wat is een kriebel in de keel?

uitleg

Een kriebel in de keel komt erg vaak voor. Het kan in het algemeen geen kwaad, maar toch zijn veel patiënten zijn hier ongerust over. Meestal zit dit gevoel ter hoogte van het strottenhoofd, waarbij iemand ook de neiging kan hebben om vaker te slikken of te schrapen. Ook kunnen er klachten zijn van overmatig slijm in de keel. Vaak wordt hier geen duidelijke oorzaak voor gevonden, zijn de klachten onschuldig en verdwijnen ze meestalvanzelf. Toch kunnen langdurige klachten leiden tot ongerustheid.

KNO Medisch Centrum kriebel in de keel

wat is de oorzaak van een kriebel in de keel?

oorzaak

Een kriebel in de keel kan meerdere oorzaken hebben:

Luchtweginfectie of hoesten

Door een virusinfectie van de luchtwegen kan er een irritatie van de keel ontstaan. Ook door veelvuldig hoesten kan een kriebel in de keel blijven bestaan door aanhoudende irritatie. Een kriebel in de keel zorgt vaak ook weer voor een hoestprikkel, waardoor de kriebel ook weer in stand gehouden wordt.

Als er sprake is van een kriebel in de keel zonder hoesten, kan dit worden veroorzaakt door:

Spierspanning

Als we slikken, praten en schrapen worden bepaalde keel- en halsspieren aangespannen. U ziet dat aan adamsappel (het vooruitstekend bovenste gedeelte van het strottenhoofd), die bij de slikbeweging op en neer gaat. Ook de stembanden worden aangestuurd door spieren. Bij een verkeerd stemgebruik kunnen de halsspieren overbelast raken waardoor er een brokgevoel ontstaat. Als u minder gespannen bent, worden de klachten vaak ook minder.

Gevoel van slijm

Per dag wordt er een behoorlijke hoeveelheid neus en keelslijm en speeksel geproduceerd, dat regelmatig wordt doorgeslikt. U realiseert het zich waarschijnlijk niet, maar samen is dat een paar liter vocht per dag, dat we doorslikken zonder het te weten. Als u zich wel bewust wordt van dit slijm, kunt u dit als een brokgevoel ervaren.

Wat te doen tegen een kriebelend gevoel in de keel?

oplossing

Geruststelling
Vaak is het voldoende dat mensen gerustgesteld worden dat er geen ernstige oorzaken zijn. De klacht verdwijnt hierna vaak geleidelijk vanzelf.

Voorkom teveel hoesten
Als u een hoestprikkel ervaart, probeer die dan zoveel mogelijk te onderdrukken. Door de hoest neemt de irritatie en dus de kriebel in de keel alleen maar toe. U kunt het hoesten onderdrukken door een dropje of een zuurtje te nemen. Soms kan een stoombad ook de hoestprikkel verminderen.

Voeding
Neem geen alcohol, koolzuurhoudende dranken of pittig eten, omdat dit de slijmvliezen kan prikkelen. Rook niet.

Als u last heeft van een kriebel in de keel zonder hoesten, is er het volgende te doen.

Verlagen van spanningen
Spanningen en emotionele problemen kunnen zich uiten in een brokgevoel of een kriebelgevoel. Uw huisarts kan helpen uw probleem onder woorden te brengen en kan zo nodig een andere hulpverlener inschakelen.

Logopedie
Soms kan logopedie behulpzaam zijn bij het bestrijden van de klacht. U leert dan ademhalingsoefeningen om de hoestprikkel te onderdrukken en oefeningen waarbij de keel- en halsspieren beter kunt ontspannen.

Welk medicijn helpt bij een kriebelend gevoel in de keel?

medicijn

Vaak is medicatie niet nodig als u bovenstaande maatregelen neemt. Soms echter, kan de volgende medicatie worden voorgeschreven;

Ontstekingsremmers

Bij irritatie van de keel kan uw arts een ontstekingsremmer voorschrijven (prednison) om deze irritatie te remmen.

Maagzuurremmers

Als er sprake is van maagzuur, kan dat de kriebel in de keel veroorzaken.

Welke mogelijke aandoeningen kunnen een kriebel in de keel veroorzaken?

aandoeningen

Hoewel de kans hierop klein is, kunnen er ook andere oorzaken zijn voor een kriebel in de keel. Met name als er ook andere klachten ontstaan, zoals moeite met slikken, keelpijn, oorpijn of heesheid. U kunt dan denken aan de volgende aandoeningen:

  • Allergie
  • Neusbijholtenontsteking
  • Maagzuur
  • Chronische keelontsteking
  • Een kwaadaardige afwijking (keelkanker)

Wanneer contact opnemen?

contact

Als de klacht niet spontaan verdwijnt of als er klachten bijkomen, maak dan een afspraak bij een KNO-arts. Er kan soms namelijk wel een lichamelijke oorzaak zijn voor uw klachten. De KNO-arts kan door middel van een fiberscopie de keel inspecteren. Zie voor meer informatie: keelonderzoek via de neus.

Meer informatie

Nederlandse vereninging voor KNO-heelkunde

Brok in de keel
Stemproblemen bij volwassenen

Maag lever darm stichting

Brok in de keel

Voice and swallowing center

Centrum voor slik en passageklachten, uitgebreide uitleg over stem en slikproblemen.

Deze informatie voor patiënten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
© KNO Medisch Centrum / www.knomc.nl