wat is een ruis in het oor?

uitleg

Bij een ruis in het oor (tinnitus of oorsuizen) is er sprake van het horen van geluiden in het hoofd, die niet van buitenaf komen. Tinnitus kan zich uiten in een metalig geluid, pieptoon, suistoon, bromtoon of ruis. Ongeveer 2 miljoen Nederlanders hebben hier last van. In ongeveer 10% van de mensen geeft dit dusdanige klachten dat aanvullende therapie nodig is. 

KNO Medisch Centrum ruis in het oor

wat is de oorzaak van een ruis in het oor?

oorzaak

De ruis in het oor kan ontstaan door heel veel verschillende oorzaken:

Wat te doen tegen een ruis in het oor?

oplossing

Uw KNO-arts zal dus eerst kijken of de onderliggende oorzaak behandeld kan worden. In dat geval zal de ruis verdwijnen. Daarnaast is in het KNO Medisch Centrum een speciale behandeling ontwikkeld tegen een ruisend geluid (tinnitus). Door de gecombineerde behandeling door een KNO-arts, GZ-psycholoog en audicien lukt het ons in 95% van de mensen de ruis te laten afnemen naar een acceptabel niveau, waarmee men doorgaans heel goed kan leven. Zie hiervoor de informatie op de pagina tinnitusbehandeling.

Welk medicijn helpt tegen een ruis in het oor?

medicijn

Er is geen werkzaam medicijn is tegen een ruis in de oren. Wel kunnen bepaalde medicijnen wel ondersteuning bieden. Dit kan als er sprake is van slaapproblemen, depressieve klachten en gevoelens van angst. Door deze klachten met medicijnen te behandelen, kan de last die u ervaart van de ruis verminderen.

Welke mogelijke aandoeningen kunnen een ruis in het oor veroorzaken?

aandoeningen

Wanneer contact opnemen?

contact

Als u zich ongerust maakt over de ruis in uw oor of als uw klachten dusdanig zijn dat u er in het dagelijks leven veel hinder van ondervindt, kan het raadzaam zijn om een afspraak te maken bij een KNO-arts. Deze kan mogelijke aandoeningen uitsluiten en u goed adviseren over uw gehoor en prognose van de ruis.

meer informatie

Onze partners in tinnitusbehandeling

Psychologenpraktijk Zeist
Beter Horen

informatie van de Nederlandse vereniging voor KNO-keelkunde

Oorsuizen

Richtlijnen

tinnitus

Patientenverenigingen

Stichting hoormij

links

tinnitusloket

Facebook

Leven met tinnitus

Deze informatie voor patiënten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
© KNO Medisch Centrum / www.knomc.nl