wat is plotsdoofheid?

uitleg

Bij plotsdoofheid (sudden deafness) verslechtert het gehoor in korte tijd. Het gehoorverlies ontstaat meestal binnen enkele seconden tot minuten. Meestal treedt het gehoorverlies aan één oor op; zeer zelden zijn beide oren aangedaan. Soms wordt het gehoorverlies bij het opstaan bemerkt en is het blijkbaar tijdens de slaap ontstaan. Iedereen, van jong tot oud, kan door plotsdoofheid worden getroffen. In Nederland komt éénzijdige plotselinge doofheid jaarlijks bij ongeveer 8 op de 100.000 mensen voor. 

plotsdoofheid (sudden deafness)

Welke symptomen horen bij plotsdoofheid?

symptomen

Veel patiënten ervaren een drukgevoel of een vol, verstopt gevoel in of rond het aangedane oor. Het geluid kan ineens doffer of vervormd klinken of als een echo. Soms hoort het oor helemaal niets meer. Als het gehoorverlies aan één oor optreedt, verdwijnt bovendien het vermogen om richting te horen. Meestal treedt bij de gehoorvermindering ook oorsuizen op. Bij 1 op de 3 mensen treden ook duizeligheidsklachten op. Als er sprake is van een ernstige evenwichtsstoornis gaat dit vaak gepaard met misselijkheid en braken.

Hoe wordt plotsdoofheid onderzocht?

In het KNO Medisch Centrum zullen we uitgebreid onderzoek uitvoeren om de mogelijke oorzaak van de plotselinge doofheid te vinden. Dit onderzoek bestaat meestal uit een onderzoek van het gehoorbloedonderzoek en een MRI-scan. De oorzaak van plotselinge slechthorendheid blijft echter vaak onbekend. De meeste patiënten met plotselinge doofheid blijken verder kerngezond te zijn.

plotsdoofheid

wat is de oorzaak van plotsdoofheid?

oorzaak

Er zijn diverse oorzaken aan te wijzen voor het ontstaan van plotsdoofheid. Denk hierbij aan:

 • beschadiging van het binnenoor door een hoofdletsel.
 • een plotselinge drukverandering, zoals bij duiken of vliegen.
 • een ernstige infectie (zoals een hersenvliesontsteking).
 • virusinfecties.
 • gestoorde afweerreacties (HIV).
 • geslachtsziekte (syfilis).
 • ziekte van Lyme.
 • doorbloedingsstoornissen van het slakkenhuis.

Helaas kan in veel gevallen geen duidelijke oorzaak voor het gehoorverlies worden gevonden.

Welke andere aandoeningen kunnen plotselinge slechthorendheid veroorzaken? 
 • Oorsmeer
 • Vocht achter het trommelvlies
 • Een fors ingetrokken trommelvlies
 • Otosclerose
 • De ziekte van Menière
 • Brughoektumor

Wat is er te doen tegen plotsdoofheid?

oplossing

Vaak weten we niet wat de oorzaak is van de plotsdoofheid. Het effect van leefregels is dus onduidelijk. Toch wordt geadviseerd om in ieder geval zoveel mogelijk rust te nemen en harde geluiden te vermijden. Het kan ook verstandig zijn alcohol en tabaksgebruik te minderen.

Wat is de prognose van plotselinge doofheid?

Bij plotselinge doofheid met een onbekende oorzaak kan het gehoor bij 1 op de 3 patienten vanzelf herstellen. Bij ongeveer een derde van de patiënten verbetert het gehoor wel, maar blijft er sprake van een blijvende mate van gehoorverlies. Bij de overige patiënten herstelt het gehoor helaas niet meer.

Herstel van het gehoor treedt in de eerste weken op. Na 3 tot 6 maanden is meestal geen verdere verbetering van het gehoor meer te verwachten. De evenwichtsstoornissen en het drukgevoel op het oor verdwijnen vaak helemaal. Het oorsuizen blijft echter vaak aanwezig.

De mate van herstel hangt mede af van de ernst van het gehoorverlies. Is het oor (bijna) helemaal doof, dan zijn de kansen op herstel klein. Is het gehoorverlies gering, dan zijn de vooruitzichten beter.

Kan plotsdoofheid ook aan het goede oor optreden?

Gelukkig blijkt dit in de praktijk vrijwel nooit voor te komen. Ook kan het goede oor niet overbelast raken of slijten doordat het gehoor aan de andere kant is afgenomen. Wees wel extra voorzichtig bij ontstekingen aan het gezonde oor. Daarnaast moet beschadiging door lawaai te allen tijde voorkomen worden.

Welk medicijn bij Plotsdoofheid?

medicijn

Als er een oorzaak wordt gevonden voor de plotsdoofheid, dan wordt de behandeling daarop gericht. Bij plotsdoofheid waarvoor géén oorzaak is gevonden, worden ontstekingsremmende medicijnen (predison) voorgeschreven om het herstel te bevorderen. Het is belangrijk deze behandeling binnen twee weken na het optreden van de plotsdoofheid te geven. Na deze periode is behandeling niet zinvol meer. 

Als er een hoge verdenking is op een virusinfectie kunnen in sommige gevallen antivirale medicijnen worden toegevoegd.

Welke mogelijke behandelingen bij plotsdoofheid?

behandelingen

Injectie in het middenoor met ontstekingsremmers

Als de behandeling met ontstekingsremmers geen effect oplevert, is het mogelijk om door middel van een injectie door het trommelvlies een ontstekingsremmer in het middenoor in te brengen. Zie hiervoor de informatie: injectie in het middenoor.

Hoortoestel

Soms biedt het aanpassen van een hoortoestel enige uitkomst. Echter Als het goede oor nog heel goed hoort, dan valt het resultaat van hoortoestelaanpassing vaak tegen. Soms kan een cross hoortoestel worden uitgeprobeerd, waarbij het hoortoestel aan de slechte zijde het geluid aanbiedt aan het gezonde oor.

Beengeleider

Uit onderzoek is gebleken dat gebruik van een hoortoestel dat werkt door middel van botgeleiding het geluid beter doorgeeft naar het gezonde oor. Een beengeleider kan gebruikt worden door middel van een haarband of hoorbril. Een andere optie is het plaatsen van een beengeleider (BAHA) op een operatief geplaatste schroef.

Cochleair implantaat

Een cochleair inplantaat is een implanteerbaar hoortoestel. Bij patienten met ernstige klachten van het gehoor is dit te overwegen. Onderzoek heeft aangetoond dat een cochleair implantaat van waarde kan zijn voor patienten met eenzijdige doofheid. In veel gevallen wordt dit helaas nog niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Begeleiding en revalidatie

Het plotselinge verlies van het gehoor aan één of beide zijden heeft vaak vergaande gevolgen voor een patiënt, zowel in het dagelijks functioneren als emotioneel. Het is daarom van belang dat er goede begeleiding en revalidatie plaatsvinden. 

In het KNO Medisch Centrum bieden u de mogelijkheid om diverse behandelopties uit te proberen. Daarnaast is er een team beschikbaar om u optimaal te begeleiden. Indien u geinteresseerd bent in de operatieve mogelijkheden kunnen we u hierover voorlichten en eventueel gericht verwijzen.

Wanneer contact opnemen?

contact

Het is belangrijk tijdig contact op te nemen met een KNO-arts als er sprake is van de volgende aspecten:

 • De doofheid is plots ontstaan (sudden deafness).
 • Er is een verschil tussen beide oren.
 • U heeft in toenemende mate last van oorsuizen heeft, of klachten van duizeligheid.
 • Uw huisarts kan geen goede oorzaak vinden.

Het is erg belangrijk om een plotsdoofheid zo snel mogelijk vast te stellen, zodat snel een therapie wordt gestart. Dring er bij twijfel bij uw huisarts op aan om u door te sturen. U kunt hiervoor dezelfde dag in het KNO Medisch Centrum terecht.

Meer informatie

Klik op onderstaande links voor meer informatie

Nederlandse vereniging voor KNO-heelkunde

Plotselinge doofheid

Richtlijnen

Perceptieve slechthorendheid

Patientenverenigingen

Stichting Hoormij
Stichting plotsdoven

Facebook

Stichting plotsdoven

Keuzehulp

Plotsdoof keuzehulp
Cochleair implantaat keuzehulp

Deze informatie voor patiënten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. © KNO Medisch Centrum / www.knomc.nl