wat is slijm in de keel?

uitleg

In het gehele keel en neusgebied bevinden zich slijmcellen die slijm aanmaken. Hierdoor wordt de keel bevochtigd en kunnen we gemakkelijk slikken en praten. Als er zich in de keel teveel slijm ophoopt, kan dit klachten geven. Een gevoel van overmatig slijm in de keel komt erg vaak voor. Vaak zit dit gevoel ter hoogte van het strottenhoofd, waarbij iemand ook de neiging kan hebben om vaker te slikken of te schrapen. Ook kunnen er klachten zijn van een brokgevoel in de keel. Vaak wordt hier geen duidelijke oorzaak voor gevonden, zijn de klachten onschuldig en verdwijnen ze vaak vanzelf. Toch kunnen langdurige klachten leiden tot ongerustheid.

slijm in de keel

wat is de oorzaak van slijm in de keel?

oorzaak

Overmatig slijm kan meerdere oorzaken hebben:

Taaier worden van het slijm door uitdroging

Als slijm in voldoende mate wordt aangemaakt door de slijmcellen in de keel, geeft dit geen klachten. Echter juist door uitdroging kan slijm wat taaier van samenstelling worden en klachten in de keel veroorzaken. De meest voorkomende oorzaken van uitdroging van de keel zijn:

Teveel ademen door de mond

Als iemand teveel door de mond ademt, drogen de slijmvliezen uit, waardoor een droge keel ontstaat en vaak juist ook een gevoel van slijm.

Snurken

Bij snurken klappert het slijmvlies in de keel waardoor er luchtwervelingen ontstaan. Door deze wervelingen kan het keelslijmvlies uitdrogen, waardoor het gevoel van een droge keel ontstaat.

Overbelasting

Als we slikken, praten en schrapen worden bepaalde keel- en halsspieren aangespannen. Ook de stembanden worden aangestuurd door spieren. Bij een verkeerd stemgebruik kunnen de halsspieren overbelast raken waardoor er een gevoel van droogte in de keel ontstaat. Als u minder gespannen bent, worden de klachten vaak ook minder.

Wat te doen tegen slijm in de keel?

oplossing

Maatregelen die u zelf kunt nemen. Het is mogelijk zelf een droge keel te verzachten:
  • Drink regelmatig
  • Vermijd alcohol, pittig eten of koolzuurhoudende dranken.
  • Rook niet. 
  • Zuigen op een zuurtje of dropje kan de klachten van een droge keel verlichten.
  • Neem wat rust en belast de stem niet teveel.
Geruststelling

Een behandeling is vaak niet nodig. Vaak is het voldoende dat mensen gerustgesteld worden dat er geen ernstige oorzaken voor overmatig slijm in de keel zijn. De klacht verdwijnt hierna vaak geleidelijk vanzelf, met af en toe nog opspelen van de klacht. Na verloop van weken tot maanden is het vaak definitief verdwenen.

Verlagen van spanningen

Spanningen en emotionele problemen kunnen zich met verschillende lichamelijke klachten uiten zoals overmatig slijm in de keel. Uw huisarts kan helpen uw probleem onder woorden te brengen en kan zo nodig een andere hulpverlener inschakelen.

Welk medicijn helpt bij slijm in de keel?

medicijn

Slijmoplossende medicijnen

Kunnen het slijm wat minder taai maken. Ze werken echter niet altijd.

Maagzuurremmers

Kunnen mogelijk effect hebben als er sprake is van brandend maagzuur of oprispingen.

KNO Medisch Centrum slijm in de keel

Welke mogelijke aandoeningen kunnen slijm in de keel veroorzaken?

aandoeningen

Hoewel de kans hierop klein is, kunnen er ook andere oorzaken zijn voor een brokgevoel. Met name als er naast het brokgevoel ook andere klachten ontstaan, zoals moeite met slikken, keelpijn, oorpijn of heesheid. U kunt dan denken aan de volgende aandoeningen:

Een kwaadaardige afwijking (keelkanker)

Gelukkig is een kwaadaardige aandoening van het slijmvlies van de keel, het strottenhoofd of de slokdarm zeldzaam. Als iemand langdurig rookt of overmatig alcohol gebruikt is de kans hierop is wel sterk verhoogd. Vaak gaan de klachten dan gepaard met stemverandering, moeite met eten, gewichtsverlies en oorpijn. Een onderzoek door een KNO-arts is dan binnen 6 weken na optreden van de klachten noodzakelijk. Door middel van dit onderzoek kan een kwaadaardige afwijking meestal worden opgemerkt.

Allergie

Allergie voor met name de huisstofmijt, een bestanddeel van huisstof, leidt meestal tot klachten van neusverstopping, maar kan zich ook uiten in de keel, waar het overmatig slijm of een schraal, jeukend of brokgevoel kan veroorzaken.

Neusbijholtenontsteking

Als er naast het brokgevoel ook klachten zijn zoals hoofdpijn, snot, neusverstopping en reukverlies kan er sprake zijn van een ontsteking van de neusbijholten. De extra ontstoken slijmafscheiding kan zich in de keel ophopen.

Aanlegstoornis van het strottenhoofd

Soms is er een probleem met de aanleg van de stembanden, waardoor deze soms niet goed sluiten. Hierdoor is het moeilijker om met een krachtige stem te spreken, zodat de stem gemakkelijk wordt overbelast. Naast een hese stem of een onvoldoende krachtig stemgeluid klaagt men dan soms ook over overmatig slijm in de keel.

Spierspanning van de slokdarmspier 

Bij de overgang van de keel naar de slokdarm bevindt zich een kringspier die bij een aantal patiënten een te hoge spanning heeft. Hierdoor kan een brokgevoel of slijmgevoel ontstaan. Vaak gaat deze klacht dan ook gepaard met slikklachten. Het eten zakt vaak moeilijk. Soms kan de oorzaak hiervoor liggen in een middenrifbreuk, waarbij het klepmechanisme tussen slokdarm en maag onvoldoende werkt. Hierdoor kan maagzuur in de slokdarm omhoogkomen. Om de overloop van het maagzuur in het strottenhoofd en de luchtpijp te voorkomen ontstaat een hogere spanning in de kringspier van de slokdarmingang met het brokgevoel als gevolg.

Maagzuur

Overmatig slijm in de keel kan ook door maagzuur veroorzaakt worden. Maagzuur kan in de slokdarm omhoogkomen en een irritatie in de keel veroorzaken, waardoor er meer slijm in de keel ontstaat. Uw huisarts of KNO-arts kan u hiervoor, indien nodig, een proefbehandeling met maagzuurremmers voorschrijven.

Vergrote schildklier

De schildklier ligt direct tegen het strottenhoofd. Een vergrote schildklier kan soms zo tegen het strottenhoofd drukken waardoor een brokgevoel of slijmgevoel ontstaat. Vaak zijn er ook bijkomende klachten van een te traag of te snel werkende schildklier.

Chronische keelontsteking

Als het slijmvlies in de keel langdurig wordt geprikkeld, kan een chronische keelontsteking ontstaan. Oorzaken hiervoor zijn: 

  • neus- en neusbijholtenproblemen
  • maagzuur
  • prikkelende stoffen
  • droge lucht.

Ook bij bepaalde ziekten, zoals suikerziekte en bloedarmoede, kan het slijmvlies chronisch ontstoken zijn. Klachten die hierbij kunnen ontstaan zijn: slijm in de keel, kriebel in de keel, branden, een gevoelige plek in de luchtpijp, hardnekkig hoesten, neiging tot schrapen en lastig slikken. Koffie, roken, alcohol houden deze klachten in stand.

Zenkers divertikel

Ter plaatse van de slokdarmingang kan een zwakke plek ontstaan tussen de spieren van de slokdarm, waardoor er een uitstulping kan ontstaan. Hierdoor kunnen klachten optreden van bemoeilijkt slikken, opgeven van doorgeslikt voedsel, borrelende geluiden aan de hals, slijm in de keel, vermagering, vieze adem, verslikken en hoesten bij liggen.

Wanneer contact opnemen?

contact

Als het gevoel van slijm in de keel niet verdwijnt of als er klachten bijkomen, maak dan een afspraak bij een KNO-arts. Er kan soms namelijk wel een lichamelijke oorzaak zijn voor uw klachten. De KNO-arts kan op eenvoudige wijze de keel bekijken met een fiberscopie: Zie voor meer informatie: keelonderzoek via de neus.

Meer informatie

Nederlandse vereninging voor KNO-heelkunde

Brok in de keel
Stemproblemen bij volwassenen

Maag lever darm stichting

Brok in de keel

Voice and swallowing center

Centrum voor slik en passageklachten, uitgebreide uitleg over stem en slikproblemen.

Deze informatie voor patiënten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
© KNO Medisch Centrum / www.knomc.nl