wat is immunotherapie?

uitleg

Met immunotherapie wil de KNO-arts de onderliggende oorzaak van uw allergie aanpakken.

De arts geeft u langere tijd een bepaalde hoeveelheid van de stof waar u allergisch voor bent. Hierdoor went uw lichaam (immuunsysteem) aan deze stof en reageert er uiteindelijk minder of niet meer op. Hierdoor heeft u minder of geen last meer van uw allergie, en dus uw allergieklachten.

Hoewel de kans op bijwerkingen erg klein is, is het wel noodzakelijk om het starten van de therapie onder medisch toezicht te doen. Dit kan in het KNO Medisch Centrum.

Waarom starten met immunotherapie?

Waarom de behandeling

Veel mensen met een allergie kunnen de klachten onder controle krijgen met medicijnen die de symptomen van de allergie bestrijden. Helaas lukt het soms onvoldoende om met deze medicijnen de klachten onder controle te krijgen. Daarnaast is het mogelijk de hoeveelheid symptomatische medicijnen te verminderen door het afweersysteem te laten wennen aan de allergenen.

Welke vormen van immunotherapie zijn er?

Immunotherapie kan bij heel veel verschillende allergieën gestart worden.

De meest voorkomende zijn: immunotherapie tegen hooikoorts en immunotherapie tegen huisstofmijt.

Immunotherapie bestaat uit twee toedieningsvormen:
 • Door onderhuids injecties (subcutane immunotherapie). Dit gebeurt met een 7 of 16 weeks schema.
 • Door een tablet onder de tong (allergie immunotherapie tablet). De eerste inname gebeurt altijd onder medisch toezicht.
Hoe lang moet immunotherapie gegeven worden?

De totale behandeling duurt 3 tot 5 jaar. Deze periode is nodig omdat uw lichaam tijd nodig heeft om tolerantie op te bouwen tegen de stof waarop het allergisch reageert. Het resultaat dat u na het afronden van de behandeling bereikt heeft, blijft meestal ook aanhouden.

Hoe bereid u zich voor op de behandeling?

voorbereiding

Wat moet wel?
 • Neem één uur voor het tijdstip van de injectie of inname van de tablet, een tablet antihistamine in. Als u deze niet heeft, wordt deze door de KNO-arts voorgeschreven.
 • Trekt u ruim zittende bovenkleding aan. Dit vanwege de prik in de bovenarm.
 • Vertel de doktersassistente of u last heeft gehad van de vorige injectie.
Wat mag niet?
 • Op de dag van de injectie mag u geen allergische klachten of een infectie hebben.
 • In de periode van immunotherapie met injecties mag u geen andere inentingen krijgen. Bijvoorbeeld reisvaccinaties. Moet u toch een vaccinatie krijgen? Zorg dan dat u deze minimaal 2 weken vóór de allereerste injectie heeft gehad.
Bent u ziek?

Heeft u griep of voelt u zich niet fit? Dan belt u naar de polikliniek. Zij overleggen met de KNO-arts of u uw injectie mag krijgen.

tijdens de behandeling met immunotherapie?

tijdens de behandeling

Injectie

U krijgt één of meerdere injecties in de bovenarm. Hierna kunt u gedurende 30 minuten plaatsnemen in de wachtkamer.

Tablet

U krijgt de eerste tablet die u in kunt nemen. Hierna kunt u gedurende 30 minuten plaatsnemen in de wachtkamer.

wat gebeurt er na het starten met immunotherapie?

na de behandeling

Als u de injectie en/of tablet heeft gehad, wacht u 30 minuten in de wachtruimte. Dit is omdat er mogelijk een allergische reactie kan ontstaan.

Na immunotherapie met injecties

U kunt last krijgen van plaatselijke- of algemene allergie reacties. De plaatselijke reacties bestaan uit zwelling, roodheid, jeuk en/of gevoeligheid rondom de injectieplaats. Deze zwelling (bult) mag niet groter zijn dan 8 cm. Wanneer dit wel zo is, is het verstandig contact met het KNO Medisch Centrum op te nemen.

In zeldzame gevallen kunnen onderhuidse zwellingen ontstaan op de plek van de injectie. Deze verdwijnen gewoonlijk binnen twee tot zes weken.

Thuis

Als u een injectie heeft gehad, mag u in de eerste twaalf uur na de injectie:

 • zich niet extra lichamelijk inspannen;
 • niet heet douchen;
 • niet naar de sauna;
 • geen uitgebreide maaltijden eten;
 • geen alcohol drinken.
Na immunotherapie met tabletten?

De meest voorkomende bijwerking van de tablet is jeuk in de mond, een prikkelend gevoel onder de tong. Andere mogelijke bijwerkingen zijn: jeuk in het oor, niezen, keelirritatie en zwelling in de mond. Typische allergie bijwerkingen.

Welk resultaat heeft immunotherapie?

Het eerste jaar van de behandeling mag u verwachten dat u minder klachten tijdens het allergieseizoen heeft gehad. Maar ook dat u beter reageert op de medicijnen die de klachten tegenhouden.

Om een goed resultaat te krijgen, zeker op langer termijn moet u deze behandeling 3 tot 5 jaar lang, ieder jaar herhalen.

Welke mogelijke risico’s zijn er bij immunotherapie?

Risico’s

U kunt tijdens het geven van de injecties en/of tabletten, de allergieklachten krijgen die u normaal heeft. Algemene allergie reacties kunnen bestaan uit jeukende, tranende ogen, verstopte neus, loopneus en galbulten. Hiervoor kunt u dezelfde medicijnen gebruiken die u ook in het allergieseizoen gebruikt. Als u deze niet heeft, kan de KNO-arts een recept voorschrijven. 

In zeer uitzonderlijke gevallen zijn de algemene allergie reacties ernstiger en kan kortademigheid optreden en uw bloeddruk dalen. In dag geval krijgt u een injectie met medicijnen toegediend, waardoor de benauwdheid verdwijnt en de bloeddruk stijgt. 

Vanwege deze mogelijke allergische reacties moet u na iedere injectie ongeveer 30 minuten wachten in de wachtkamer.

Wanneer contact opnemen?

contact

Heeft u later op de dag dat u behandeld bent of de dagen hierna nog klachten? Dan belt u naar het KNO Medisch Centrum. Tijdens kantooruren, telefoonnummer: 085-7602728. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in s’ Hertogenbosch, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Meer informatie

Klik op onderstaande links voor meer informatie

Richtlijnen

Allergie van de bovenste luchtwegen

Websites

Alles over allergie

Deze informatie voor patiënten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. © KNO Medisch Centrum / www.knomc.nl