wat is gehoorverlies bij kinderen?

uitleg

Veel ouders kennen het fenomeen. U roept uw kind, maar uw kind reageert niet. Vaak wordt gedacht aan Oost-indische doofheid, maar toch komt het vaak voor dat kinderen daadwerkelijk minder horen. Vaak is dit onschuldig, maar als het gehoorverlies bij kinderen op de lange termijn aanhoudt, dan kan dat effect hebben op de spraak- en taalontwikkeling of de algehele ontwikkeling.

Wanneer moet gehoorverlies bij kinderen verder onderzocht worden?

Veel kinderen hebben behalve doofheid helemaal geen klachten. In dat geval is behandeling niet direct noodzakelijk en kunt u dit nog een tijdje aankijken. 

Bij jonge kinderen leidt gehoorverlies tot een achterstand in de spraakontwikkeling, problemen op school of gedragsveranderingen. Ook is het voor de ontwikkeling van een kind niet goed als het gehoor steeds erg slecht is. Als er teveel of te lang (langer dan 3 maanden) klachten van het gehoor zijn, kan het toch verstandig zijn dit te laten onderzoeken.

gehoorverlies bij kinderen KNO Medisch Centrum

Welke symptomen horen bij gehoorverlies bij kinderen?

symptomen

  • Uw kind reageert niet goed.
  • Ook niet op prettige dingen (zoals een snoepje of traktatie).
  • Op school kan de leerkracht aangeven dat uw kind minder hoort.
  • De spraakontwikkeling kan achter lopen.
  • De uitspraak van bepaalde woorden kan slechter zij.
Hoe wordt het gehoorverlies bij kinderen ontdekt?

Uw kind kan bij het KNO Medisch Centrum terecht om te onderzoeken wat de oorzaak is van het gehoorverlies. De KNO-arts kan eenvoudig constateren of er vocht achter het trommelvlies zit of dat het trommelvlies goed functioneert. 

Bij twijfel kan er een drukmeting van het middenoor worden gedaan om de aard en de mate van het gehoorverlies vast te stellen. 

wat is de oorzaak van gehoorverlies bij kinderen?

oorzaak

Gehoorverlies bij kinderen komt erg vaak voor. Vaak komt het geluid niet goed aan, omdat er vocht achter het trommelvlies zit. Dit vocht is onschuldig. Normaal gesproken voert de buis van Eustachius het vocht af van het middenoor naar de neus. Bij kinderen functioneert deze buis nog niet zo goed. Daarnaast zijn kinderen vaker verkouden, waardoor de buis van Eustachius gemakkelijker verstopt. 

Soms zit er geen vocht achter het trommelvlies, maar is het trommelvlies naar binnen getrokken, waardoor het geluid niet goed wordt doorgegeven en er sprake is van gehoorverlies. Het is belangrijk dit tijdig vast te stellen, omdat dit op langere termijn tot grotere problemen kan leiden.

Soms kan er ook sprake zijn van een verminderde ontwikkeling van het gehoor en functioneert het gehoororgaan (binnenoor niet goed).

Wat te doen tegen gehoorverlies bij kinderen?

oplossing

  • Probeer uw kind te ondersteunen in het gehoorverlies.
  • Wordt niet boos als uw kind niet direct reageert.
  • Overleg regelmatig met de leerkracht over het gehoor.
  • Probeer uw kind toch zoveel mogelijk te stimuleren ondanks het gehoorverlies.

Welk medicijn helpt tegen gehoorverlies bij kinderen?

medicijn

Er zijn eigenlijk geen medicijnen tegen gehoorverlies bij kinderen.

Als er sprake is van vocht achter het trommelvlies, kan soms een neusspray met een zoutoplossing of eventueel een ontstekingsremmende neusspray worden geprobeerd. Het effect op het gehoorverlies is echter gering.

Welke mogelijke behandelingen zijn er voor gehoorverlies bij kinderen?

behandelingen

Trommelvliesbuisjes

Als er sprake is van vochtophoping achter het trommelvlies of een te fors ingetrokken trommelvlies kan het plaatsen van trommelvliesbuisjes een uitkomst zijn. In het KNO Medisch Centrum worden geen buisjes geplaatst, maar we kunnen zorgen voor een snelle verwijzing.

Geluidsversterking

Als de doofheid zich in het binnenoor bevindt, hebben buisjes geen effect en is een versterking van het geluid de enige optie. Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden. Denk aan een hoortoestel, solo-apparatuur of een BAHA. Ook hierover kunnen we u goed adviseren.

Wanneer contact opnemen?

contact

Als er bij uw kind sprake is van gehoorverlies, een achterstand in de spraakontwikkeling, problemen op school of gedragsveranderingen, kan het toch verstandig zijn dit te laten onderzoeken. U kunt hiervoor eenvoudig een afspraak maken in het KNO Medisch Centrum.

Meer informatie

Klik op onderstaande links voor meer informatie

Informatie van de Nederlandse vereniging voor KNO-heelkunde

Informatie over trommelvliesbuisjes
Spraak-taal problemen bij kinderen

Richtlijnen

Richtlijn otitis media

Deze informatie voor patiënten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. © KNO Medisch Centrum / www.knomc.nl