wat zijn stembandknobbeltjes?

uitleg

Stembandknobbeltjes ontstaan door een overbelaste stembanden. Hierdoor ontstaat er een zwelling op beide stembanden, waardoor deze niet goed tegen elkaar kunnen komen. Als gevolg hiervan wordt de stem hees. Een stembandknobbeltjes zijn goedaardig.

stembandknobbeltjes

Welke symptomen horen bij stembandknobbeltjes?

symptomen

Er is sprake van een hese stem, die slechter wordt bij langdurig of overmatig gebruik van de stem. Soms kan de keel wat gevoelig zijn, maar meestal zijn er geen andere bijkomende klachten. 

wat is de oorzaak van stembandknobbeltjes?

oorzaak

Stembandknobbeltjes ontstaan door overbelaste stembanden, vaak langdurige overbelasting. Denk hierbij aan langdurig praten tijdens vergaderingen of voor de klas. Ook door veelvuldig zingen of schreeuwen kunnen stembandknobbeltjes ontstaan. Hierdoor vormt zich een soort eelt op de stembanden in de vorm van kleine knobbeltjes, waardoor de stembanden niet goed meer kunnen sluiten. 

Met welk onderzoek kunnen stembandknobbeltjes ontdekt worden?

Het is mogelijk stembandknobbeltjes te ontdekken door middel van een inspectie van de keel door middel van een keelonderzoek via de neus of een stroboscopie.

Wat te doen tegen stembandknobbeltjes?

oplossing

Door middel van logopedie is het goed mogelijk de stem minder te belasten, waardoor de knobbeltjes in grootte kunnen afnemen. Daarnaast is het belangrijk de stem niet te veel te belasten. Vooral mensen met een pratend beroep (leerkrachten) kunnen moeite hebben om de belasting van de stem te verminderen. Als knobbeltjes door een verkeerde zangstem ontstaan, kan het raadzaam zijn contact op te nemen met een zangpedagoog. 

Welk medicijn bij stembandknobbeltjes?

medicijn

Knobbeltjes van de stembanden kunnen niet met medicijnen worden behandeld. 

Welke mogelijke behandelingen bij knobbeltjes op de stemband?

behandelingen

Meestal kan de aandoening voldoende worden behandeld met logopedie. Het grootste deel van de patiënten heeft hierna geen klachten meer. Als de knobbeltjes ondanks maximale logopedische behandeling blijven bestaan, kan de KNO-arts een operatie aan de stembanden uitvoeren. Tijdens deze operatie, worden de knobbeltjes verwijderd. 

Wanneer contact opnemen?

contact

Het is verstandig om contact met een KNO-arts op te nemen als uw heesheidsklachten niet vanzelf verdwijnen binnen 6 weken. Ook wanneer de behandeling door uw logopedist of huisarts niet aanslaat, is het verstandig een afspraak bij een KNO-arts te maken. 

De KNO-arts kan dan door middel van een eenvoudig onderzoek de stembanden bekijken, de oorzaak van de klachten vaststellen en een behandeling starten.

Meer informatie

Klik op onderstaande links voor meer informatie

Nederlandse vereninging voor KNO-heelkunde

Stemproblemen bij volwassenen

Richtlijnen

Stemklachten

Overige links

Voice and swallowing centre

Deze informatie voor patiënten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. © KNO Medisch Centrum / www.knomc.nl