gehooronderzoek vaststellen of een hoortoestelaanpassing nodig is.

Er kunnen toch redenen zijn om u eerst door te verwijzen naar een KNO-arts:
 • De doofheid is plots ontstaan (sudden deafness).
 • U bent jonger dan 65 jaar.
 • Er is een verschil tussen beide oren.
 • U heeft in toenemende mate last van oorsuizen heeft, of klachten van duizeligheid.
 • Het hoortoestel voldoet niet goed aan uw wensen.
 • Er is behoefte aan aanvullende hooroplossingen.

Daarnaast hebben veel mensen behoefte aan een onafhankelijk advies ten aanzien van het voorschrijven en aanpassen van een hoortoestel. Aanpassen van een hoortoestel is vaak een lastig karwei en een onafhankelijk advies kan hierbij van meerwaarde zijn. In dat geval kunt u snel bij ons terecht.

Meer informatie

Klik op onderstaande links voor meer informatie

Informatie van de Nederlandse vereniging voor KNO-heelkunde

Hoortoestellen

Richtlijnen

Perceptieve slechthorendheid
NHG-richtlijn slechthorendheid
NOAH-4 protocol

links

Website van de NVVS om te helpen met de keuze van hoortoestellen op basis van onafhankelijk voorlichting en ervaringsgegevens.

Patientenverenigingen

Stichting Hoormij
Veiligheid.nl

Facebook

Stichting plotsdoven

Online hoortest

Oorcheck.nl

Deze informatie voor patiënten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. © KNO Medisch Centrum / www.knomc.nl