wat is een stembandpoliep?

uitleg

Bij een poliep op de stemband en in de keel is er sprake van een zwelling op een of beide stembanden, waardoor deze niet goed tegen elkaar kunnen komen tijdens het praten. Als gevolg hiervan wordt de stem hees. Een stembandpoliep is een goedaardige aandoening. 

stembandpoliep

Welke symptomen horen bij een stembandpoliep?

symptomen

De stem klinkt vaak hees. Deze heesheid neemt vaak toe bij langdurig of overmatig gebruik van de stem. Er zijn meestal geen andere bijkomende klachten. 

wat is de oorzaak van een stembandpoliep?

oorzaak

Een stembandpoliep in de keel kan ontstaan door een trauma van de stembanden. Dit kan ontstaan door te hard schreeuwen of hoesten. Ook bij veelvuldig en (te) hard zingen, kan uiteindelijk een poliep ontstaan. We zien dit dus ook vaak bij zangers. Er kan hierdoor een kleine beschadiging op de oppervlakte van de stemband ontstaan van waaruit de poliep ontstaat.

Met welk onderzoek kan een poliep op de stemband ontdekt worden?

Het is mogelijk een poliep in de keel te ontdekken door middel van een inspectie van de keel door middel van een keelonderzoek via de neus of een stroboscopie.

Wat te doen tegen een stembandpoliep?

oplossing

Door middel van logopedie is het mogelijk de stem minder te belasten, waardoor de poliep iets in grootte kan afnemen. Vaak heeft dit echter onvoldoende effect en blijven er heesheidsklachten bestaan, waardoor aanvullende behandeling door de KNO-arts nodig is.

Welk medicijn bij een stembandpoliep?

medicijn

Een stembandpoliep in de keel zelf kan niet met medicijnen worden behandeld. Uw arts kan een ontstekingsremmer voorschrijven (prednison) om de irritatie en zwelling van de stembanden als gevolg van de poliep op de stemband iets te verminderen. 

Welke mogelijke behandelingen bij een poliep op de stemband?

behandelingen

De KNO-arts kan een operatie aan de stembanden uitvoeren. Tijdens deze operatie, wordt de poliep op de stemband verwijderd. Deze ingreep kan onder algehele narcose of plaatselijke verdoving plaatsvinden afhankelijk van de grootte en plaats van de stembandpoliep. Het meerendeel van deze ingrepen vindt inmiddels gewoon op de polikliniek van het KNO MC plaats na een lokale verdoving met een spray.

Wanneer contact opnemen?

contact

Het is verstandig om contact met een KNO-arts op te nemen als uw heesheidsklachten niet vanzelf verdwijnen binnen 6 weken. Er kan dan mogelijk toch een afwijking op de stemband zitten zoals een stembandpoliep. Ook wanneer de behandeling door uw huisarts niet aanslaat, is het verstandig een afspraak bij een KNO-arts te maken. 

De KNO-arts kan dan door middel van een eenvoudig onderzoek de stembanden bekijken, de oorzaak van de klachten vaststellen en een behandeling starten.

Meer informatie

Informatie van de Nederlandse vereniging voor KNO-heelkunde

stemproblemen bij volwassen

Thuisarts

Heesheid

Richtlijnen

Richtlijn stemklachten

Voice and swallowing centre

Centrum voor slik en passageklachten, uitgebreide uitleg over stem en slikproblemen.

Deze informatie voor patiënten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. © KNO Medisch Centrum / www.knomc.nl