Anti snurk beugel

uitleg

Een Mandibulair Repositie Apparaat (MRA) bestaat uit een anti snurk beugel die vastklikt op de boventanden en een beugel die vastklikt op de ondertanden. Hierdoor gaat de onderkaak automatisch naar voren. Door het naar voren schuiven van de onderkaak wordt de luchtweg automatisch opengehouden, waardoor het snurken en de ademstops duidelijk afnemen. De anti snurk beugel wordt alleen tijdens de slaap gedragen.

wat is een anti snurk beugel?

waarom de behandeling

Een Anti snurk beugel (Mandibulair Repositie Apparaat ofwel MRA) bestaat uit een beugel die vastklikt op de boventanden en een beugel die vastklikt op de ondertanden. Als deze met elkaar worden verbonden, gaat de onderkaak automatisch naar voren. Door het naar voren schuiven van de onderkaak wordt de luchtweg automatisch opengehouden, waardoor het snurken en de ademstops duidelijk afnemen. De anti snurk beugel wordt alleen tijdens de slaap gedragen.

KNO Medisch Centrum anti snurk beugel

Wanneer wordt een MRA aangemeten?

voorbereiding

Een MRA is een zeer goede behandelmethode voor mensen die last hebben van snurkenen een lichte tot matig ernstige vorm van het obstructief slaap apneu syndroom (OSAS). In het KNO Medisch Centrum wordt een anti snurk beugel uitsluitend aangepast door een tandarts/kaakchirurg gespecialiseerd (geaccrediteerd bij de NVTS) in het aanmeten van een MRA beugel.

Wanneer ben ik geschikt om een MRA beugel te laten aanmeten?

Aangezien er gedurende de nacht best wat trekkracht op het gebit optreedt, is het belangrijk dat het gebit en tandvlees gezond en sterk genoeg is. Hiervoor wordt vooraf een uitgebreide inspectie van het gebit verricht in combinatie met een gebitsfoto. Indien er sprake is van gebitsproblemen, zal de tandarts deze met u bespreken en wordt u naar uw eigen tandarts verwezen om deze te laten behandelen. Indien het gebit goed hersteld is, kan dan alsnog de MRA beugel worden aangemeten.

Ik heb een kunstgebit, kan ik dan een MRA beugel laten aanmeten?

Een MRA beugel kan worden aangemeten bij patiënten met een kunstgebit, waarbij de onderprothese is bevestigd door middel van implantaten. Als u enkele tanden of kiezen mist en gebruik maakt van een plaatje, zal de tandarts beoordelen of het gebit sterk genoeg is. 

Hoe wordt een anti snurk beugel aangemeten?

tijdens de behandeling

Hoe wordt een anti snurk beugel aangemeten?

Voor het maken van een MRA beugel zijn gebitsafdrukken nodig. Vooraf aan deze afdrukken meet de tandarts op hoe ver de onderkaak naar voren kan schuiven. De afdrukken en deze metingen worden naar het tandtechnisch laboratorium gestuurd, waar de anti snurk beugel wordt gemaakt. Het duurt enkele weken voordat de MRA beugel klaar is. Hierna wordt deze afgesteld en bijgewerkt door te tandarts totdat hij naadloos past. Hierna kunt u hem gebruiken.

Enkele weken na het plaatsen van de MRA beugel komt u terug voor een controlebezoek. Tijdens deze controle wordt nauwkeurig gecontroleerd of de ingestelde stand de juiste is en zo nodig worden correcties aangepast. Als u een anti snurk beugel gebruikt in het kader van OSAS, kan het nodig zijn een nieuw slaaponderzoek te laten verrichten.

Het is verstandig na een jaar de MRA beugel te laten controleren op werking en effect op de stand van uw gebit.

Hoe moet ik de MRA gebruiken?

na de behandeling

Als u de anti snurk beugel ontvangt, kunt u hem direct in gebruik nemen. Als u goed slaapt met de MRA beugel dan mag u na drie nachten beginnen met het instellen ervan. De tandarts laat u zien hoe dat gaat en hoeveel de onderkaak per keer verder naar voren mag worden gesteld. U mag niet meer doen dan is voorgeschreven, omdat uw kaakgewricht en kauwspieren aan deze toch onnatuurlijk stand moeten wennen. Wacht ook telkens 2 tot 3 dagen voordat u de MRA beugel nog verder naar voren draait. Lukt het niet om na drie nachten door te slapen, doe dan eerst het onderste deel van de MRA beugel in en pas later ook het bovenste deel. Lukt het helemaal niet om goed met de MRA beugel te slapen, neem dan weer contact op met uw tandarts.

Hoe onderhoud ik de anti snurk beugel?

U dient de MRA droog te bewaren. Reinig hem iedere ochtend goed met water en zeep voordat u hem opbergt. Houdt de MRA beugel buiten bereik van huisdieren.

Welke nadelige bijwerkingen heeft de MRA beugel?

De eerste dagen kunt u last krijgen van toegenomen speekselproductie of soms juist van een droge mond. U kunt een stijf gevoel krijgen in de kaken. Er kunnen gevoelige tanden en kiezen ontstaan.

Wat kost een anti snurk beugel?

risico’s

Het aanmeten van een MRA beugel kost 929 euro*. Alle kosten voor diagnostiek, aanmeting, productiekosten en nacontrole worden hiermee gedekt. 

Wordt een MRA beugel vergoed?

Als u een MRA beugel ontvangt ter behandeling van OSAS, wordt de behandeling volledig vergoed. Als u alleen last heeft van hinderlijk snurken zonder ademstops, moet u de kosten van behandeling zelf betalen.

‘Niet goed, goed geld terug’ garantie. 

De fabrikant van de MRA beugel is dusdanig overtuigd van de werking van de beugel, dat er een ‘niet goed, geld terug’ garantie wordt gegeven. Mocht u dus ontevreden zijn over het effect van de anti snurk beugel, dan krijgt u uw geld terug.

* Prijzen onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen

Wanneer contact opnemen?

contact

Als u last heeft van snurken, nachtelijke ademstops of vermoeidheid overdag, is het verstandig een afspraak te maken voor een nachtelijk slaaponderzoek om de oorzaak van uw klachten te laten onderzoeken. U bent hiervoor welkom in ons slaapcentrum van het KNO Medisch Centrum. Als u verwezen bent door uw huisarts wordt u binnen 1 dag gebeld voor een intake door een zorgcoach en wordt binnen 3 dagen een afspraak gepland voor een nachtelijk slaaponderzoek. We streven er naar u binnen 2 weken te voorzien van een behandelvoorstel.

Meer informatie

Klik op onderstaande links voor meer informatie

Fabrikant van de anti snurk beugel

Somnomed

 Informatie van de Nederlandse vereniging voor KNO-heelkunde

Snurken en slaap apneu

Richtlijnen

Richtlijn OSAS
Richtlijn OSAS bij kinderen
Richtlijn OSAS en werk

Patientenvereniging

Apneuvereniging

Deze informatie voor patiënten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. © KNO Medisch Centrum / www.knomc.nl