wat is een brughoektumor?

uitleg

Een brughoektumor is een goedaardige tumor die zich in de buurt van de gehoorzenuw bevindt. Hij gaat uit van de zenuwschede (omhulling) van de gehoor- en evenwichtszenuw. Een brughoektumor wordt ook wel vestibularis schwannoom of acousticus neurinoom genoemd. Een brughoektumor is een goedaardig gezwel met een zeer langzame groei. (1-2mm per jaar). In Nederland wordt per jaar bij ongeveer 170 patiënten (10 per miljoen inwoners) voor het eerst de diagnose brughoektumor gesteld.

brughoektumor

Welke symptomen horen bij EEN BRUGHOEKTUMOR?

symptomen

De meest voorkomende klachten van een brughoektumor zijn éénzijdig gehoorverlies en evenwichtsstoornissen (meestal een gevoel van onzekerheid). Ook is er vaak sprake van oorsuizen en soms een doof gevoel in het gelaat ontstaan.

Er is geen verband tussen de ernst van de klachten en de grootte en/of groeisnelheid van de brughoektumor. 

Hoe wordt een brughoektumor ontdekt?

Een brughoektumor wordt meestal vastgesteld door een KNO-arts. Een onderzoek van het gehoor kan dan wijzen in de richting van een brughoektumor. Het aangewezen onderzoek om de diagnose te bevestigen is een MRI-scan. Soms wordt een brughoektumor per toeval door een neuroloog vastgesteld. Die zal dan verwijzen naar een KNO-arts.

wat is de oorzaak van EEN BRUGHOEKTUMOR?

oorzaak

Schwan cellen

Vanuit het gehoororgaan (slakkenhuis) en evenwichtsorgaan lopen 2 evenwichtszenuwen en 1 gehoorzenuw richting de hersenen. De aangezichtszenuw loopt daar ook bij zodat er in totaal 4 zenuwen in het kanaal van het slakkenhuis naar de hersenen lopen. Dit kanaal ligt in het rotsbeen en is dus omgeven door bot. Rondom de zenuwen zit een soort jasje van Schwanncellen die zorgen voor een goede isolatie. De Schwanncellen van de evenwichtszenuw kunnen meer gaan groeien dan nodig is en zorgen voor het ontstaan van een goedaardige tumor. Omdat de zenuwen in het botkanaal lopen geeft de tumor druk op de gehoorzenuw, waardoor het gehoor vermindert.

Wat te doen tegen EEN BRUGHOEKTUMOR?

oplossing

Helaas is het zelf niet mogelijk iets tegen een brughoektumor te doen.

Welk medicijn helpt tegen EEN BRUGHOEKTUMOR?

medicijn

Er zijn helaas geen medicijnen tegen een brughoektumor.

Welke mogelijke behandelingen zijn er tegen EEN BRUGHOEKTUMOR?

behandelingen

In principe zijn er drie vormen van behandeling:

afwachten (Wait and scan)

Aangezien een brughoektumor doorgaans erg traag groeit (1-2 mm per jaar), is de meest gekozen optie om af te wachten ten aanzien van een behandeling. Er wordt dan besloten de tumor jaarlijks te vervolgen door middel van een MRI-scan. In sommige gevallen is er gedurende vele jaren nauwelijks groei waarneembaar. Een afwachtend beleid is een optie bij een kleine tumor met geringe klachten. 

Bestraling

Bestraling van een brughoektumor wordt stereotactische radiotherapie genoemd. 

Door deze bestraling ontstaat komt de groei van de brughoektumor tot stilstand. Dit is een goede behandeloptie bij relatief kleine en middelgrote brughoektumoren of wanneer om welke reden dan ook wordt afgezien van een operatie. Patiënten die bestraald zijn, worden in principe levenslang na de bestraling gecontroleerd met een jaarlijks controle door middel van een MRI-scan.

Ook bestraling heeft nadelige gevolgen:Er kan sprake zijn van toename van het gehoorverlies. Ook is er een kleine kans dat de aangezichtszenuw wordt beschadigd hetgeen kan leiden tot een hangende of gevoelloze aangezichtshelft. Het gebruik van radioactieve straling is niet geheel zonder risico’s. Men moet aannemen dat dit op lange termijn een, weliswaar klein, risico geeft op het krijgen van kwaadaardige ziekten. Als de brughoektumor toch doorgroeit na een bestraling, dan is een operatie vervolgens lastiger en risicovoller vanwege de verlittekening na de bestraling.

Operatie

Als een brughoektumor relatief groot is of snel groeit, kan een operatie een behandeloptie zijn. Deze operatie wordt doorgaans uitgevoerd door een KNO-arts en een neurochirurg. Het voordeel van een operatie is dat de tumor vaak voor het grootste deel wordt verwijderd. Er zijn echter ook nadelen van een operatie. Vaak heeft een operatie tot gevolg dat het aangedane oor helemaal doof wordt. Ook is er een kans op schade aan de aangezichtszenuw en kunnen er na de operatie evenwichtsklachten en hoofdpijn optreden. Het is belangrijk de voor- en nadelen van een dergelijke ingrijpende operatie goed af te wegen. 

Wanneer contact opnemen?

contact

Wanneer u vermoedt dat u slechter hoort aan één oor en daarbij last heeft van oorsuizen of lichte duizeligheidsklachten. Is het verstandig contact op te nemen. In dat geval kunt u snel bij ons terecht.

Meer informatie

Klik op onderstaande links voor meer informatie

Informatie van de Nederlandse vereniging voor KNO-heelkunde

Informatie over een brughoektumor

Patientenvereniging

Stichting Hoormij

Richtlijnen

Perceptieve slechthorendheid
NHG-richtlijn slechthorendheid

Deze informatie voor patiënten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. © KNO Medisch Centrum / www.knomc.nl