wat is doofheid?

uitleg

Bij doofheid is wordt het geluid niet goed doorgegeven naar de hersenen. Vaak is dit een proces wat geleidelijk verloopt. Doofheid wordt ook wel aangeduid als slechthorendheid. Vaak krijgen mensen voor het eerst last van doofheid in situaties met achtergrondgeluid (een receptie of restaurant). Ook kan het moeilijker zijn om een buitenlandse taal goed te verstaan. Als de doofheid toeneemt, moet vaak te televisie wat harder gezet worden. Op den duur wordt het ook lastiger om gesprekken te voeren. 

KNO Medisch Centrum doofheid

wat is de oorzaak van doofheid?

oorzaak

Bij doofheid is wordt het geluid niet goed doorgegeven naar het brein. Dat kan komen doordat het slakkenhuis (gehoororgaan) minder goed werkt. Ook kan er een blokkade zijn in de gehoorgang of rondom de gehoorbeentjes in het middenoor, waardoor het gehoor slechter wordt. Enkele veel voorkomende oorzaken van doofheid zijn:

Wat te doen tegen doofheid?

oplossing

Als slechthorende
 • Probeer eerst te weten te komen waar het gesprek over gaat. Dat beperkt het aantal mogelijkheden.
 • Geef uw gesprekspartner het goede voorbeeld en spreek zelf rustig en duidelijk.
 • Let ook op de lichaamstaal of gelaatsuitdrukkingen (mimiek). Daaruit kunt u bijvoorbeeld zien of het om een vraag gaat of om iets vrolijks.
 • Licht uw gesprekspartner in over uw doofheid. 
 • Probeer op de hoogte te blijven van waar mensen veel over spreken. Bijvoorbeeld over wat er gebeurt in de wereld. Als u al iets van het onderwerp van een gesprek weet, kunt u het gesprek vaak beter volgen. 
Als goedhorende
 • Ga niet schreeuwen.
 • Spreek niet van een grote afstand.
 • Spreek rustig en niet te snel, maar ook niet te langzaam. 
 • Gebruik geen moeilijke woorden.
 • Zorg dat het licht op uw gezicht valt, zodat de dove uw lippen en gezichtsuitdrukking goed kan zien.
 • Bijvoorbeeld: ‘Het regent in plaats van ‘het is erg slecht weer’.
 • Spreek niet met iets in de mond. 
 • Maak korte zinnen.
 • Als u iets tegen een doof iemand wilt zeggen, zorg dan dat u eerst zijn of haar aandacht heeft.
 • Luisteren in een omgeving met veel achtergrondgeluiden moeilijk is voor een slechthorende. Probeer daar rekening mee te houden.
 • Als een doof iemand u niet goed begrijpt of verstaat, probeer dan een andere zin te gebruiken.
 • Articuleer duidelijk, maar niet overdreven. Veel mensen die minder horen, hebben steun aan het zien van de mondbewegingen van de spreker (spraakafzien). 

Welk medicijn helpt tegen doofheid?

medicijn

Tegen doofheid zijn helaas geen medicijnen

Welke mogelijke aandoeningen kunnen doofheid veroorzaken?

aandoeningen

Doofheid kan zeer veel verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende aandoeningen zijn:

Wanneer contact opnemen?

contact

Wanneer u vermoedt dat u dover wordt, kunt u tegenwoordig naar een audicien. Deze kan na een gehooronderzoek vaststellen of een hoortoestelaanpassing nodig is. 
Er kunnen toch redenen zijn om u eerst door te verwijzen naar een KNO-arts:

 • U bent jonger dan 65 jaar.
 • De doofheid is plots ontstaan.
 • Er is behoefte aan aanvullende hooroplossingen.
 • Er is een verschil tussen beide oren.
 • U heeft in toenemende mate last van oorsuizen heeft, of klachten van duizeligheid.
 • Het hoortoestel voldoet niet goed aan uw wensen

Daarnaast hebben veel mensen behoefte aan een onafhankelijk advies ten aanzien van het voorschrijven en aanpassen van een hoortoestel, omdat het aanpassen ervan een lastig karwei is. In dat geval kunt u snel bij ons terecht.

Meer informatie

Informatie van de Nederlandse vereniging voor KNO-heelkunde

Hoortoestellen
Plotselinge doofheid

Richtlijnen

Perceptieve slechthorendheid
Otitis media
NHG-richtlijn slechthorendheid
NOAH-4 protocol

links

Website van de NVVS om te helpen met de keuze van hoortoestellen op basis van onafhankelijk voorlichting en ervaringsgegevens.

Patientenverenigingen

Stichting Hoormij
Stichting plotsdoven
Veiligheid.nl

Facebook

Stichting plotsdoven

Online hoortest

Oorcheck.nl
Kinderhoortest.nl

Deze informatie voor patiënten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
© KNO Medisch Centrum / www.knomc.nl