Wordt de behandeling vergoed?

Als u verwezen bent door uw huisarts of medisch specialist, worden alle behandelingen in het KNO Medisch Centrum vergoed door uw zorgverzekeraar. Uiteraard dient u wel rekening te houden met het wettelijk eigen risico. Als uw verzekeraar niet de volledige behandeling vergoedt, wordt het gedeelte dat niet vergoed wordt door ons kwijtgescholden. Buiten uw eigen risico hoeft u dus nooit bij te betalen.