Laatst bijgewerkt: 18-07-2023

Welkom op onze website! We hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en willen dat u zich veilig voelt tijdens uw bezoek aan onze site. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen en hoe we ze gebruiken. Door onze website te bezoeken, stemt u in met de voorwaarden van deze privacyverklaring. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden, vragen we u om onze website niet verder te gebruiken.

1. Verzamelde persoonlijke gegevens

We kunnen de volgende persoonlijke gegevens verzamelen wanneer u onze website gebruikt:

1.1. Informatie die u verstrekt: Dit omvat gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u formulieren invult op onze website, een account aanmaakt, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven, deelneemt aan enquêtes of contact met ons opneemt via de aangeboden communicatiekanalen. Deze gegevens kunnen onder meer uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en eventuele andere relevante informatie bevatten.

1.2. Automatisch verzamelde informatie: We kunnen automatisch bepaalde gegevens verzamelen wanneer u onze website bezoekt, waaronder uw IP-adres, browsertype, taalvoorkeur, toegangstijden, bezochte pagina’s en het besturingssysteem van uw apparaat. We kunnen ook cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën gebruiken om uw activiteit op onze website te volgen.

2. Doeleinden van gegevensverzameling

We gebruiken de verzamelde persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

2.1. Verbetering van onze dienstverlening: We kunnen de informatie gebruiken om onze website en diensten te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van onze gebruikers.

2.2. Klantenservice: We kunnen de verstrekte gegevens gebruiken om uw vragen te beantwoorden, problemen op te lossen of ondersteuning te bieden.

2.3. Marketingdoeleinden: Met uw toestemming kunnen we u via e-mail of andere communicatiemiddelen op de hoogte stellen van onze producten, aanbiedingen, enquêtes en evenementen.

2.4. Juridische naleving: We kunnen uw gegevens gebruiken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

3. Delen van persoonlijke gegevens

We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren of anderszins bekendmaken aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring. We kunnen uw gegevens delen met:

3.1. Dienstverleners: We kunnen derde partijen inschakelen om namens ons bepaalde diensten te verlenen, zoals website-hosting, betalingsverwerking en analyses. Deze dienstverleners hebben alleen toegang tot de gegevens die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn verplicht om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen.

3.2. Juridische vereisten: We kunnen uw gegevens delen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, rechtsvorderingen of gerechtelijke procedures.

4. Beveiliging van persoonlijke gegevens

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking. Ondanks onze inspanningen om uw gegevens te beveiligen, kunnen we de absolute veiligheid van informatie die via internet wordt verzonden niet garanderen.

5. Uw rechten

U hebt het recht om:

5.1. Toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die we van u hebben.

5.2. Onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren.

5.3. Uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken.

5.4. Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden.

5.5. Te verzoeken om het wissen van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden.

6. Bewaartermijn

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om eventuele wijzigingen in onze gegevensverwerkingspraktijken weer te geven. We raden u aan om regelmatig te controleren op updates. Eventuele wijzigingen treden in werking vanaf het moment van publicatie op onze website.

8. Contact opnemen

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die op onze website vermeld staan.

Dank u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We doen ons best om uw privacy te beschermen en uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen.