wat is snurken?

uitleg

Snurken is het produceren van harde geluiden tijdens de slaap. Het geluid bij snurken kan zacht zijn maar ook heel hard. Vaak wordt de partner daar wakker van daar waar de snurker er zelf geen last van heeft. Snurken komt veel voor: 25% van de vrouwen en zelfs tot 50% van de mannen snurkt. Hoewel snurken zelf geen kwaad kan voor de gezondheid, is het vaak een belangrijke oorzaak van relatieproblemen. 

Snurken bij Kinderen

Ook kinderen kunnen fors snurken. Dit kan in het algemeen geen kwaad en ontstaat doordat de keel van kinderen wat compacter is en er sprake is van relatief grote keel- en neusamandelen. Als het kind verder groeit neemt het snurken vaak geleidelijk af. Wel is het belangrijk om uit te sluiten of er sprake is van slaapapneu bij hun kind. In principe is er al sprake van slaapapneu bij kinderen indien er 1 ademstilstand van meer dan 10 seconden per uur is. In tegenstelling tot bij volwassenen, zullen we bij kinderen minder snel eenslaaponderzoek verrichten, maar meer vanuit het verhaal van de ouders en het onderzoek van het kind, uiteindelijk de diagnose stellen. Vaak is de oorzaak gelegen in vergrote neus- en keelamandelen. Na verwijdering hiervan zien je de ademstops veelal verdwijnen en valt op dat meeste kinderen veel energieker worden.

KNO Medisch Centrum snurken

wat is de oorzaak van snurken?

oorzaak

De oorzaak van snurken is altijd door een vernauwing in de hogere luchtweg. Door samenvallende delen ter hoogte van de tong, het zachte gehemelte met de huig, of de keelwand stroomt de lucht daar dan heel snel door een nauwe doorgang met als gevolg dat dit nauwe deel gaat trillen en een snerpend geluid maakt. Snurken wordt erger als er sprake is van;

 • Overgewicht. Hierbij worden ook de wanden van de keelholte dikker.
 • Rugligging tijdens de slaap; hierdoor zakken het zachte gehemelte, de huig en de tong naar achteren.
 • Een te lang en slap zacht gehemelte en huig.
 • Verslapping van de spieren van het zachte gehemelte, de huig en de tong door oververmoeidheid en door ouder worden.
 • Alcohol, nicotine en bepaalde medicijnen (slaapmiddelen, kalmerende middelen) verminderen de spierspanning waardoor deze verslappen.
 • Voortdurende irritatie van de keel door oprispingen en opkomend maagzuur, maar ook roken kan de slijmvliezen van de keelholte verdikken en de doorgang nauwer maken.
 • Vergrote keel- en/of neusamandel. Dit komt vooral bij kinderen voor.
 • Een verstopte neus door zwelling van het neusslijmvlies (bij verkoudheid en allergie), door poliepen in de neus (poliposis nasi) of door scheefstand van het neustussenschot (septumdeviatie). 

Wat te doen tegen snurken?

oplossing

Dit helpt tegen snurken:

 • Drink geen alcohol.
 • Stop met roken. Uw huisarts kan u hierbij helpen.
 • Gebruik géén slaapmiddelen. 
 • Als u op de rug slaapt, wordt snurken vaak erger. 
 • Bij een verstopte neus kunt u een neusspray proberen. 
 • Als er sprake is van overgewicht, is het verstandig om af te vallen.
 • Houd er rekening mee dat u overdag slaperig kunt zijn en daardoor minder alert bent. Vooral in het verkeer en bij het bedienen van zware machines kan dat gevaarlijk zijn. Neem contact op met uw bedrijfsarts om dit te bespreken. 

Vaak helpen bovenstaande maatregelen onvoldoende en is het verstandig een behandeling te starten.

Behandeling tegen snurken

MRA (Mandibulair Repositie Apparaat)
Een MRA is een goede optie van behandeling van snurken. Een MRA, een door een tandarts op maat aangemeten beugel op boven- en ondergebit, is effectief voor de behandeling van snurken omdat het op bijna alle niveaus waar het snurken zou kunnen ontstaan. De juiste oplossing omdat de obstructie wordt opgeheven. De MRA zorgt ervoor dat tijdens het slapen de onderkaak niet naar voren komt en zodanig de obstructie van de luchtweg opheft. 

SPT (Slaap Positie Trainer)
Een tweede methode is het gebruik van positietherapie middels de Slaap Positie Trainer  Dit is een goede optie voor mensen die alleen snurken op hun rug. Deze behandeling bestaat uit het ’s nachts dragen van een band om de middel met op het borstbeen een klein plat apparaatje dat uw lichaamshouding registreert en afhankelijk van uw houding daarin een corrigerende trilling aanbrengt, zodat u niet meer op uw rug slaapt.

Operatieve oplossingen voor snurken

Uvulo-palato-pharyngo-plastiek (UPPP)
Bij een UPPP wordt het grootste deel van de huig verwijderd en worden ook aan de zijkant in de keel hechtingen geplaatst om het zachte gehemelte strakker te maken. Als er nog keelamandelen aanwezig zijn, worden deze ook weggehaald (tonsillectomie) en worden de amandelnissen gehecht om ook weer meer stevigheid te verkrijgen.

Barbed reposition pharyngoplastiek (BRP)
Bij deze operatie wordt middels een speciale oplosbare hechtdraad het zachte gehemelte strakker gemaakt. In principe wordt de huig niet behandeld. Als u nog keelamandelen heeft worden deze gelijktijdig weggehaald en worden de amandelnissen gehecht om ook weer meer stevigheid te verkrijgen.

.

.

.

Welk medicijn helpt tegen snurken?

medicijn

In 10% van de gevallen,is een verstopte neus de oorzaak van het snurken. Als de neus verstopt zit, kunt u een ontstekingsremmende neusspray gebruiken. Let op met het gebruik van xylometazoline neusspray. Dit mag u slechts 1 week gebruiken. Indien dit een goed effect op het snurken heeft, is het raadzaam contact met een KNO-arts op te nemen voor een structurelere oplossing.

Welke mogelijke aandoeningen kunnen SNURKEN veroorzaken?

aandoeningen

Obstructief Slaap Apneu Syndroom

Als u naast het snurken teveel nachtelijke ademstops heeft per uur, kan er sprake zijn van een slaap apneu syndroom. Er is sprake van slaap apneu syndroom (OSAS) indien er tijdens de slaap 5 of meer apneus zijn, er overdag klachten van vermoeidheid zijn en er geen andere oorzaak voor die vermoeidheid is. 

Keelontsteking

Ten tijde van een keelontsteking kan er sprake zijn van een snurkende ademhaling.

Verstopte neus

In 10% van de gevallen,is een verstopte neus de oorzaak van het snurken. Het is mogelijk om de relatie met de neus te testen door voor het slapen xylometazoline neusspray te gebruiken. Indien het snurkgeluid duidelijk afneemt, is er een relatie met de neuspassageklachten.

Wanneer contact opnemen?

contact

Om meerdere redenen kan het zinvol zijn om voor je snurkklachten de KNO-arts te bezoeken. Deze kan onderzoeken wat de oorzaak van het snurken is en mogelijk een behandeling starten.

Meer informatie

Informatie van de Nederlandse vereniging voor KNO-heelkunde

Snurken en slaap apneu

Richtlijnen

Richtlijn snurken en OSAS
Richtlijn OSAS bij kinderen

Deze informatie voor patiënten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
© KNO Medisch Centrum / www.knomc.nl