wat is een globusgevoel?

uitleg

Een gevoel van een brok in de keel zit veelal ter hoogte van het strottenhoofd. Hierdoor kan er ook de neiging bestaan om vaker te slikken of te schrapen. Ook kan er sprake zijn van overmatig slijm in de keel. Vaak wordt hier geen duidelijke oorzaak voor gevonden, zijn de klachten onschuldig en verdwijnen ze vaak vanzelf. Toch kunnen langdurige klachten leiden tot ongerustheid.

brok in de keel

wat is de oorzaak van een brok in de keel?

oorzaak

Het brokgevoel kan meerdere oorzaken hebben:

Spierspanning
Als we slikken en schrapen worden bepaalde keel- en halsspieren aangespannen. Ook de stembanden worden aangestuurd door spieren. Bij een verkeerd stemgebruik kunnen de halsspieren overbelast raken waardoor er een gevoel van een brok in de keel ontstaat. 

Stress
Als mensen veel stress ervaren, kan er een brok in de keel ontstaan. Als u minder gespannen bent, worden de klachten vaak ook minder.

Gevoel van slijm
Per dag wordt er flink wat neus- en keel slijm en speeksel geproduceerd, dat regelmatig wordt doorgeslikt. Als u zich wel bewust wordt van dit slijm, kunt u dit als een brokgevoel ervaren.

Wat te doen tegen een brok in de keel?

oplossing

Hoe kan je een brok in de keel wegkrijgen?

Geruststelling
Vaak is het voldoende voor een brok in de keel wegkrijgen dat mensen gerustgesteld worden dat er geen ernstige oorzaken voor het
brok gevoel zijn. De klacht verdwijnt hierna vaak geleidelijk vanzelf, met af en toe nog opspelen van het brokgevoel. Na verloop van weken tot maanden is het vaak definitief verdwenen. Een behandeling is dus vaak niet nodig.

Verlagen van stress
Spanningen en emotionele problemen kunnen zich met verschillende lichamelijke klachten uiten zoals een gevoel van een brok in de keel. Uw huisarts kan helpen uw probleem onder woorden te brengen en kan zo nodig een andere hulpverlener inschakelen om het gevoel van de brok in de keel weg te krijgen

Logopedie
Soms kan logopedie behulpzaam bij het wegkrijgen van de brok in de keel. Onder begeleiding van een logopedist leert u oefeningen waarbij u de keel- en halsspieren beter kunt ontspannen.

Welk medicijn bij een brok in de keel?

medicijn

Meestal is het niet nodig een brokgevoel te behandelen met medicijnen.

Als er sprake is van maagzuur, kunnen maagzuurremmers soms worden overwogen.

Als de slijmvliezen geïrriteerd zijn, kan soms een kuur met een ontstekingsremmer (prednison) worden voorgeschreven.

brok in de keel

Welke mogelijke aandoeningen kunnen een brok in de keel veroorzaken?

aandoeningen

Hoewel de kans hierop klein is, kunnen er ook andere oorzaken zijn voor een brok in de keel. Met name als er naast het gevoel van een brok in de keel ook andere klachten ontstaan, zoals moeite met slikken, keelpijn, oorpijn of heesheid. U kunt dan denken aan de volgende aandoeningen:

Keelkanker, een kwaadaardige afwijking
Gelukkig is een kwaadaardige aandoening van het slijmvlies van de keel, het strottenhoofd of de slokdarm zeldzaam. Als iemand langdurig rookt of overmatig alcohol gebruikt is de kans hierop wel sterk verhoogd. Vaak gaan de klachten dan gepaard met stemverandering, moeite met eten, gewichtsverlies en oorpijn. Een onderzoek door een KNO-arts is dan binnen 6 weken na optreden van de klachten noodzakelijk. Door middel van dit onderzoek kan keelkanker meestal worden opgemerkt.

Allergie
Allergie voor de huisstofmijt, een bestanddeel van huisstof, leidt meestal tot klachten van neusverstopping, maar kan zich ook uiten in de keel, waar het een schraal, jeukend of brokgevoel kan veroorzaken.

Neusbijholtenontsteking
Als er naast de brok in de keel ook klachten zijn zoals hoofdpijn, snot, neusverstopping en reukverlies kan er sprake zijn van een ontsteking van de neusbijholten of neusholte. Door extra ontstoken slijmafscheiding kan de keel gaan irriteren, waardoor er een gevoel van een brok in de keel ontstaat.

Vergrote tongamandel
Hoewel hij niet direct zichtbaar is, bevindt zich achter op de tong de tongamandel. Soms kan de tongamandel vergroot zijn. Deze vergrote tongamandel kan dan een het gevoel van een brok in de keel geven. Ook als de tongamandel chronisch ontstoken is, kan dit gevoel ontstaan. Hierbij kunnen ook andere klachten, zoals keelpijn, een vieze smaak en koorts optreden.

Aanlegstoornis van het strottenhoofd
Soms is er een probleem met de aanleg van de stembanden, waardoor deze soms niet goed sluiten. Hierdoor is het moeilijker om met een krachtige stem te spreken, waardoor de stem gemakkelijk wordt overbelast. Naast een brokgevoel klaagt men dan soms ook over een hese stem of een onvoldoende krachtig stemgeluid.

Spierspanning van de slokdarmspier 
Bij de overgang van de keel naar de slokdarm bevindt zich een kringspier die bij een aantal patiënten een te hoge spanning heeft. Hierdoor kan een gevoel van een brok in de keel ontstaan. Vaak gaat deze klacht dan ook gepaard met pijn bij het slikken. Het eten zakt vaak moeilijk.

Soms kan de oorzaak hiervoor liggen in een middenrifbreuk, waarbij het klepmechanisme tussen slokdarm en maag onvoldoende werkt. Hierdoor kan maagzuur in de slokdarm omhoogkomen. Om de overloop van het maagzuur in het strottenhoofd en de luchtpijp te voorkomen ontstaat een hogere spanning in de kringspier van de slokdarmingang met het brokgevoel als gevolg.

Maagzuur
Een brok in de keel kan ook door maagzuur veroorzaakt worden. Maagzuur kan in de slokdarm omhoogkomen en een irritatie in de keel veroorzaken, waardoor het brokgevoel ontstaat. Uw huisarts of KNO-arts kan u hiervoor, indien nodig, een proefbehandeling met maagzuurremmers voorschrijven.

Vergrote schildklier
De schildklier ligt direct tegen het strottenhoofd. Een vergrote schildklier kan soms zo tegen het strottenhoofd drukken waardoor een gevoel van een brok in de keel ontstaat. Vaak zijn er ook bijkomende klachten van een te traag of te snel werkende schildklier.

Slijtage van de halswervels
Aan de achterzijde van de keel bevinden zich de halswervels. Deze raken op oudere leeftijd aan de voorzijde verdikt. Omdat de slokdarm tegen de voorzijde van de halswervels aan ligt, kunnen deze verdikkingen een brokgevoel geven.

Chronische keelontsteking
Als het slijmvlies in de keel langdurig wordt geprikkeld, kan een chronische keelontsteking ontstaan. Oorzaken hiervoor zijn: 
neus- en neusbijholtenproblemen, maagzuur, prikkelende stoffen of droge lucht.

Ook bij bepaalde ziekten, zoals suikerziekte en bloedarmoede, kan het slijmvlies chronisch ontstoken zijn. Klachten die hierbij kunnen ontstaan zijn: kriebel in de keel, branden, een gevoelige plek in de luchtpijp, hardnekkig hoesten, neiging tot schrapen en lastig slikken.
Koffie, roken, alcohol houden deze klachten in stand.

Zenkers divertikel
Ter plaatse van de slokdarmingang kan een zwakke plek ontstaan tussen de spieren van de slokdarm, waardoor er een uitstulping kan ontstaan. Hierdoor kunnen klachten optreden van bemoeilijkt slikken, opgeven van doorgeslikt voedsel, borrelende geluiden aan de hals, slijm in de keel, vermagering, vieze adem, verslikken en hoesten bij liggen.

Angina pectoris (pijn op de borst)
Als de kransslagaderen van het hart onvoldoende doorbloeding krijgen, ontstaat bij lichamelijke inspanning pijn op de borst en/of pijn uitstralend naar de linkerarm. In zeldzame gevallen echter geeft inspanning alleen een brokgevoel.

brok in de keel

Wanneer contact opnemen?

contact

Als het gevoel van de brok in de keel niet verdwijnt of als er klachten bijkomen, maak dan een afspraak bij een KNO-arts. Er kan soms namelijk wel een lichamelijke oorzaak zijn voor uw klachten.

Meer informatie

Nederlandse vereninging voor KNO-heelkunde

Keelklachten
Stemproblemen bij volwassenen

Voice and swallowing center

Centrum voor slik en passageklachten, uitgebreide uitleg over stem en slikproblemen.

Deze informatie voor patiënten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
© KNO Medisch Centrum / www.knomc.nl