wat is BPPD?

uitleg

Bij BPPD (Benigne paroxysmale positie draaiduizeligheid) krijgt u aanvallen van duizeligheid als u uw hoofd beweegt. Er is sprake van een rondzwervende steentjes (gruis) die op de verkeerde plek in het evenwichtsorgaan terecht komen. Het evenwichtsorgaan ligt in het binnenoor naast het slakkenhuis. Het evenwichtsorgaan bestaat uit een centraal deel waar zich steentjes bevinden. Die zitten bevestigd op trilhaartjes. Deze registreren versnellingen zoals rijden in een auto of bewegen in een lift. Ook bestaat het evenwichtsorgaan uit drie cirkelvormige kanalen. Deze kanalen zijn gevuld met vocht. Als we het hoofd draaien, merken we dat doordat vocht in deze kanalen beweegt. Soms kunnen de steentjes losraken en terechtkomen in één van de cirkelvormige kanalen.

Bij een beweging van het hoofd (met name omhoogkijken, omdraaien in bed of van zittend naar liggende positie gaan) bewegen de steentjes mee met de vloeistof in de kanalen. Dit prikkelt het evenwichtsorgaan. Het lijkt of de wereld om u heen draait. Komen de steentjes tot stilstand dan stopt de duizeligheid. Omdat u uw hoofd vaak beweegt, wordt u ook vaak duizelig. Ook kunt u misselijk worden en gaan overgeven. Soms voelen mensen zich ook tussen de aanvallen door wat duizelig

Benigne staat voor “goedaardig” en paroxysmaal betekent “aanvalsgewijs”. 

BPPD

Welke symptomen horen bij Benigne paroxysmale positie draaiduizeligheid?

symptomen

Bij BPPD is sprake van aanvallen van duizeligheid die ontstaan bij bepaalde hoofdbewegingen. Denk hierbij aan omhoogkijken, omdraaien in bed of van zittend naar liggende positie gaan. Maar ook bij vooroverbukken kan duizeligheid optreden.

Ook kunt u misselijk worden en gaan overgeven. Soms voelen mensen zich ook tussen de aanvallen door wat duizelig

wat is de oorzaak van BPPD?

oorzaak

Tot op heden is helaas nog steeds niet bekend wat de precieze oorzaak van het loslaten van de steentjes is. Het komt vaker voor na een periode met bedrust, na een verwonding aan de schedel, ontsteking van de evenwichtszenuw of na een operatie. In de helft van de gevallen is niet duidelijk waardoor het komt. Wel hebben oudere mensen er vaker last van. 

Hoe wordt de diagnose BPPD gesteld?

BPPD kan eenvoudig worden vastgesteld met behulp van uw verhaal en enkele testen in de onderzoekskamer. De KNO-arts laat u bepaalde hoofdbewegingen maken en let op uw oogbewegingen. Zo wordt bepaald in welk kanaal de steentjes zitten. Verder onderzoek is vaak niet meer nodig. 

Wat te doen tegen Benigne paroxysmale positie draaiduizeligheid?

oplossing

  • Probeer zoveel mogelijk uw dagelijkse bezigheden te blijven doen.
  • Voorkom dat u bepaalde lastige situaties gaat vermijden.
  • Probeer de bewegingen die de klachten uitlokken af en toe te herhalen.
  • Kijk op de informatie over de Epley manoeuvre.

Welk medicijn bij BPPD?

medicijn

Er bestaat geen medicijn tegen BPPD. Wel kunnen er medicijnen genomen worden om de heftigheid van de duizeligheid te verminderen. Dit is echter geen oplossing voor het probleem. 

  • Tijdens de aanval, is het mogelijk medicijnen te nemen om de duizeligheid te verminderen. 
  • Ook is het mogelijk zetpillen tegen de misselijkheid en braken te nemen.

Welke behandelingen helpen tegen BPPD?

behandelingen

BPPD kan doorgaans goed worden behandeld met de Epley Manoeuvre. Door deze behandeling zorgt de KNO-arts ervoor dat de steentjes weer op de juiste plek terechtkomen. Iedere houding duurt ongeveer 1 minuut en kan de bekende kortdurende duizeligheid veroorzaken. Hier leest u hoe de Epley manoeuvre wordt gedaan.

Ook kan het gruis worden gerepositioneerd door de Semont manoeuvre. Deze oefeningen kunnen ook thuis worden uitgevoerd. Vaak heeft u al na 1 keer behandelen minder klachten. 

Wanneer contact opnemen?

contact

Als u in hoge mate last heeft van aanvallen van duizeligheid, is het verstandig contact op te nemen, zodat de juiste diagnose en behandeling gestart kan worden. Veel klachten van duizeligheid zijn goed te behandelen, maar dit vergt wel een gespecialiseerde aanpak. 

Meer informatie

Klik op onderstaande links voor meer informatie

Informatie van de Nederlandse vereniging voor KNO heelkunde

Duizeligheid

Richtlijnen

Duizeligheid bij ouderen
Benigne paroxysmale positie draaiduizeligheid
NHG-standaard duizeligheid

Overige websites

Dizziness and balance
Facebook