wat is het spraak-taal team?

uitleg

Als kinderen verdacht worden van een achterstand in de spraak-taal ontwikkeling, kunnen ze snel terecht bij het spraak-taal team. Dit bestaat uit een KNO-arts, logopedist en audiometrist. Het doel van het spraak-taal team van het KNO MC is om tijdens een eenmalig consult direct duidelijkheid te krijgen over de mate van de spraaktaal achterstand en de oorzaak.

het spraak-taal team

Waarom het spraak-taal team?

waarom

duidelijkheid

Als er bij kinderen sprake is van een verdenking op een spraak-taal probleem, zijn er vaak meerdere instanties waar dit onderzocht kan worden. Denk hierbij aan een logopedist, een audiologisch centrum of de KNO-arts in het ziekenhuis. Vaak resulteert dit in wachttijden voor de verschillende instanties en is niet meteen duidelijk waar het spraak-taal probleem door ontstaan. Door een goede samenwerking tussen logopedist en KNO-arts en audiometrist in het spraak-taal team van het KNO Medisch Centrum wordt in 1 consult direct duidelijk wat er met uw kind aan de hand is. Is er daadwerkelijk sprake van een vertraagde spraak-taal ontwikkeling? En als dat het geval is, wat is daar dan de oorzaak van. En als we dat dan weten; wat is de beste behandeling?

Snelheid

Een spraak-taal achterstand kan lang doorwerken in de ontwikkeling van een kind. Het is dus belangrijk om zo snel mogelijk duidelijk te krijgen wat de oorzaak van de spraaktaal achterstand is, zodat snelle behandeling kan worden gestart. Door een goede samenwerking tussen logopedist en KNO-arts wordt in 1 consult van het spraak-taal team direct duidelijk wat er met uw kind aan de hand is. Het KNO Medisch Centrum blinkt uit in korte wachttijden, zodat u met uw kind snel terecht kunt.

Vertrouwelijkheid

We ontvangen u en uw kind in een fijne vertrouwde omgeving. Hierdoor zal uw kind zich sneller op zijn gemak voelen en kunnen we de onderzoeken beter uitvoeren. Hierdoor kunnen we goede kwaliteit van zorg leveren.

Hoe bereid u zich voor?

voorbereiding

Bij twijfel over een spraak-taal achterstand kan een huisarts of GGD-arts uw kind eenvoudig verwijzen naar het KNO Medisch Centrum. Na ontvangst van uw verwijzing, zullen we contact opnemen voor het maken van een afspraak. Een afspraak in het KNO Medisch Centrum duurt ongeveer een uur.

Vertel uw kind dat er wat testjes zullen worden afgenomen en stel uw kind gerust. De onderzoeken doen geen pijn en zijn niet vervelend. Maak er een leuk uitje van met uw kind. In het KNO Medisch Centrum hebben we een speciale kinderhoek en krijgen de kinderen na afloop van het consult een leuke verrassing.

Gebruikt uw kind medicijnen? Is uw kind overgevoelig voor verdovingsvloeistof, pleisters of andere stoffen, meld dit dan aan de arts of assistente. 

Wat neemt u mee? 
  • Een geldig legitimatiebewijs van uw kind.
  • Een Actueel Medicatie Overzicht(AMO) van uw kind.
  • Het is voor uw arts belangrijk te weten welke medicijnen uw kind thuis gebruikt. Uw apotheek kan dit overzicht voor u uitprinten. 

Wat gebeurt er bij het spraak-taal team?

tijdens het onderzoek

KNO-arts

Eerst zal de KNO-arts het spraak-taal probleem in kaart brengen en uw kind onderzoeken. Een veel voorkomende oorzaak van spraak-taal problemen is gehoorverlies. Als uw kind de taal niet goed kan horen, zal het ook lastig worden om de taal te herhalen. De KNO-arts zal controleren of er geen vocht achter het trommelvlies zit, of dat er sprake is van andere oorzaken waardoor het gehoor slechter is.

Als er sprake is van vocht achter het trommelvlies zal hij/zij kunnen voorstellen om trommelvliesbuisjes te plaatsen. Klik hier voor meer informatie over trommelvliesbuisjes.

Bij afwijkingen in de mond of de keel kan een kind bepaalde klanken soms niet goed vormen. Denk aan vergrote neus- of keelamandelen of een verkort gehemelte.

Gehoor onderzoek

Als er na het onderzoek door de KNO-arts twijfel is over het gehoor kan een gehoor onderzoek worden afgenomen. Dit kan op meerdere manieren. Dit is afhankelijk van de leeftijd van uw kind. Niet alle onderzoeken zullen per definitie worden afgenomen.

Toonaudiogram: hierbij wordt uw kind net zoals bij het consultatiebureau piepjes aangeboden en wordt gekeken of deze gehoord worden. Hiermee kunnen we de ernst van het gehoorverlies achterhalen. Ook kunnen we zien of het gehoorverlies ontstaat in het middenoor of dat er sprake is van gehoorverlies in het slakkenhuis.

Spraakaudiogram: dit is een test waarbij woordjes kunnen worden aangeboden. Uw kind moet deze naspreken. Hiermee kunnen we het spraakverstaan testen.

tympanogram: hiermee kan worden gekeken of het trommelvlies en het middenoor gezond zijn. Met deze test kunnen we achterhalen of er vocht achter het trommelvlies zit, of het trommelvlies ingetrokken is, of dat er een gaatje in het trommelvlies zit. Bij een tympanogram krijgt uw kind een oordopje in het oor met een geluidje. Het onderzoek is pijnloos.

Oto-acoustische emissie: dit is een geavanceerd apparaatje waarmee we een indicatie kunnen krijgen van het gehoor van uw kind. met behulp van een oordopje in het oor wordt gemeten of het gehoor goed is. Het onderzoek is vooral geschikt voor jongere kinderen en is pijnloos.

Logopedist

De logopedist zal de spraak op een ander vlak onderzoeken. Allereerst door een screening van de spraak van uw kind. Wellicht is er enkel sprake van een verkeerde uitspraak, die eenvoudig verbeterd kan worden. Dit kan door middel van een articulatietest. Ook zal gekeken worden naar de uitspraak en de woordenschat. Ook zal het taalbegrip van uw kind worden onderzocht. Hiermee kan een totaalbeeld van de spraak van uw kind worden verkregen.

Wat gebeurt er na het onderzoek door het spraak-taal team?

na het onderzoek

Na de onderzoeken van het spraak-taal team zijn er een aantal uitkomsten mogelijk

Geruststelling

Wellicht zullen de onderzoeken uitwijzen dat de spraak wellicht iets verminderd is, maar niet op een ernstige manier. Als alle onderzoeken een goede uitslag geven kunnen we u het advies geven het nog een tijdje aan te kijken.

LAATBLOEIER

Het komt ook voor dat het kind gewoon wat later is in de taalontwikkeling en slecht spreekt zonder dat er een duidelijke oorzaak voor gevonden wordt.

Een KNO-probleem

Als er sprake is van een KNO-probleem kan dit verder worden behandeld door de KNO-arts. In het geval van vocht achter het trommelvlies (een veelvoorkomende oorzaak bij kinderen) kunnen buisjes worden geplaatst. Klik hier voor meer informatie over trommelvliesbuisjes. Eventuele andere oorzaken van het gehoorverlies en de spraak-taalachterstand zullen ook met u besproken worden en een behandelplan zal worden opgesteld.

Een probleem met de uitspraak

Vaak ligt de oorzaak van de spraakstoornis echter aan een verkeerd gebruik van de mond, tong of keel. Het kan bijvoorbeeld zijn, dat een kind de gewoonte heeft om de mond open te houden, waardoor de lipspieren verslapt zijn, of een kind kan slissen. Als de logopedist een probleem met de uitspraak vermoed, zal logopedische behandeling worden voorgesteld. Hiervoor zult u worden verwezen naar een goede logopedist bij u in de buurt. Het KNO Medisch Centrum is onderdeel van het logopedisch stemnetwerk, waarbij we hoge eisen stellen aan de kwaliteit van de logopedische behandeling. We zullen u dus verwijzen naar een logopedist van goede kwaliteit.

Een verminderd gehoor.

Als er sprake is van een verminderd gehoor in het gehoororgaan, kan het raadzaam zijn om het gehoor te ondersteunen met een hooroplossing. Denk hierbij aan een hoortoestel of solo-apparatuur. Bij jonge kinderen wordt deze zorg geleverd door het audiologisch centrum. We zullen u hier dan snel voor verwijzen.

EEN TAALONTWIKKELINGSSTOORNIS (TOS) 

Dit is een ontwikkelingsstoornis van het aangeboren vermogen om taal te leren. Dit betekent dat taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt. Een kind met TOS heeft bijvoorbeeld grote moeite met praten of het begrijpen van taal. Het kan niet zomaar worden behandeld door meer aanbod van taal. Ook hiervoor kunnen we u snel verwijzen voor behandeling.

ALGEHELE ONTWIKKELINGSACHTERSTAND

Een vertraagde spraak- en taalontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen zoals een algehele ontwikkelingsachterstand. Afhankelijk van de oorzaak van de ontwikkelingsachterstand kan uw kind worden verwezen naar een kinderarts, orthopedagoog, GZ-psycholoog of audiologisch centrum.

Welke mogelijke risico’s zijn er bij spraaktaalproblemen?

Risico’s

Als een spraaktaal probleem tijdig wordt onderzocht en behandeld, zien we vaak dat de spraak-taalachterstand snel kan worden ingelopen. Dit blijft natuurlijk wel afhankelijk van de oorzaak van het probleem. Als de spraak-taalachterstand te lang onbehandeld blijft, kan het ook lang duren voordat de achterstand wordt ingelopen. Om te voorkomen dat ouders te lang in onzekerheid blijven over de oorzaak van de achterstand en een goede behandeling te lang op zich laat wachten, is het KNO Medisch Centrum het spraak taal team gestart. Door een one-stop-shop principe in combinatie met korte wachttijden van het spraak-taal team kunnen kinderen snel terecht om hun spraak-taal probleem te laten onderzoeken. Mocht er aanvullende diagnostiek of behandeling nodig zijn, kunnen we dit uiteraard snel verzorgen.

contact opnemen?

contact

Twijfelt u, uw huisarts of GGD-arts aan de spraak-taalontwikkeling van uw kind? Maak dan snel een afspraak om dit goed in kaart te laten brengen.

Tijdens kantoortijden belt u naar het KNO Medisch Centrum, telefoonnummer: 085-7602728.