wat is duizeligheid?

uitleg

Als u last heeft van duizeligheid, kunt u gedesoriënteerd zijn en moeite hebben met het bewaren van uw evenwicht. Dit onaangename gevoel kan gepaard gaan met allerlei andere klachten zoals angst, transpireren, geeuwen, zuchten, misselijkheid en braken. 
Mensen kunnen draaiduizelig zijn, maar sommige mensen kunnen juist meer last hebben van een licht gevoel in het hoofd.

duizeligheid

wat is de oorzaak van duizeligheid?

oorzaak

We hebben meerdere systemen waarmee we onze oriëntatie in de ruimte bepalen:

  • Ons evenwichtsorgaan
  • Onze ogen
  • De zenuwbanen richting de hersenen
  • De sensoren op ons skelet en bewegingsapparaat

Al deze systemen werken samen en geven signalen naar de hersenen. Als echter een van deze systemen niet goed werkt, komen er verschillende signalen bij de hersenen die niet bij elkaar passen. Hierdoor wordt iemand duizelig.

Wat te doen tegen duizeligheid?

oplossing

Is een aanval van duizeligheid heel heftig? Dan kunt u het beste gaan liggen en wachten tot de duizeligheid minder wordt. Probeer de focussen op een vast punt. Zodra de klachten afnemen is het belangrijk zo snel weer uw bezigheden op te pakken. Voorkom dat u bepaalde bewegingen en activiteiten gaat vermijden.

Welk medicijn bij klachten van duizeligheid?

medicijn

Afhankelijk van de oorzaak van de duizeligheid, kunnen medicijnen gegeven worden om de klachten te verminderen. Het doel hiervan is om de klachten van de duizeligheid wat te remmen, alhoewel hiermee de oorzaak vaak niet wordt behandeld. 

  • Medicijnen die het evenwichtsorgaan dempen. Denk aan cinnarizine en betahistine.  
  • Bij misselijkheid en braken helpen metoclopramide of domperidon. Metoclopramide is er ook als zetpil. 

Voordat deze medicijnen genomen worden, is het belangrijk eerst de oorzaak van de duizeligheid te laten onderzoeken. Bij onnodig gebruik kunnen deze medicijnen de klachten in stand houden, of verergeren.

Welke mogelijke aandoeningen kunnen duizeligheid veroorzaken?

aandoeningen

BPPD

Hierbij ontstaat de draaiduizeligheid als u uw hoofd plotseling beweegt. De aanval duurt hooguit enkele seconden tot minuten. 

Neuritis vestibularis:

Hierbij is de draaiduizeligheid enkele dagen voortdurend aanwezig, met bleekheid, misselijkheid en overgeven? 

Benigne recidivende vertigo:

Er is sprake van herhaaldelijke aanvallen van draaiduizeligheid, die meestal enkele uren duren.

Ziekte van Meniére:

Hier is sprake van  aanvallen van heftige draaiduizeligheid die 20 minuten tot 12 uur duren met klachten van gehoorverlies, oorsuizen of een vol gevoel in de oren. 

Vestibulaire migraine:

Hierbij is sprake van aanvallen van draaiduizeligheid vóór, tijdens of na een migraine-aanval (soms ook zonder migraine-hoofdpijn). Deze duren meestal enkele uren tot 3 dagen. U kunt hierbij ook misselijk zijn. 

Wanneer contact opnemen?

contact

Als u ondanks behandeling door de huisarts last blijft houden van duizeligheidsklachten kan een onderzoek door de KNO-arts wenselijk zijn. Voordat een behandeling kan worden gestart, is het erg belangrijk eerst de oorzaak van de duizeligheid te achterhalen. Neem bij twijfel contact op met een KNO-arts om goed te laten onderzoeken waar de duizeligheid vandaan komt. Veel oorzaken van duizeligheid zijn doorgaans goed te behandelen.

Meer informatie

Informatie van de Nederlandse vereniging voor KNO heelkunde

Duizeligheidsklachten

Richtlijnen

Richtlijn vertigo bij ouderen
BPPD
NHG standaard duizeligheid

Overige websites

Dizziness and balance

Deze informatie voor patiënten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
© KNO Medisch Centrum / www.knomc.nl