wat is een neuritis vestibularis?

uitleg

Bij een neuritis vestibularis is er sprake van een ontsteking van het evenwichtsorgaan of de evenwichtszenuw. Hierbij is sprake van acuut optredende heftige draaiduizeligheid die langzaam in de loop van dagen tot weken afneemt. 

neuritis vestibularis

Welke symptomen horen bij een neuritis vestibularis?

symptomen

In de eerste paar dagen bent u erg duizelig en ligt u het liefst stil op bed. Hierbij is er ook vaak sprake van misselijkheid, braken, zweten. Bewegingen van het hoofd maken de klachten erger. Uw gehoor is normaal. In de periode die volgt neemt de draaierigheid af maar kan een onvast gevoel blijven bestaan en ook kunt u last hebben van duizeligheid of verminderd evenwicht bij hoofdbewegingen.

wat is de oorzaak van neuritis vestibularis?

oorzaak

De klachten van een neuritis vestibularis worden meestal veroorzaakt door een ontsteking van het evenwichtsorgaan of de evenwichtszenuw. Vaak hebben patiënten in de weken voorafgaand een bovenste luchtweginfectie doorgemaakt.

Door de ontsteking ontstaat er een acute prikkeling van één van de evenwichtsorganen. Door deze prikkeling wordt u erg duizelig. Als de ontsteking weer tot rust is gekomen, valt het aangedane evenwichtsorgaan uiteindelijk uit. Doordat er uit beide evenwichtsorganen nu geen gelijk signaal meer komt, raken de hersenen in de war en ontstaan de lichte duizeligheidsklachten. Gelukkig kunnen de hersenen leren omgaan met deze verschillende signalen, waardoor de duizeligheid uiteindelijk verdwijnt. 

Wat te doen bij een ontstoken evenwichtsorgaan?

oplossing

Het is verstandig om enkele dagen uit te zieken, net zoals bij een griep. Vaak gaat het na enkele dagen beter. Dan kunnen de medicijnen gestopt worden en is het het beste dat u zo snel mogelijk weer gaat bewegen. Hierdoor traint u het lichaam om de uitval van het evenwichtsorgaan te compenseren waardoor de klachten eerder verdwijnen. Hiermee kunnen de klachten vanzelf overgaan, maar dat kan ook enkele weken duren. 

Welk medicijn helpt bij neuritis vestibularis?

medicijn

Er bestaat geen medicijn tegen de oorzaak van neuritis vestibularis. Wel kunnen er medicijnen genomen worden om de heftigheid van de duizeligheid te verminderen. 

Tijdens de aanval, is het mogelijk medicijnen te nemen om de duizeligheid te verminderen. Ook is het mogelijk zetpillen tegen de misselijkheid en braken te nemen.

Soms kan rustgevende medicatie worden gegeven.

Welke mogelijke behandelingen bij een neuritis vestibularis?

behandelingen

In het acute stadium kunnen medicijnen verlichting van de klachten geven.

Als er klachten van een onevenwichtig gevoel of duizeligheid blijven bestaan, dan kan gespecialiseerde fysiotherapie nodig zijn (vestibulaire revalidatie). Na een neuritis vestibularis komt ook vaker een BPPD voor, die dan als zodanig behandeld moet worden.

Kan een neuritis vestibularis opnieuw ontstaan?

Een tweede aanval van een neuritis vestibularis komt maar bij een paar procent van de patiënten voor. Meestal blijft het dus bij een eenmalige aanval.

Wanneer contact opnemen?

contact

Als u in hoge mate last heeft van aanvallen van duizeligheid, is het verstandig contact op te nemen, zodat de juiste diagnose en behandeling gestart kan worden. Veel klachten van duizeligheid zijn goed te behandelen, maar dit vergt wel een gespecialiseerde aanpak. 

Meer informatie

Klik op onderstaande links voor meer informatie

Informatie van de Nederlandse vereniging voor KNO heelkunde

Duizeligheid

Richtlijnen

Duizeligheid bij ouderen
NHG standaard duizeligheid

Overige websites

Diziness and balance
Facebook

Deze informatie voor patiënten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. © KNO Medisch Centrum / www.knomc.nl