wat is een stembandverlamming?

uitleg

Bij een stembandverlamming is er sprake van het niet goed functioneren van een van de stembanden. Als gevolg hiervan wordt de stem hees. De stembandverlamming ontstaat doordat de zenuw die de stemband aanstuurt minder of niet goed werkt. 

Stembandverlamming

Welke symptomen horen bij een stembandverlamming?

symptomen

De stem klinkt vaak hees. Hoesten kan soms wat lastiger gaan. Als de stemband meer naar het midden toe stilstaat, kunt u ook een hoorbare ademhaling hebben. Ook kan het slikken soms wat lastiger gaan. Hierdoor kunt u zich gemakkelijker verslikken. 

wat is de oorzaak van een stembandverlamming?

oorzaak

Een stembandstilstand kan ontstaan door een virusinfectie. Door het virus functioneert de stembandzenuw tijdelijk niet goed. Dit kan een verkoudheidsvirus zijn, maar ook een koortslip- of waterpokkenvirus (Herpes).

Er kan sprake zijn van een ontsteking in het gebied waar de stembandzenuw loopt. Door de zwelling of irritatie kan de stembandzenuw uitvallen.

Er kan sprake zijn van een tumor in het traject van de stembandzenuw. Door druk op de zenuw, kan deze minder goed functioneren. Dit kan een goedaardige, maar ook een kwaadaardige tumor zijn.

Met welk onderzoek kan een stembandverlamming ontdekt worden?

Het is mogelijk een stembandverlamming te ontdekken door middel van een inspectie van de keel door middel van een keelonderzoek via de neus of een stroboscopie.

Wat te doen tegen een stembandverlamming?

oplossing

De stembandverlamming zelf moet vaak spontaan genezen. Het is belangrijk dat de diagnose tijdig gesteld wordt en dat er uitgebreid onderzoek plaatsvindt naar de mogelijke oorzaak van de stembandverlamming. 

Er kan een scan van het gebied van de stembandzenuw worden gemaakt. Ook kan bloedonderzoek worden gedaan om een mogelijke oorzaak op te sporen. 

Welk medicijn bij een stembandverlamming?

medicijn

Uw arts kan een ontstekingsremmer voorschrijven (prednison) om het herstel van de zenuw te bevorderen. Als er sprake is van een infectie met een bacterie, kan een antibioticum worden voorgeschreven.

Welke mogelijke behandelingen bij een stembandparese?

behandelingen

Het is erg belangrijk dat de oorzaak van de verlamming van de stemband wordt behandeld. 

Als er geen duidelijke oorzaak voor de stembandverlamming kan worden gevonden, moet een spontaan herstel van de verlamde stemband worden afgewacht. Er kan dan gestart worden met logopedie. 

Als de stemband niet spontaan herstelt, kan de KNO-arts een ingreep aan de stembanden uitvoeren waardoor deze gemakkelijker sluiten.  Dit kan door middel van het opspuiten van de stilstaande stemband (onder lokale verdoving) met een vulmateriaal of middels een operatie waarbij de stilstaande stemband naar het midden wordt geduwd (volledige narcose). In beide gevallen is het daarna gemakkelijker om de stembanden naar elkaar toe te bewegen, waardoor de stem verbetert.

Wanneer contact opnemen?

contact

Het is verstandig om contact met een KNO-arts op te nemen als uw heesheidsklachten niet vanzelf verdwijnen binnen 6 weken. Ook wanneer de behandeling door uw huisarts niet aanslaat, is het verstandig een afspraak bij een KNO-arts te maken. 

De KNO-arts kan dan door middel van een eenvoudig onderzoek de stembanden bekijken, de oorzaak van de klachten vaststellen en een behandeling starten. Zie voor meer informatie: keelonderzoek via de neus of een stroboscopie.

Meer informatie

Klik op onderstaande links voor meer informatie

Informatie van de Nederlandse vereniging voor KNO-heelkunde

Informatie over heesheid

Richtlijnen

Richtlijn stemklachten

Gezondheidsnet

Laryngitis – heesheid en stemproblemen als gevolg van ontsteking van de stembande

Thuisarts

https://www.thuisarts.nl/hees

Voice and swallowing centre

Centrum voor slik en passageklachten, uitgebreide uitleg over stem en slikproblemen.

Deze informatie voor patiënten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. © KNO Medisch Centrum / www.knomc.nl